Седмица на отворени врати обявява Отделението за диспансерно наблюдение на пневмофтизиатрични заболявания

Седмица на отворени врати обявява Отделението за диспансерно наблюдение на пневмофтизиатрични заболяванияРанното откриване на туберкулозата и започване на своевременно лечение в дългосрочен план води до намаляване на случаите от туберкулоза. Благодарение на съвместните усилия на Министерството на здравеопазването, лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулозата, РЗИ и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи за изпълнението на дейностите по „Националната програма за превенция и контрол на …

Powered by WPeMatico