Daily Archives: ноември 25, 2021

По проект ще закупят нова техника за патронажна грижа  

По проект ще закупят нова техника за патронажна грижа  

        Общински съвет – Плевен, прие решение за закупуване на нова техника по  проект за патронажна грижа, изпълняван от Община Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.  В тази връзка бе направена промяна в Приложение №10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на Европейския съюз през 2021г.” Решението бе прието с единодушната подкрепа на  съветниците.

С Решение №461 от 25.02.2021 г. Общинският съвет прие Сборния бюджет на Община Плевен, неразделна част от който е и Приложение № 10А „Разчет за финансиране по обекти на капиталовите разходи по обекти по проекти на ЕС през 2021г.” Във връзка с изпълнението на дейностите по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Плевен“, ОПРЧР 2014-2020 е необходимо да бъде закупена компютърна и периферна техника. След проведена процедура по Закона за обществените поръчки и сключен договор с изпълнител през 2021 г. е необходимо да бъде променено Приложение №10А, като в него бъдат включени допълнително новите дълготрайни материални активи – 1 бр. преносим компютър и 4 бр. настолна компютърна конфигурация.

Във връзка с горното Общинският съвет гласува промяна в Приложението както следва:

 • Създаване на обект „Преносим компютър“ на стойност 1 800 лв. с ДДС, в това число един брой преносим компютър с лицензиран софтуер на единична цена 1 800 лв. с ДДС;
 • Създаване на обект „Настолна компютърна конфигурация“ на стойност 5 664.00 лв. с ДДС, в това число четири броя настолна компютърна конфигурация с лицензиран софтуер на единична цена 1 416.00 лв. с ДДС.

Общински съвет – Плевен заседава в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при спазване на противоепидемичните мерки. Предварителният дневен ред на ноемврийската сесия включваше 17 предложения, след гласуване бяха добавени и 4 допълнителни точки: предложение за продажба на застроен общински имот на собственика на законно построена върху имота сграда по плана на гр. Плевен; изменения на две решения на Общинския съвет и предложение за възлагане на недвижим имот – поземлен имот, находящ се в Източната индустриална зона на Плевен. Последна точка е питане от общинския съветник Генади Динков до кмета на общината Георг Спартански относно ремонт на улица в с. Къшин, община Плевен.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Общински съвет – Плевен реши да се прехвърли безвъзмездно общински имот на Медицинския университет

Общински съвет – Плевен реши да се прехвърли безвъзмездно общински имот на Медицинския университет

        Правото на собственост върху нежилищен имот – частна общинска собственост, с площ 2001 кв.м, находящ се в землището на с. Бохот,  заедно с построените в имота три сгради ще бъде прехвърлено  безвъзмездно на Медицински университет – Плевен. Решението бе прието на днешното заседание на Общинския съвет с единодушната подкрепа на съветниците. При обсъждане на предложението в залата присъства и ръководството на вуза, благодарност за подкрепата изказа проф. д-р Добромир Димитров, д.м.н. – ректор на Медицинския университет.

На 6 ноември тази година в общинска администрация е постъпило заявление от проф. д-р Димитров, с което заявява желанието на университета да им се прехвърли безвъзмездно право на собственост върху нежилищния имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Бохот, местността Попово, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: вилна сграда, заедно с построените в имота през 1971 г. три масивни сгради.

Медицински университет – Плевен е държавно висше медицинско училище – юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. С договор от 22.08.2014 г., сключен между Общината и вуза, гореописаният имот е предоставен на висшето училище безвъзмездно за управление за срок от 10 години. Общинският имот се ползва като изнесен учебен център и база за обучението по специалността „Фармация“, както и за други мероприятия, свързани с учебния процес. С оглед сигурността и безопасността на служителите и студентите за имота се налага извършване на текущи поддържащи ремонти дейности, които се финансират от бюджета на университета, се казва в текста на писмото. Заявителят посочва също, че общото състояние на сградите не е добро и е необходим цялостен ремонт, за което университетът ще поеме финансирането. Посочва се също, че броят на студентите в университета нараства, което води и до нуждата от допълнителен сграден фонд.

Съгласно общинската Наредба №7 разпореждането с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява чрез безвъзмездно прехвърляне право на собственост и/или ограничени вещни права на юридически лица на бюджетна издръжка. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба 7 дарение на имот – частна общинска собственост, се извършва след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.

Общинският съвет прие решението и оправомощи кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на имота.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Светлините на коледната елха е Стара Загора ще бъдат включени на 3 декември

Светлините на коледната елха е Стара Загора ще бъдат включени на 3 декември

Стара Загора. Светлините на коледната елха на площада пред Община Стара Загора ще бъдат включени точно в 17.30 ч. на 3 декември (петък). Тя ще бъде украсена с разноцветни играчки и хиляди светещи лампички. Стройното вечнозелено дърво ще заблести магично, създавайки настроение и емоция на жителите и гостите на града. Това съобщиха от пресцентъра на Общината.

За празничното настроение на жителите на Стара Загора през тази година в града ще гостува 13-метрово коледно дръвче, предоставено от Руското посолство в България. То ще бъде разположено по пешеходната част на бул. „Цар Симеон Велики“, непосредствено пред Музея на религиите и базара от коледни къщички. Гост на събитието се очаква да бъде и Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова, извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация в България.

Необичайната ситуация ще попречи на Дядо Коледа да извърши с вълшебния си жезъл това трепетно събитие, но с магията на Коледния дух ще ни зарадват прекрасните коледни песнички на децата от Вокална студия „Усмивки“ при Народно читалище „Родина 1860“. Те ще звучат и ще бъдат част от създаването на коледна феерия.

© 2021 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Елена Йончева: ЕК предлага директива за защита на жените от насилие

Елена Йончева: ЕК предлага директива за защита на жените от насилиеЕвропейският парламент очаква Европейската комисия (ЕК) да представи силна директива, която да предотвратява насилието срещу жени и момичета, и да защитава жертвите. В нея би трябвало да има мерки, които предвиждат, освен закрила, и обезщетение, както и правни стандарти за разследване на подобни престъпления. Ще се предложи правилата да влязат в законодателството на всички държави членки. Това каза Елена Йончева, евродепутат от групата на социалистите и демократите, в интервю за „Хоризонт преди обед“ на БНР.

В четвъртък в Европейския парламент беше проведена широка дискусия по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените – 25 ноември. Тази дата се отбелязва по решение на ООН от 22 години. На днешния ден институциите в ЕС ще бъдат осветени в оранжево. В последната си реч за Състоянието на съюза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща да бъде представена директива за защита на жените от насилие.

В България от години се говори за законодателство в тази област, но нищо не се прави, припомни Елена Йончева. Необходим е сериозен дебат по темата. Да се изменят 2-3 закона е повече от недостатъчно. Всяка промяна и в Наказателния кодекс, и в Закона за борба с домашното насилие ще е неефективна, ако не е подчинена на ясна стратегия, включваща както въпроса с превенцията, така и със защитата. Всяка трета жена в ЕС е подложена на физически или сексуален тормоз. В същото време политиците се плъзгат по популистките очаквания и се нагаждат към съществуващите стереотипи по отношение на жените. Политиците трябва да водят общественото мнение без да се съобразяват, че ще изгубят временно популярност, коментира тя.

Заради измислен проблем като „джендър-идеологията“ и дори поставянето му като условие при преговорите за съставяне на правителство, в България се мълчи за истинската тема с домашното насилие. Немалка част от българските мъже смятат, че жените им са тяхна собственост и като такава могат да се разпореждат с тях – да ги тормозят, пребиват, убиват. Насилието се отразява и на децата, които се отглеждат в такава среда. Отразява се в много по-голяма степен в по-малките затворени общности, в малките градове, където тази тема е табу, смятана за нещо срамно и неудобно, каза още Елена Йончева.

В отговор на въпрос за председателя на БСП Корнелия Нинова, която влезе в противоречие с европейските социалисти по темата за домашното насилие, Елена Йончева припомни за среща на Корнелия Нинова с председателката на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Ираче Гарсия през януари 2020 г. в Брюксел. След нея г-жа Гарсия публикува остър коментар, в който се заявяваше, че защитата на правата и равенството на жените не подлежи на предоговаряне.

В Европа няма такова нещо като консервативна лява партия, коментира Елена Йончева. Според нея заради подобни действия, за последните пет години БСП изгуби доверието на над 700 000 души. Левицата е тази, която защитава слабите и онеправданите. Вместо да взима най-прогресивните идеи от европейската левица, БСП се самоубива, каза тя.

Само за последните две седмици обществото в България разбра как две жени бяха хладнокръвно убити от мъжете до тях, несъгласни с техния избор на живот. Това не са обикновени битови престъпления, а са в резултат от дълги години мълчание на политици и общественици по темата за домашното насилие, коментира Елена Йончева.

Тя поясни, че насилието срещу жени в европейския и международен правен свят се определя като gender-based violence. Това е термин, който обозначава насилие, което не е основано на биологичния пол на лицето, а е провокирано от социалната функция и обществените стереотипи, налагани на жените.

Според Елена Йончева, освен санкции в законодателството, трябва да се променят стереотипите в обществото чрез образование и открити дискусии. Трябва да се противопоставяме на насилието във всякаквите му форми, както и на езика на омразата, е категорична тя. Нито един вид домашно насилие не е оправдан. Политици и общественици трябва да реагират много остро на всеки подобен случай. Това не са обикновени битови престъпления. Това е провал на обществото като общество – от възпитанието в семейството през образователната система до политическата класа, която обикновено не коментира подобни деяния. Именно за това трябва да сме по-категорични по темата – не може да оставяме и сянка съмнение, че насилието срещу жени може да е оправдано. И тук не става въпрос за традиции, а за политика и поемане на отговорност, допълни още Елена Йончева.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Джошуа каза защо Уайлдър отново яде бой от Фюри

Джошуа каза защо Уайлдър отново яде бой от Фюри,,

Галерия
1 | 23
Фюри пак нокаутира Уайлдър

Доскорошният световен шампион на WBA, WBO, IBF и IBO Антъни Джошуа разкритикува тактиката на другият бивш носител на короната на WBC Дионтей Уайлдър. Британецът, който сам е хулен за стратегията, която използва при загубата от Олександър Усик през септември, си позволи да коментира тази на „Бронзовия бомбардировач” в третия мач с Тайсън Фюри.

Според Ей Джей американецът не е водил стратегически боя, като още в средата на срещата, която се състоя през октомври, вече не е имал физически сили. Британецът е на мнение, че Уайлдър се е хвърлил с всички сили в началните рундове и тактически е останал без друг план, след като не е нокаутирал „Циганския крал”.

свързани статии

„В последните 5 години дивизията се промени. Преди боксьорите можеха да поддържат ритъм в рамките на 12 рунда, да нанасят удари, но те не тежаха толкова. Сега обаче ръкавиците са по-тежки и в същото време са по-малки. Това прави ударите по-болезнени и е уморително да държиш ръце във въздуха постоянно. Точно там сбърка Уайлдър. Той не бе добре подготвен физически и следователно тактиката му не сработи. Нямаше друг план, освен да бърза в началото и накрая остана без въздух”, констатира Джошуа, цитиран от Boec.bg.

свързани статии

Той самият пък бе критикуван, че е стоял на дистанция с Усик и не е търсил начин да се приближи и да боксира с него от близко разстояние, както и да го натиска в клинчове. Нещо, което в последствие и треньорите в САЩ, при които ходи за съвети, казаха ясно и категорично. Предстои да видим дали Ей Джей си е взел поука за реванша, който се очаква да е през пролетта на следващата година.

<strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>