Monthly Archives: януари 2022

Вноската за здраве да се запази на 8% заложено в проекта за бюджет на НЗОК

Вноската за здраве да се запази на 8% заложено в проекта за бюджет на НЗОК

        Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Предвидени са 6 050 749,9 хил. лв. приходи и трансфери. Здравноосигурителните приходи са в размер на 5 802 517,1 хил. лв., от които 3 759 192,6 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 043 324,5 хил. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Разчетените приходи от здравноосигурителни вноски са увеличени с 433 888,5 хил. лв. в сравнение със същите през 2021 г. Трансферите за здравно осигуряване за 2022 г. са разчетени с ръст от 263 213,5 хил. лв. спрямо 2021 г., който се дължи на промяна в размера на пенсиите, на увеличение на минималната работна заплата и на ръста от 5 на сто от осигурителния доход, върху който държавата внася здравни вноски за безработните, децата, социално слабите и др.

Общо разходите за 2022 г. са в размер на 6 050 749,9 хил. лв., което е с 604 437,0 хил. лв. повече спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Средствата за здравноосигурителни плащания са в размер на 5 678 270,1 хил. лв., което представлява увеличение с 560 210,7 хил. лв. спрямо Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е следното:

 • за първична извънболнична медицинска помощ – 363 710,9 хил. лв.;
 • за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) и здравни грижи – 380 229,0 хил. лв.;
 • за дентална помощ – 239 709,8 хил. лв.;
 • за медико-диагностична дейност – 207 286,0 хил. лв.;
 • за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – общо 1 510 452,8 хил. лв.;
 • за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 115 982 хил. лв.;
 • за болнична медицинска помощ – 2 750 899,6 хил. лв.;
 • за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност по проекта за 2022 г. са разчетени 110 000,0 хил. лв.

През 2022 г. се предвижда Министерството на здравеопазването ежемесечно да предоставя трансфер към бюджета на НЗОК в общ годишен размер 106 570,6 хил. лв. за дейности извън задължителното здравно осигуряване.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за здравното осигуряване и в Закона за здравето.

Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка при запазване на размера на здравноосигурителната вноска в размер на 8%. Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно.

Заложените параметри на проекта на бюджет на НЗОК за 2022 г. създават стабилна финансова рамка за функционирането на системата на здравното осигуряване в условията на продължаваща извънредна епидемична обстановка.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

През 2022 г.: Средната пенсия – над 573 лева, обезщетението за дете до 2 г. – 710 лв.

През 2022 г.: Средната пенсия – над 573 лева, обезщетението за дете до 2 г. – 710 лв.

        Средната пенсия през 2022 г. ще достигне 573,76 лв. без ковид добавката от 60 лв., която ще се изплаща на всички пенсионери в периода януари-юни. Това предвижда законопроектът на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., който беше одобрен от правителството. Според прогнозите с включените еднократни допълнителни суми пенсиите се очаква да нараснат с 13,4% спрямо 2021 г.

Проектът предвижда от 1 юли всички пенсии, отпуснати до края на 2021 г., да се увеличат с 6,1%. Като се прибавят еднократните допълнителни суми към тях, се очаква ръстът на пенсиите да е с 13,4%.

От 1 юли минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 392,57 лв. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии през 2022 г. е 1500 лв. През 2022 г. за изплащане на пенсии са предвидени 14,119 млрд. лв. – с 1, 072 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през 2021 г.

От 1 април обезщетението за дете до 2 г. да се увеличи на 710 лв

От 1 април се предлага да се увеличи обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст от 650 на 710 лв. От същата дата минималното обезщетение за безработица се повишава от 12 на 18 лв. на ден, а максималният дневен размер се повишава от 74,29 лв. на 85,71 лв.

Максималният осигурителен доход да стане 3 400 лв.

С проекта се предлага от 1 април максималният осигурителен доход за всички осигурени лица да се увеличи от 3 000 лв. на 3 400 лв. Повишава се и минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 650 лв. на 710 лв., както и за земеделските стопани и тютюнопроизводители от 420 лв. на 710 лв.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”

и фонд „Пенсии за лицата по чл. 69” на ДОО на нивото от 2021 г. Без промяна остават и размерите на осигурителните вноски за другите фондове на държавното обществено осигуряване, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.

Със законопроекта се осигуряват възможност Националният осигурителен институт да изплаща до юни включително допълнителна сума, представляваща разликата между получения през януари 2022 г. доход от пенсии с включени 60 лв. „ковид добавка“ и дохода от пенсии за декември 2021 г. с включена „ковид добавка“ от 120 лв.

Предвид продължаването на извънредната епидемична обстановка със законопроекта се предлага през 2022 г. периодът на неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж и за осигурителен стаж при пенсиониране да се увеличи на 90 дни.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Задържаха 23- годишен  за грабеж в Реселец

Задържаха 23- годишен  за грабеж в Реселец

        С постановление на наблюдаващия прокурор при Районна прокуратура – Плевен, ТО Червен бряг, за срок до 72 часа е задържан 23-годишният Х.Г., за извършен грабеж.

Вечерта на 30.01.2022 година, Х.Г., проникнал в магазин в село Реселец, обл. Плевенска. Чрез използване на физическа сила спрямо управителя на търговския обект и неговата съпруга, отнел парична сума в размер на 100  лева, която намерил в чекмедже на шкаф.

Пострадалите разпознават извършителя и той е задържан след проведени оперативно-издирвателни мероприятия.  Х.Г. е осъждан. Предвид високата обществена опасност на извършителя и диянието му, на 31.01.2022 година, прокурор при Районна прокуратура – Плевен, ТО Червен бряг, е постановил задържането му за срок до 72 часа. Предстои да бъде изготвено и внесено в Районен съд – Червен бряг искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ .

Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Плевен.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Беновска: Кирил Петков: За дуалното и професионално образование правителството ще работи резултативно

Беновска: Кирил Петков: За дуалното и професионално образование правителството ще работи резултативно

София. Министър-председателят Кирил Петков отговаря на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция в Министерски съвет от 31-ви януари 2022 г., излъчена дирекно във Facebook и в YouTube и по Радио К2 на 93.9MHz.

[embedded content]
Илиана Беновска: Г-н Петков, Беновска – по бюджета не виждам никакво перо за дуалното и професионалното образование, което по програмата ДОМИНО беше започнато през 2015 г. и след това заради COVID се прекъсна? Това Вие го изтъкнахте като приоритет във Вашата програма!

Кирил Петков: За образованието с министър Денков обсъдихме и тази тема за дуалното образование. Това продължава да бъде тема. Междувременно с Вас имаме разговор по нея. Едновременно с това няколко много нови неща се вкараха, включително и фонда „Стамболов“, който за пръв път ще бъде вкаран в българското образование като допълнителен бюджет. За най-талантливите българи, които са избрали да отидат в топ университетите в света, да имат шанс да бъдат финансирани от българската държава, ако те решат да се върнат в България. Така че има новости в подхода в посока образование. Много добре е финансирано МОН. Ще продължим да следим и темата за дуалното образование, което наистина е тема. Благодаря!

© 2022 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Трайчо Трайков: Има нелоялни търговски практики при професионалните домоуправители

Трайчо Трайков: Има нелоялни търговски практики при професионалните домоуправителиЗа сигнали за нелоялни търговски практики при професионалните домоуправители, сигнализира кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков. След разговор със специалисти от администрацията на района, вече са набелязани начини, по които може да се помогне на жителите в подобни случаи, каза в ефира на Радио София Трайков.

„Те са свързани с правомощията на общинската администрация да налага санкции или да участва в свикването и провеждането на събрания на етажните собствености. Понякога хората не знаят напълно правата, които имат. Отделно, ако проблемът наистина е голям и се получат достатъчно документални сведения за такива случаи, аз мисля, че е редно да се сезират държавни органи, които регулират темата“, каза кметът на район „Средец“.

Първото, което може да се направи, според ЗУЕС е в конкретни случаи да се налагат санкции на тези фирми.

По думите на Трайков, фирмите за професионални домоуправители, сключват договори с етажната собственост предлагайки цени, които не са по-високи от тези които самите жители събират.

„След това има проблеми, които са свързани с това, че фирмите или не могат или не желаят да извършват друга дейност освен събиране на месечните вноски. Появяват се такси за услуги, като например да ти „вдигнат“ бушона, а в същото време не дават ключ на никого от блока, за да може да си го вдигне сам“, каза Трайков.

По думите му, проблем се оказва и прекратяването на договор с тези фирми.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico