Кметът на община Червен бряг организира кръгла маса по въпроси, свързани със сметосъбирането, сметоизвозването и управление на отпадъците

Кметът на община Червен бряг организира кръгла маса по въпроси, свързани със сметосъбирането, сметоизвозването и управление на отпадъците

Кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и други лица на 21.01.2022 г. от 11:00 ч. в Ритуалната зала на община Червен бряг – Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1908“, гр. Червен бряг, да вземат участие в организираната кръгла маса по въпроси, свързани със сметосъбирането, сметоизвозването и управление на отпадъците на територията на община Червен бряг.

Кръглата маса ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. Това информират на официалния сайт на община Червен бряг.

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico