ПГРТО – Плевен ще заимства испански опит в ресторантьорството с проект по „Еразъм +“

ПГРТО – Плевен ще заимства испански опит в ресторантьорството с проект по „Еразъм +“Започнаха дейностите на екипите от ПГРТО – Плевен по реализирането на проекта „Надграждане на професионални компетенции и запознаване с европейските стандарти в ресторантьорството чрез заимстване на испанския опит„, финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение.Проектът ще се реализира от ПГРТО – Плевен …

Powered by WPeMatico