Daily Archives: декември 22, 2021

Плевен ще кандидатства с две проектни предложения по „Красива България“ 2022 г

Плевен ще кандидатства с две проектни предложения по „Красива България“ 2022 г

        Единодушно Общински съвет – Плевен даде съгласие Община Плевен да кандидатства за финансиране на ремонти за два общински обекта по проект „Красива България“ 2022 г. Проектните предложения са за ремонт на зала „Волейбол“ в областния град и проектиране и основен ремонт на дворното пространство и площадка за игра в Детска ясла „Щастливо детство“.

С първото решение съветниците дадоха съгласие Община Плевен да кандидатства с проект „Ремонт на зала „Волейбол“ в съществуваща сграда“ по Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ на проект „Красива България“ 2022 г. В обявата за набиране на проектните предложения, публикувана от Министерството на труда и социалната политика, като допустими кандидати по мярката са посочени общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление. Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за залата на стойност 309 512 лв. Предвидените инвестиционни мерки са цялостна подмяна на съществуващото дюшеме с нова настилка, демонтаж на ламперията и частично изкърпване на стените, цялостен демонтаж на съществуващия окачен таван заедно с осветителните тела, които не функционират. Предвижда се направа и на нов окачен таван на мястото на демонтирания, подмяна на врати, остъкляването на залата с PVC дограма ще се запази. Собственото участие на Община Плавен в общия бюджет на проекта възлиза на 60 % или 185 707 лв.

Второто решение е за даване на съгласие по проектно предложение „Проектиране и основен ремонт на дворно пространство и площадка за игра в детска ясла „Щастливо детство“, гр.Плевен“. Проектът ще бъде внесен в рамките на новата сесия на „Красива България“ по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. Финансовата рамка на всяко проектно предложение в тази част е: общ бюджет – от 60 000 до 450 000 лв. с ДДС; финансиране от ПКБ – най-много 130 000 лв. с ДДС; съфинансиране от кандидата – най-малко 50 % от общия бюджет за проектното предложение. Община Плевен разполага с готова проектосметна документация за обекта на стойност 356 739 лв. Собственото участие на Общината в общия бюджет на проекта е 65 %, или 231 880 лв. Проектът предлага решение за дворното пространство с обособени 4 зони за отделните яслени групи с различни по вид, но еднакви като игрови качества съоръжения.

Съгласно условията за кандидатстване по „Красива България“ 2022 г., резултатите от реализацията на проектите задължително се съхраняват от бенефициента за срок най-малко 5 години след приключване на изпълнението. Това включва и условието да не се променя определеното предназначение на обекта или части от обекта, респективно направените инвестиции в дадената инфраструктура. Изискуемият документ, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидатите, е решение на Общинския съвет.

Крайният срок за депозиране на двете проектни предложения от Плевен за новата сесия на „Красива България“ е 07.01.2022 г.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Променят част от местните такси и цени на услугите в община Плевен

Променят част от местните такси и цени на услугите в община Плевен

        Общински съвет – Плевен, прие промени за част от местните такси и цени на услугите, предлагани на територията на общината. Съветниците актуализираха текстове в общинската Наредба №17 на последното си за тази година редовно заседание. Промените са във връзка с икономическите условия, както и поради необходимост от уреждане на неуредени досега отношения, касаещи предоставяни услуги от структури на общинска издръжка.

Измененията касаят: регламентиране размер на такса, събирана от общинските кухни на територията на общината; такси и цени на услуги, предоставяни от Регионалния исторически музей и Регионалния военноисторически музей; регламентиране на такси и цени на услуги, предоставяни от ХГ „Илия Бешков“; изменение на такси, събирани от ОП „Акварел“.

С Решение №707 от 28 октомври тази година на Общинския съвет съществуващите домашни социални патронажи в пет населени места в общината /гр.Славяново и селата Бохот, Пелишат, Коиловци и Мечка/ бяха преобразувани в общински кухни, считано от 1 януари 2022 г. Промяната бе направена във връзка с настъпили фактически изменения в предмета на дейност на тези структури. За ползваните от гражданите и финансирани от общинския бюджет социални услуги, които се предоставят от Домашния социален патронаж в Плевен, се заплаща такса, регламентирана в Наредба №17. Преобразуването на тези структури в общински кухни налага предвиждане и на такси за тяхното ползване. В тази връзка Наредба №17 бе допълнена с нова точка: такса за ползване на общинска кухня – 3.50 лв. за храноден.

Промените в размера на таксите, видовете и цените на услугите, предоставяни от Регионалния исторически музей и Регионалния военноисторически музей, са в отговор на постъпили мотивирани предложения от техните директори. В тях се посочва, че действащите към момента такси са определени още при приемане на Наредбата през 2017 г. и оттогава не са променяни. В същото време през изтеклия период са променени цените на всички консумативни разходи, правят се и допълнителни такива във връзка с мерките срещу Covid-19, а в резултат на тези мерки сериозно намаляват посетителите, респективно собствените приходи на двете институции. Приетите промени в размера на таксите са минимални и са отразени в Приложение №4 на Наредба №17.

С промени в Наредбата Общинският съвет определи такси и цени на услугите, предоставяни от Художествената галерия „Ил. Бешков“. Промяната е в отговор на писмо от директора на Галерията за получаване на разрешение за продажба на входни билети, определяне цени на услугите, които могат да се предоставят в галерията, както и промяна на таксите за ползване залите на галерията. Съгласно Закона за културното наследство ХГ „Илия Бешков“ е със статут на музей на изобразителното изкуство. Досега галерията бе една от малкото в страната, за които не се заплащаше вход.

