Daily Archives: юни 21, 2022

Зелените региони – фокус на регионален форум в Плевен

Зелените региони – фокус на регионален форум в Плевен

        В Плевен продължава поредицата от тематични публични събития за обсъждане на възможностите и перспективите за развитие на града и региона, в условията на открит граждански диалог,  с участието на представители на държавните институции, местните власти, научни звена, регионални иновационни центрове и браншови организации.

В зала „Плевен“ на областна администрация се проведе регионален форум на тема: „Развитие на зелените региони на България и индустриите за здравословен живот – възможности и предизвикателства“, организиран от Областна администрация – Плевен, в партньорство със Северозападния иновационен център  „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Плевен; Камарата на архитектите – Плевен; Търговско-промишлена палата – Плевен, аграрни и екологични браншови сдружения в региона.

Иван Янчев – областен управител на област Плевен откри форума, като насочи вниманието към подхода „водени от местните общности развитие“ – като основополагащ за развитието на зелените региони. „За практическата реализация на възможностите за конкретни проекти за развитието на зелените региони съществена е ролята на партньорството между представителите на държавните институции, местните власти, научните институти, университетите, бизнеса и неправителствените организации, обединяващи усилията си в съвместни проекти и инициативи“ – подчерта областния управител Янчев.

Борислав Сандов – зам. министър председател по климатични политики и министър на околната среда и водите с видеобръщение към участниците изрази ярка и аргументирана позиция за развитието на Северозападния район чрез практическата реализация на зелените политики. Лъчезар Захариев – началник отдел „Оценка на проекти и договори“ представи по-конкретно новите приоритети и мерки за предстоящата програма „Околна среда и води 2021-2027г“.

Стефан Бурджев – заместник министър на земеделието представи пред форума  новите приоритети и възможности за развитието на бизнеса и селските райони в новия програмен период. Във форума се включи и зам. министър Иван Христанов с приветствено слово към участниците.

Професор Иван Пачев – председател на Северозападния регионален иновационен център насочи вниманието към необходимите реформи във науката и висшето образование, в контекст на възможностите и постиженията в дългогодишната дейност на четирите института на Селскостопанска академия в региона, участващи във форума: Института по лозарство и винарство, Института по фуражните култури, Института по царевицата – Кнежа и Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.

Интерес предизвика презентацията на представителите на Инициативния комитет за изграждане на Северозападен междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен, в която професор Наталия Георгиева – научен секретар на Иновационния център представи проекта за изгражданите специализирани звена в сферата на аграрните науки, биотехнологиите, биоразнообразието, биоресурсите и опазването на околната среда, като благодари и на участващите във форума партньори от Университета по хранителни технологии – Пловдив, от Биологическия факултет  на Софийски университет и Института по инженерна химия на БАН.

Председателят на Националната асоциация на местните инициативни групи в България – Калоян Стойчев, представи ролята на местните инициативни групи за развитието на регионите, като още по-конкретно и детайлно беше разяснен подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Стефан Савов – началник отдел в Министерство на земеделието. В регионалния форум се включиха и представители на WWF – България  – една от водещите природозащитни организации в световен мащаб, които представиха ролята на природозащитните организации за развитието на регионите в Зелена България чрез запазването на биологичното разнообразие и устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси.

Форумът продължи с множество конструктивни изказвания и предложения. Новите възможности за развитие изискват добра информираност, както на общините, така и на представителите на бизнеса и науката, с оглед постигане на необходимата проектна готовност и партньорство, а публичният диалог е началото към успешни бъдещи партньорства за развитието на Плевен и Северозападния район.

 

 

 

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Младеж от Искър, обвиняем за изнасилване,  е задържан за 72 часа

Младеж от Искър, обвиняем за изнасилване,  е задържан за 72 часа

        В Районна прокуратура – Плевен се води досъдебно производство за това, че на 18.06.2022  г. в гр. Искър, обл. Плевен е извършено съвкупление с лице от женски пол,  като е използвана сила.

В резултат на проведените издирвателни мероприятия и действия по разследване е установен предполагаемият извършител на деянието – 18 годишният А.К. от гр. Искър. Той е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 18.06.2022 г. в гр. Искър се съвкупил с лице от женски пол от същия град  като я принудил към това със сила – нанесъл ѝ удари с ръце и крака по тялото.

С постановление на прокурор  при  Районна прокуратура-Плевен А.К. е задържан за срок до 72 часа, в който срок прокуратурата ще внесе  искане в Районен съд град Плевен за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

      Разследването продължава под ръководството на Районна прокуратура – Плевен.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

СУ „Иван Вазов” в Плевен с намерение да изгражда фотоволтаична система

СУ „Иван Вазов” в Плевен с намерение да изгражда фотоволтаична система

        Предложения, свързани с изграждане и присъединяване на фотоволтаични системи в три населени места на територията на община Плевен, са постъпили за обсъждане този месец в Общинския съвет.

„Първото предложение е във връзка с инвестиционно намерение на СУ „Иван Вазов“ – Плевен, останалите две са за изграждане на абонатни отклонения за присъединяване на фотоволтаични електроцентрали съответно в селата Пелишат и Мечка. И трите ще бъдат разгледани от колегите в Постоянната комисия по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“, информира Мартин Митев, председател на местния парламент.

Във връзка със заявление за издаване на скица – виза за проучване и проектиране от СУ „Иван Вазов” е заявено инвестиционно намерение за проектиране и изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покривите на съществуващите сгради към училището. Сградите и прилежащия имот са публична общинска собственост, предоставени са безвъзмездно за управление на училището и е необходимо да се даде съгласие от Общинския съвет. Целта на изграждането на фотоволтаична централа е да бъде обезпечена част от необходимата ел. енергия за поддържане на оптимални условия и благоприятен микроклимат в сградите на училището. Предвидената инвестиция е обоснована с повишените цени на електроенергията и тенденцията за използване на ресурси от екологични и възобновяеми енергийни източници.

Второто предложение касае даване на съгласие за изграждане на абонатно отклонение за присъединяване на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 70.525kW по плана на с. Пелишат. Третото е идентично – за имот в с. Мечка. И пред двата имота има изградена въздушна мрежа ниско напрежение собственост на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, която няма достатъчен капацитет да поеме произведената електрическа енергия. Съгласно становище от електроразпределителното дружество присъединяването на обектите следва се осъществи към съответното табло в съответното населено място.

На основание Закона за енергетиката лицата, които изграждат или експлоатират енергийните обекти, имат право безвъзмездно да използват мостове, пътища, улици, тротоари и друга инфраструктура – публична собственост, с изключение на поземлени имоти в горски територии, за изграждане, прокарване, скачване, преминаване и поддържане на линейни енергийни обекти, като осигуряват техническата безопасност и предприемат мерки за недопускане на щети. В случаите с Пелишат и Мечка става дума за производители на ел. енергия.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Краткосрочни кредити за животновъди и за производители на плодове и зеленчуци

Краткосрочни кредити за животновъди и за производители на плодове и зеленчуциОт сряда, 22 юни, до 29 юли 2022 година производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство и стопаните, отглеждащи едри и дребни преживни животни могат да кандидатстват за краткосрочни кредити, информират от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Документи се подават в Областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по седалището …

Powered by WPeMatico

17 от 18-те оценявани институции от област Плевен са в първата стотица на Рейтинга на публичната прозрачност за 2022-а

17 от 18-те оценявани институции от област Плевен са в първата стотица на Рейтинга на публичната прозрачност за 2022-аФондация „Програма достъп до информация“ (ПДИ) оповести резултатите от ежегодното си проучване Рейтинг на активната прозрачност. В периода 1 април – 10 юни 2022 година екипът на ПДИ прегледа и оцени интернет страниците на 563 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на …

Powered by WPeMatico