Проект ще създава правни познания в българските младежи

Проект ще създава правни познания в българските младежиФондация „Институт за устойчиво развитие на правото“ започва да изпълнява Проект „Правата си аз вече знам и мога да се справя сам“, финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Проектът е насочен към повишаване правната култура на младежите на възраст 15-19 години.Основна цел на проекта е да се формират базови познания …

Powered by WPeMatico