Подменят водопроводната мрежа в Червен бряг. Вижте по кои улици!

Подменят водопроводната мрежа в Червен бряг. Вижте по кои улици!

1. ул. „Струма“- от ул.“Търговска“ до ул.“Яне Сандански“

2. ул. „Пирин“ от ул. „Цар Калоян“ до ул.“П.Р. Славейков“

3. ул. „Цар Калоян“ от ул. „14-ти септември“ до ул.“Яне Сандански“

4. ул. „Добрич“ от ул. „14-ти септември“ до ул. „Стоян Едрев“

5. ж.к. Победа кв.70 блок 3 и подход блок 4

До края на м. септември ще стартира и поредния етап от текущите ремонти – цялостно асфалтиране на уличната мрежа на територията на гр. Червен бряг, заложени в Капиталовата програма на Общината.
1. ул. „Вежен“ от ул. „ Дойран“ до ул. „цар Самуил“

2. ул. „Без име“ от ул. “ П. Волов“ до ул. „Християнска“

3. ул. „Шейново“ –не изградената част страна ул. „Пирин“

4. ул. „Тулча“ от ул. „Отец Паисий“ до ул. „Васил Левски“

5. ул. „23-ти септември“ от ул. „Княз Борис I“ до ул. „Ген. Тошев“

6. ул. „Вукашинов“

7. ул. „Екзарх Йосиф“ от ул. „ Г. С. Раковски“ до ул. „14-ти Септември“

8. ул. “ Цар Калоян“ от ул. „14-ти септември“ до ул.“Яне Сандански“

9. ул. „Струма“- от ул. „Търговска“ до ул. „Яне Сандански „

10. ул. „Рила“ не изградената част от страна ул. „Пирин“

11. ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Княз Борис“ до център гр. Червен бряг

12. ул. „Пирин“ от ул. „Цар Калоян“ до ул. „П.Р. Славейков“

13. ул. „Добрич“ от ул. „14-ти Септември“ до ул. „Стоян Едрев“

14. ул. „Кольо Фичето“

15. Изкърпване на единични дупки и деформации на асфалтова настилка пред Блок 1.90 гр. Червен бряг

16. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 1

17. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 3

18. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 4

19. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 5

20. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 7

21. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 8

22. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 9

23. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 10

24. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 13

25. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 14

26. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 15

27. Цялостно асфалтиране подход и пред блокова площадка ж.к. „Победа“ кв.70, бл. 16

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico