Daily Archives: февруари 1, 2022

Определена е нова площадка за съхранение на излезли от употреба МПС в общината

Определена е нова площадка за съхранение на излезли от употреба МПС в общината

        Общинският съвет на Плевен одобри нов договор и площадка – паркинг за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и Център за разкомплектоване (ЦР) на територията на общината. Съветниците гласуваха решението на януарското си заседание и възложиха на кмета Георг Спартански да подпише договор за тази дейност с фирмата „Гранде ауто” ЕООД – гр. Плевен, след като досегашният изпълнител „Йоуауто партс” ЕООД е пожелал да прекрати договорните си отношения, считано от 01.01.2022 г.

Процедурата по предаване, съхранение и манипулиране на ИУМПС в община Плевен е разписана в общинската Наредба №2 за опазване на околната среда. Наредбата предвижда на територията на града да се определи площадка и/или Център за разкомплектоване и предаване на ИУМПС. Досега тези дейности бяха възложени и се извършваха на собствена площадка от „Йоуауто партс”, съгласно решение на РИОС – Плевен от декември 2017 г. Въпреки действията на общинска администрация за решаване на въпроса с излезлите от употреба превозни средства в общината, те продължават да бъдат проблем и трайно решение не е намерено. По тази причина и факта, че Община Плевен не разполага със собствена площадка, отговаряща на минималните технически изисквания, нито със звено или общинско предприятие за извършване приемането на този вид отпадък и временното му съхраняване, е необходимо определяне на нова площадка за приемане и съхранение на ИУМПС и сключването на нов договор с юридическо лице, разполагащо с разрешителните за това по Закона за управление на отпадъците.

След обсъждане Общински съвет – Плевен одобри имот от 450 кв.м, намиращ се на ул. „Вит“ №9 в Плевен за площадка – паркинг за временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства и Център за разкомплектоване на същите и възложи на кмета на Общината да подпише договор с „Гранде ауто” ЕООД за тази дейност. Разноските, дължими от собствениците на ИУМПС, претендиращи за връщане от временната площадка, са както следва: 50 лв. за репатриране на автомобил и 20 лв. на ден за престой на МПС на временен паркинг – площадка.

Процедурата по събиране, транспортиране и третиране на излезлите от употреба моторни и пътни превозни средства в община Плевен е разписана в Раздел IV на Наредба №2 за опазване на околната среда в общината. Съгласно текста, излезлите от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, замърсяващи околната среда се събират на определените за целта площадки за временно съхраняване или Центрове за разкомплектоване, като дейностите се извършват от лица, притежаващи разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците.  Операторът на Центъра за разкомплектоване или операторът на площадката за временно съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоването му по образец.

Забранява се съхранението на излезлите от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, замърсяващи околната среда на терени – общинска собственост: улици, булеварди, площади, тротоари, зелени площи и терени – държавна собственост, както и извършването на търговска дейност…

Собственикът на МПС, на което знакът за технически преглед не е заверен за повече от три месеца от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, което не се съхранява в имоти – частна собственост, е длъжен да го предаде на площадка за временно съхраняване или в Център за разкомплектоване.   

При невъзможност МПС-то да бъде транспортирано на собствен ход до определените места, собствениците могат да се обърнат за съдействие към оторизираните за това лица.

Кметът на общината назначава комисия за установяване на излезли от употреба МПС и ППС с неугледен външен вид и технически неизправности, която за целта съставя констативен протокол и уведомява собствениците по реда на АПК…

Когато ИУМПС е без регистрационни номера и липсват външни белези, по които собственикът му да бъде установен, предписанието за преместване се залепва на предното стъкло под формата на стикер и се обявява на интернет страницата на Община Плевен. Удостоверяването на поставянето на предписание по горния способ се извършва чрез съставяне на нарочен протокол и заснемане

Задължение на лицата, стопанисващи площадките за временно съхранение, е да съхраняват доставеното МПС в продължение на 14 календарни дни. След указания срок, ИУМПС може да бъде разкомплектовано и предоставено за рециклиране.

ОбС – Плевен

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Министър Александър Николов: Очаквам най-късно до октомври 2023 г. интерконекторът България–Сърбия да бъде завършен

Министър Александър Николов: Очаквам най-късно до октомври 2023 г. интерконекторът България–Сърбия да бъде завършен

София. Очаквам, че най-късно до октомври 2023 г. междусистемната газова връзка България–Сърбия ще бъде завършена и ще съдейства за разширяване на възможностите за достъп на страната ни до европейския газов пазар. Тя ще осигури на Сърбия и други страни от региона достъп до различни източници на газ през Южния газов коридор и терминала за втечнен природен газ край Александруполис. Това каза министърът на енергетиката Александър Николов по време на церемонията за старт на строителството на сръбския участък на междусистемната газова връзка България–Сърбия, която се състоя в близост до българо-сръбската граница, съобщиха от министерството.

В събитието, което се проведе под патронажа на министър-председателя на Република Сърбия г-жа Ана Бърнабич, участваха също и вицепремиерът и министър на минното дело и енергетиката на западната ни съседка проф. Зорана Михайлович, изпълнителният директор на “Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов, както и посланикът на България в Сърбия Петко Дойков.

Министър Николов акцентира и върху ползите за потребителите от промяната на газовата карта – с изграждането на интерконекторните връзки като тази със Сърбия регионът ще разполага с алтернативни източници на природен газ, което улеснява преговорите с потенциалните ни партньори, подчерта министър Николов. По неговите думи намаляването на цените и сигурността на доставките са сред най-важните положителни ефекти от междусистемната свързаност в региона в дългосрочен план.

Министър Николов изтъкна също и ролята на природния газ за редуциране на въглеродните емисии в Югоизточна Европа, имайки предвид предизвикателствата, свързани с високия дял на въглищата в енергийния микс на държавите от региона.

Настоящата ситуация, свързана с високата волатилност на енергийните цени изисква целенасочени и ефективни мерки, при които активното сътрудничество и по-нататъшната интеграция на енергийните пазари в региона ще ни позволи да отговорим на предизвикателствата. В този смисъл проектът за междусистемна газова връзка България–Сърбия е пример за това как устойчивото сътрудничество между нашите две страни и Европейската комисия може да осигури взаимни ползи както за двете държави, така и за целия регион, завърши енергийният министър.

Газовата междусистемна връзка България-Сърбия (IBS) се предвижда като реверсивна връзка, която ще свързва националните газопреносни мрежи на Република България и Република Сърбия.
Газопроводът се планира да бъде с обща дължина около 170 км от гр. Нови Искър, Република България, до гр. Ниш, Република Сърбия, от които около 62 км на българска територия.

Планираният капацитет на газопровода е 5.5 млн. м3/ден (1,8 млрд. м3 годишно) с възможност и за реверсивен поток. Предвижда се този капацитет да бъде увеличен до 2,4 млрд. м3/г. в рамките на изпълнението на трета фаза на проекта от общ интерес за ЕС “Рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система”.

Интерконекторът България – Сърбия е обявен за проект от общ интерес за ЕС и за Енергийната общност, както и за един от седемте приоритетни проекта в рамките на инициативата за междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа CESEC.

© 2022 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Кирил Петков назначи нов зам.-министър на транспорта

Кирил Петков назначи нов зам.-министър на транспортаСъс заповед на министър-председателя Кирил Петков на длъжността заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначен Дилян Берковски.

Берковски е магистър по комуникационни технологии от Техническия университет в Мюнхен. Притежава повече от 17 години професионален стаж в индустрията на информационните и комуникационните технологии. Има богат опит в планирането, внедряването и експлоатацията на облачни телекомуникационни и мобилни мрежи, центрове за данни и оптична инфраструктура.

През изминалите 4 години работи в Дъблин, Ирландия, като последно е бил ръководител на глобалния екип за изграждане и експлоатация на опорната оптична мрежа на Amazon Web Services.

Мария Ачкова е назначена на длъжността заместник-министър на околната среда и водите, като от същата длъжност е освободен Петър Димитров.

Мария Ачкова е юрист по образование. В периода 2011 г. – 2015 г. е работила в Министерството на регионалното развитие, занимавайки се с управление на европейски проекти и програми и с контрол на обществени поръчки. След това в периода от 2015 г. до 2020 г. е заемала последователно длъжностите кмет на район „Средец“ и заместник-кмет на район „Средец“, Столична община.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Лудогорец завърши лагера в Турция с победа

Лудогорец завърши лагера в Турция с победа,,

Лудогорец завърши с победа лагера си в Турция – 1:0 над носителя на КНК за 1981 г. Динамо Тбилиси. Грузинският гранд започна по-силно и можеше да поведе на три пъти до 15-ата минута. Първо Анзор Меквабишвили се откъсна сам срещу Серджо Падт. Капитанът на грузинците прехвърли нидерландския страж, но в току преди топката да влезе в мрежата Оливие Вердон изби в корнер. В 5-ата минута Биленки шутира силно с десния крак от разстояние, но топката се отби в левия страничен стълб на вратата, пазена от Падт. След това Майсурадзе видя Биленки, който с едно докосване изведе Барнс Осей, чийто удар профуча опасно близо до вратата на Пад.


След това играчите на Лудогорец взеха инициативата. В 26-ата минута Спас Делев проби отдясно и качи топката на главата на Ихинио Марин, чийто удар мина на сантиметри от вратата. Веднага след това Бърнард Текпетей пробва своя мерник с изстрел от около 25 метра, но както чести си случва при ганаеца – той бе неточен.

свързани статии

В края на първото полувреме нова и поредна контузия получи испанският нападател Ихинио Марин. Той вече пропусна един мач и няколко тренировки от лагера заради травма. Вместо него на терена се появи Жуниор Брандао.

Втората част започна с положение за Лудогорец. Бърнард Текпетей поде добре контраатака, която завърши с пас към Жуниор Брандао. Бразилецът би от движение, но вратарят на грузинците се справи блестящо. В 52-ата минута гредата отново спаси „орлите“. Този път след удар на Камара. В ответното нападение добра  възможност се откри пред Алекс Сантана, но бразилецът стреля право във вратаря.

свързани статии

Лудогорец поведе в 68-ата минута. Тогава брутална грешка в защита направи Беньо, топката попадна на крака на Стефан Баджи, който веднага стреля и с помощта на гредата отбеляза първия си гол за „орлите“, пък макар и в контрола.

Малко преди края на редовното време Динамо Тбилиси реализира изравнителен гол, който бе отменен заради засада. В 84-ата минута Меквабишвили можеше да изравни, като стреля от свободен удар, но топката премина на сантиметри край вратата на Серджо Падт.

Лудогорец – Динамо 1:0

Голмайстор: 1:0 Стефан Баджи (68)

Стартови състави:

Лудогорец: 1 Серджио Падт – 5 Георги Терзиев, 24 Оливие Вердон, 21 Жан Карничник, 51 Илкер Будинов – 25 Стефан Баджи, 23 Мануел Шоу , 64 Доминик Янков – 9 Ихинио Марин, 37 Бърнард Текпетей, 90 Спас Делев

Треньор: Анте Шимунджа

Динамо Тбилиси: 33 Давит Кереселидзе – 3 Александър Каландадзе, 39 Саба Кавадагяни, 19 Симон Беньо, 2 Георги Майсурадзе – 27 Анзор Меквабишвили, 23 Гиорги Мойстрапишвили – 38 Усман Камара, 18 Барнs Осей, 9 Гиорги Габедава – 26 Станислав Биленки

Треньор: Каха Цхатадзе
Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Ти да видиш! Чалга дива написа научен доклад

Ти да видиш! Чалга дива написа научен доклад

Една от родните чалга диви написа научен доклад, колкото и невероятно да звучи това, узна HotArena. Става въпрос за Ашли Павлова. “Горда съм, защото от днес в ръката си държа първата книга, в която е публикуван един от моите доклади заедно с научни изследвания относно приложимостта на научно-популярната педагогика в българската образователна практика. Благодарна съм на моят научен ръководител доц. д-р Траян Попкочев и на целия научен колектив от катедра “Социална педагогика” към ФП на ЮЗУ “Неофит Рилски”, за вдъхновението, мотивацията и вярата в моите възможности. Огромна благодарност и към СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/.

Щастлива съм, че образователните институции и организации в помощ на млади учени, успяват да създадат условия за успешна съвместна работа, въпреки пандемичните ограничения.”, пише тя, предава Телеграф. 

 <p><strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>