Последната част от промените засягат такси, събирани от Общинското предприятие „Акварел“. Приетото увеличение е незначително и е за рекламата върху транспарантни ленти, билбордове, стени, огради и др., както и тази за фирмени указателни табели при закрепване на самостоятелни стойки на тревни площи, тротоари и др.

Промените в Наредба №17 влизат в сила 7 дни след публикуването им на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

С коледарски поздрав започна последното за годната заседание на Общински съвет – Плевен

С коледарски поздрав започна последното за годната заседание на Общински съвет – Плевен

        С коледарски поздрав и наричания за здраве и благополучие започна последното за тази година заседание на Общински съвет – Плевен.

Още на входа на заседателната зала „Гена Димитрова“ деца от Центъра за работа с деца – второкласниците Даяна Георгиева и Катерина Василева, посрещаха съветниците и подаряваха на всеки ръчно изработена коледна картичка с пожеланието за светли празници. Даяна и Катерина са ученици в СУ „Иван Вазов“ в града и посещават Кръжока по приложна дейност „Вълшебната ножичка“ с ръководител Даниела Вълова при ЦРД – Плевен.

Преди начало на дебатите председателят на Общинския съвет Мартин Митев и колегите му посрещнаха в заседателната зала и малките коледари от Детска градина „Щастливо детство“ – Плевен, които  пресъздадоха традицията на коледуването.

След тях музикален поздрав за предстоящите празници поднесоха и децата от Вокална група „Ботевци пеят“ с ръководител Валентина Николова при плевенското ИНТ „Христо Ботев“.

От името на всички Мартин Митев благодари на малчуганите и им пожела да растат здрави, умни и добри, да не забравят и за игрите и да се забавляват. На тръгване всяко дете получи и подарък – пакет с коледни лакомства.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

47-ото Народно събрание създаде и запълни състава на постоянните си комисии

47-ото Народно събрание създаде и запълни състава на постоянните си комисии

София. 47-ото Народно събрание създаде и запълни състава на постоянните си комисии, предаде репортер на Агенция “Фокус

За председател на Комисията по икономическа политика и иновации бе избран – Мартин Димитров от “Демократична България”, за председател на Комисията по енергетика бе избран – Радослав Рибарски от “Продължаваме пормяната”, за председател на Комисията по регионална политика – Настимир Ананиев от “Продължаваме промяната”.

Комисията по външна политика ще оглави Венцислава Любенова от “Продължаваме промяната”, Комисията по въпросите на ЕС ще оглави Драгомир Стойнев от “БСП за България”, Комисията по отбрана – Атанас Зафиров от “БСП за България”, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – ген. Атанас Атанасов от “Демократична България”.

Комисията по земеделието, храните и горите ще бъде оглавена от Пламен Абровски от ИТН, Комисията по труда и социалната политика ще оглави – Искрен Ангелов, Комисията по образованието – Ирена Анастасова от БСП, Комисията по младежта и спорта – Иван Ченчев, Комисията по здравеопазване – Антон Тонев от “Продлъжаваме промяната”, Комисията по околната среда – Манол Генов от БСП, Комисията по транспорт и съобщения – Борислав Гуцанов от БСП, Комисията по електронно управление и информационни технологии – Кирил Симеонов, Комисията по културата и медиите – Тошко Йорданов, Комисията за българите извън страната – Антоанета Цонева от “Демократична България”, на Комисията по вероизповеданията – Андрей Чорбанов от ИТН, на Комисията по гражданските права – Станислав Балабанов от ИТН, а Комисията за превенция и противодействие на корупцията – Константин Бачийски.

Комисията за контрол над службите за сигурност и прилагането на СРС ще бъде председателствана на ротационен принцип. Такива ще бадат Калоян Икономов от ПП, Десислава Атанасова от ГЕРБ Хамид Хамид от ДПС Филип Попов от БСП, Николай Радулов от ИТН, Иван Димитров от “Демократична България” и Николай Дренчев от “Възраждане”.

Депутатите решиха най-важните комисии – тази по бюджет и финанси и тази по правни и конституционни въпроси ще оглавят съответно Любомир Каримански от ИТН и Милен Матеев от “Продължаваме промяната”.

Деница КИТАНОВА

© 2021 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Фандъкова отговори на новата власт за градините

Фандъкова отговори на новата власт за градинитеКметът на София отговори за детските градини на премиера Кирил Петков, като заяви, че тази година е най-силната година за строителство.

Преди дни говорителят на правителството Лена Бориславова посочи, че премиерът и министърът на образованието Николай Денков ще поканят на среща Йорданка Фандъкова, за да обсъдят проблема с изграждането на нови детски градини в София.

Не мисля, че има недоверие от страна на премиера Кирил Петков. За 2020 г. са отпуснати общо 65 млн. лева на Столичната община с две постановления още първата година, като част от строителството, което сме финансирали, сме разплатили 9,6 млн. лева от тези 65. Тази година е най-силната година за строителство, подчерта Фандъкова.

Тя добави, че до края на годината ще са разплатили общо около 39 млн. лева от тях и ще останат около 26 млн. лева, с които ще разплатят градините, които се строят в момента и ще завършат следващата година.

Около 2000 са 3-4 годишните деца в София, за които няма място в детските градини и за които се опитваме да напреднем най-много, каза още Фанъкова.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico