Daily Archives: юни 1, 2022

4.01 лв. за кубик вода в Плевен от днес, 1 юни

4.01 лв. за кубик вода в Плевен от днес, 1 юни

        <span><strong>ВиК Плевен ще инвестира 17 млн. лв. в обновяване  </strong><strong>на 82 км. ВиК мрежи</strong></span>

От 1 юни 2022 година жителите на област Плевен ще плащат за питейна вода 4,01 лв./куб. м. с ДДС. Посочената комплексна цена, която е утвърдена от  Комисията за енергийно и водно регулиране, се състои от три компонента:

– Доставяне на вода за питейно-битови нужди на цена 3,01 лв. с ДДС

– Отвеждане на отпадъчни води – 0,31 лв. с ДДС

– Пречистване на отпадъчни води на цена 0,69 лв. за  куб. м.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

Цената е под прага на социална поносимост, която за Плевенска област е 5, 35 лв./куб. м, коментират от ВиК дружеството.

Повишаването на цената на водата за обособената територия е обосновано с драстично повишените цени на ел. енергията (300%), по-високите цени за поддръжка на водопроводната мрежа,  очакваната нова цена на водата, която „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен купува от ВиК-Ловеч за водоснабдяването на градовете Плевен и Червен бряг, както и от заложените от ВиК-Плевен инвестиции за пет години в размер на 17,2 млн. лв. за модернизиране на 82 км ВиК мрежи.

„ВиК“ ЕООД – гр. Плевен не е спирало да работи по модернизирането на ВиК мрежата и съоръженията в областта с цел да предоставя по-качествена услуга на гражданите. За предходния регулаторен период (2017- 2021 г.) дружеството е направило инвестиции в общ размер на 9,465 млн. лв., с които са подменени над 63 км  водопроводна мрежа. Експертите работят системно да планират оптимално собствения финансов ресурс, с който да предоставят по-качествена услуга на гражданите и да намалят загубите на вода.

Рехабилитацията на ВиК мрежи и съоръжения остава приоритет и през новия регулаторен период – 2022-2026 г. За подобряване качеството на предлаганите услуги „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен планира да инвестира през настоящата 2022 г. средства за  обновяване на Вик мрежата в размер на 3, 307 млн. лв., като  ще бъдат подменени 14 км. водопроводна мрежа. Екипите на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен ще сменят амортизирани етернитови и стоманени тръби с ПЕВП и PVC на територията на общините от област Плевен.

През  2022 г. ще бъдат рехабилитирани следните ВиК мрежи в област Плевен:

– гр. Плевен: ж. к „Дружба“,  ул. „Ген. Столетов“,  ул. „Бургас“,  ул. Кара Колю“, ПС „Дружба“, ПС „Вит“,  ул. „Юрий Венелин“, ул. „Ал. Малинов“,  ж.к. „Сторгозия“ ;

– с. Ясен – довеждащ водопровод;

– гр. Гулянци – „Ал. Стамболийски“,

– с. Обнова – ул. „Тунджа“;

– с. Черквица, с. Асеновци,  с. Деков;

– с. Козар Белене – ул. „Иван Вазов“;

– с. Вълчи Трън- ул. „Хаджи Димитър“;

– гр. Славяново – ул. „Оборище“ и ул. „Лиляна Димитрова“;

– с. Мечка – ул. Рила“ и ул. „Съединение“;

– с. Пелишат: ул. „Васил Левски“ и „17 партизани“;

– с. Бъркач: ул. „Васил Цаков“ и ул. „Пирин“;

–  гр. Кнежа и с. Бреница;

– гр. Червен бряг – ул. Ген. Тошев“, ул. „Добрич“, ул. „Пирин“ , ул. „Калоян“ и ул. „Струма“, с. Чомаковци и с. Бресте – довеждащ водопровод.

Част от инвестициите през 2022 г. са предвидени и за модернизация на 40 помпени станции, което включва подмяна на помпени агрегати, кранове,  измервателни устройства и тръбна мрежа на територията на област Плевен. Те осигуряват безпроблемната работа на ВиК съоръженията.

За да се изгради и поддържа ВиК инфраструктура, която да отговаря на Европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води, се изискват огромни средства за инвестиция в модернизация на водоснабдителните и канализационни мрежи, съоръжения и техника.

В утвърдения  бизнес план на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен за периода 2022-2026 г. се предвиждат следните инвестиции и корекции в цената на ВиК услугите:

2023 г.

2023 г. – Комплексна цена на водата –  4,36 лв./куб. м. с ДДС. От 1 януари 2023 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента: доставяне – 3,17 лв. с ДДС, отвеждане – 0,35 лв. с ДДС и пречистване – 0,84 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2023 г. средства в обновяване на мрежата в размер на над 2,932 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 14, 5 км. водопроводна  мрежа в област Плевен.

2024 г.

2024 г. – Комплексна цена на водата – 4,63 лв./куб.м. с ДДС. От 1 януари 2024 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,37 лв. с ДДС, отвеждане на отпадъчни води – 0,37 лв. с ДДС и пречистване на отпадъчни води – 0,89 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2024 г. средства в обновяване на мрежата в размер на  2,992 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 15 км. водопроводна мрежа в област Плевен. 

2025 г.

2025 г. – Комплексна цена на водата – 4,90 лв./куб. м. с ДДС. От 1 януари 2025 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,54 лв. с ДДС, отвеждане – 0,42 лв. с ДДС и пречистване – 0,94 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2025 г. средства в обновяване на мрежата. За целта дружеството е предвидило 3,642 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 15,5 км. водопроводна  мрежа  в област Плевен.

2026 г.

2026 г. – Комплексна цена на водата – 5,20 лв. / куб. м. с ДДС. От 1 януари 2026 г. жителите на област Плевен ще плащат посочената комплексна цена, която се състои от три компонента – доставяне – 3,76лв. с ДДС, отвеждане – 0,45 лв. с ДДС и пречистване – 0,99 лв. с ДДС.

Абонатите, които не ползват и трите компонента, заплащат само ползваната от тях услуга.

За подобряване качеството на предлаганите услуги, ВиК Плевен планира да инвестира през 2026 г. средства в обновяване на мрежата. За целта дружеството е заделило 4,257 млн. лв., като през настоящата година ще бъдат подменени 23 км. водопроводна  мрежа в област Плевен.

От съществено значение за подобряване качеството и устойчивостта на предоставяните ВиК услуги в област Плевен е и осигуряването на финансиране на инвестиции в публични ВиК активи. През периода на бизнес плана 2022-2026 г. дружеството планира да инвестира в публични ВиК активи повече средства от предвидените в бизнес плана. За 2022 г. инвестициите на „ВиК“ ЕООД – Плевен ще бъдат в общ размер на 13,405 млн. лв. спрямо предвидените по договор 3,355 млн. лв.

Предвижда се водното дружество да започне да произвежда електроенергия от собствени източници. След пускане в експлоатация на фотоволтаична централа и ко-генератори ще оптимизират общите разходи за електроенергия.

Дружеството отчита и прогнозира високо ниво на качеството на питейната вода, с ниво на съответствие над 99,8% в големите зони на водоснабдяване, с което надвишава регулаторните изисквания. В малките зони на водоснабдяване се планира нивото на съответствие да достигне от 97,71% през 2020 г. до 98% през 2026 г., с което се изпълняват регулаторните изисквания.

В плана на дружеството е заложена и промяна  на работните заплати на заетите във ВиК оператора, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

„ВиК“- Плевен  със собствени средства  изпълнява и развива своята инвестиционна програма, заложена в Бизнес плана за предходния регулаторен период 2016-2021 г. и за регулаторен период 2022-2026 г.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Две деца от арт школа „Колорит“ с медали от Националния конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“

Две деца от арт школа „Колорит“ с медали от Националния конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“

infoPleven

01.06.2022 15:28

На две деца от арт школа „Колорит“ е присъдена Трета награда и Бронзов медал от Националния конкурс „Детство мое –  реално и вълшебно“ 2022 в Ловеч.  Шестгодишната Ивайла Петкова и деветгодишният Емил Любенов, заедно със своя арт педагог Майя Ананиева получиха своите престижни награди на тържествена церемония в Художествена Галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в град Ловеч.  В залите на галерията е експонирана и  Националната изложба, която представя най-добрите детски творби, създадени в различни  стилове и живописни техники, изпълнени с оптимизъм, красота и вълшебството на детското въображение.

Ивайла печели своята награда с живописната си творба“ Щастливи деца с балони“, Емил е отличен за творбата си , изпълнена в смесена живописна техника „За мечтите няма предели“. В това издание на конкурса са  всели участие 1180 творби на деца  и младежи от цялата страна. Организатори на Националния арт форум са Министерството на образованието и науката, Националният Дворец на децата, Община Ловеч и Общински детски комплекс град Ловеч.

Прочетете също:

На 29 май 2022г., неделя, от 10:30ч. в Градската градина, Община Плевен съвместно с ЦПЛР …

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Тодор Василев, АПИ: С ремонтите на пътищата видимо ще се подобри безопасността на движение

Тодор Василев, АПИ: С ремонтите на пътищата видимо ще се подобри безопасността на движениеС предприетите през тази година ремонтни действия видимо ще се подобри безопасността на движение. Целта ни е да премахнем всички предпоставки за възникване на пътни инциденти. При наличиетото на опасни кръстовища те ще се реконструират в кръгови движения или ще се обособи нова лента за ляв завой. За да се осигури безопасността в ремонтираните отсечки …

Powered by WPeMatico

Медицинският университет е домакин на лятна Академия по молекулярна патология

Медицинският университет е домакин на лятна Академия по молекулярна патологияВ петък и събота, 3 и 4 юни 2022 година, Медицинският университет в Плевен и Българският алианс за прецизирана и персонализирана медицина (БАППМ) продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, в която участват водещи учени и преподаватели от България и света, …

Powered by WPeMatico

Плевенски медалисти в Националния конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“

Плевенски медалисти в Националния конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“На две деца от арт школа „Колорит“ е присъдена Трета награда и Бронзов медал от Националния конкурс „Детство мое – реално и вълшебно“ 2022 в Ловеч, информира ръководителят на „Колорит“ Майя Ананиева.Шестгодишната Ивайла Петкова и деветгодишният Емил Любенов, заедно със своя арт педагог Майя Ананиева, получиха своите престижни награди на тържествена церемония в Художествена Галерия …

Powered by WPeMatico