АОБР с предложения за спешни мерки

АОБР с предложения за спешни меркиОт Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изпратиха отворено писмо до премиера Кирил Петков, министъра на финансите Асен Василев, икономическия министър Корнелия Нинова, социалния министър Георги Гьоков и енергийния министър Александър Николов.

От АОБР предлагат спешни мерки във връзка с войната в Украйна. Публикуваме позицията без редакторска намеса:

“УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства бързите и координирани действия на българското правителство в отговор на кризата в Украйна, включително решенията в областта на засилване на киберсигурността, създаването на единен информационен портал и предприетите спешни консултации с нас за по-нататъшни действия. Именно в тази посока предлагаме нашето активно участие при овладяването на хуманитарната криза, като заявяваме, че българският бизнес e готов да наеме на работа украински граждани, които потърсят и получат закрила от Република България.

На база на предишни проучвания, анализи на нивото на безработица и тенденциите на пазара на труда, като се вземе предвид нивото на образование и квалификация, считаме, че на пазара на труда биха могли да се наемат около 200 хиляди украински граждани.

Обръщаме внимание, че съобразно действащите нормативни изисквания, лицата в процедура по предоставяне на международна закрила имат правото да работят 3 месеца след подаване на молбата за закрила по чл. 29 (3) от Закон за убежището и бежанците. Предлагаме българското правителство да разработи целева програма, насочена към намаляване на сроковете за получаване на бежански/хуманитарен статут за украински граждани, която да действа за ограничен период от време, като позволи нормални условия на живот и труд на украинските граждани. Подобна програма може да подкрепи и работодателите, осигуряващи заетост на тези лица, като поема част от средствата за издръжката за определен период от време. Изграждането на база данни по професии и умения на тези лица ще позволи по-лесното им интегриране на пазара на труда.

Успоредно с мерките за справяне с хуманитарната криза, настояваме и за две спешни антикризисни мерки:

I. Предприемане на мерки за овладяване на тежката ситуация на пазара на електрическа енергия и предотвратяване на енергийна криза, посредством:

– Създаване на предпоставки за удължаване на срока на действие на компенсациите на потребителите на електроенергия на свободния пазар за цените на тока за месеците април – юни;

– Синхронизиране на работата на КЕВР, МЕ, КЕ за ново ценово решение след мораториума (около 5% увеличение е постижимо и поносимо);

– Работа на максимални обороти на държавната енергетика и контролираните от нея генерации (ТЕЦ1 и ТЕЦ3 в МИ), НЕограничаване на износа и използване на печалбите за компенсиране на потребителите на електроенергия и газ в страната;

– Бързо приемане на облекчения (уведомителен режим) на административните процедури при изграждане на ВЕИ-та само за собствено потребление;

– Спиране на продажбите от Чирен, запасяване с горива;

– Настояване пред ЕК за временно регулиране на пазара на СО2-квоти (нови емисии, фиксиране на цени, отстраняване на финансови институции като купувачи).

II. Предприемане на мерки за подпомагане на българските компании от загубата на международни пазари и затруднени транспорти връзки:

– Увеличаване на дела на пряката подкрепа на предприятията в Националния план за възстановяване и устойчивост;

– Финализиране на преговорите с ЕК по оперативните програми за периода 2021-2027, като също се ревизира и значително намали делът на финансовите инструменти;

– Използване на капацитета и инструментите на Българската агенция за инвестиции и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за подпомагане на браншовете, които търпят най-големи загуби от затварянето на международни пазари, чрез инициативи за диверсифициране на износа и навлизане на нови пазари;

– Съдействие за осигуряване на алтернативни транспортни връзки към зони, близки до военния конфликт.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Натрупващите се кризисни ситуации и нарастващите предизвикателствата изискват координирани и бързи действия, и показват нуждата държавата да действа в непрекъснат диалог и синхрон с бизнеса, в което ние сме надежден и отговорен партньор”.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico