Министерството на земеделието започва срещи с бизнеса

Министерството на земеделието започва срещи с бизнесаВ следващите дни ще проведем поредица от срещи с бизнеса, на които да обсъдим Националния стратегически план, е заявил министърът на земеделието Иван Иванов по време на първата работна среща с браншови организации. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Нашите планове са да има разговори с представители на браншови организации от различни сектори, преди провеждането на следващото заседание на Тематичната работна група, очакваме то да се организира на 17 януари и на него да се дискутират едни от най-спорните въпроси, е казал Иванов.

Министърът е подчертал, че внасянето на Стратегическия план се е забавило по обективни причини. “Нужно е той да бъде така разписан, че да отговаря в максимална степен на очакванията на всички земеделски производители за следващия програмен период”, е посочил още Иванов. По думите му, Министерството на земеделието ще работи в максимално взаимодействие с браншовите организации и съвместно ще търсят най-добрите решения на всички въпроси, допълват от БТА.

Представителите на сектор “Плодове и зеленчуци” са информирали за икономическата ситуация, в която се намира секторът, предвид повишената цена на енергийните носители и като алтернатива са предложили намаляване на ДДС ставката за продуктите от малката потребителска кошница. Особен акцент е поставен върху необходимостта от подпомагане на производителите на оранжерийна продукция, предвид увеличаването на разходите за производство и необходимостта на осигуряването на българска оранжерийна продукция през следващите месеци.

Биопроизводителите са запознали екипа на Министерството с визията им за развитие на сектора и необходимостта от осигуряване, както на финансови средства, така и на политическа ангажираност, за популяризиране на сектора в съответствие с целите на Зелената сделка.

Представителите на животновъдния сектор са изложили своите проблеми, свързани с увеличените цени на фуражите, нерегламентирания внос на суровини и храни от животински произход и са поискали предприемане на мерки във връзка с осигуряването на пасища за животновъдите от общинския и държавен поземлен фонд.

Участниците в срещата, представляващи сектора на преработвателите, са акцентирали върху връзката между производството на суровини, с цел преработка и осигуряване на продоволствената сигурност.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico