Областният информационен център отчете дейността си за година

Областният информационен център отчете дейността си за годинаНа пресконференция на 19 януари 2023 г. Областният информационен център в Плевен отчете резултатите след първата година от изпълнението на проект BG05SFOP001-4.007-0019-C01 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от Националната мрежа от Областни информационни центрове (2022-2023)”, финансиран от ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 25 информационни …

Powered by WPeMatico