Daily Archives: юни 22, 2022

Четири щъркелчета бяха спасени с помощ от РИОСВ – Плевен

Четири щъркелчета бяха спасени с помощ от РИОСВ – Плевен

        Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен участва в спасяването на четири бели щъркелчета в с. Йоглав, общ. Ловеч.

Преди 3 дни на земята под гнездото, разположено върху метален стълб, жител на селото е намерил един мъртъв възрастен екземпляр от вида Бял щъркел със сезал около шията. Птицата вероятно се е оплела в сезала, докато е търсела храна. Няма данни за умишлено улавяне или убиване на щъркела. Вторият родител няма физическа възможност да носи храна на малките в периода на интензивно хранене и растеж.

Със съдействието на екип на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД и след консултация със Спасителен център за диви животни – гр. Стара Загора, четирите щъркелчета са уловени и свалени от гнездото. На основание Закона за биологичното разнообразие, експерт от РИОСВ – Плевен е настанил птиците за доотглеждане в зоологическата градина в Ловеч.

Белият щъркел /Ciconia ciconia/ е защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.

За намерени екземпляри от защитени видове в безпомощно състояние може да се подават сигнали  на зеления телефон на РИОСВ – Плевен 064/806 951 или на дежурния мобилен телефон 0886 399 054.

За защитените видове животни, включени в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие, се забраняват: всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция; унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда; увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция; вземане на намерени мъртви екземпляри; притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри; препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

Лице, което е намерило екземпляр от защитен вид в безпомощно състояние, е длъжно да уведоми за това най-близките Регионална инспекция по околната среда и води или поделение на Изпълнителната агенция по горите, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци

        Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Национална агенция за приходите.

За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 28,40 лв. месечно.  Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите – ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски, напомнят от НАП.

В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на приходната агенция е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец 7. Формулярът се подава в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код /ПИК/ или КЕП.

При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, напомнят още от НАП. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор„, която е със свободен достъп в Е-портала на НАП.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен в Портала на НАП .

Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на съответния оператор/. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравноосигурителен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

                <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Adblock test</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

НАП – Докато не бъдат записани като студенти, абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки

НАП – Докато не бъдат записани като студенти, абитуриентите плащат сами здравните си осигуровкиВсички ученици, които завършват средно образование през 2022 година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски, обръщат внимание от Националната агенция за приходите (НАП). Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от институцията.За периода от завършване на средното до …

Powered by WPeMatico

„Безопасно лято!“ – акция за намаляване на пътнотранспортния травматизъм през лятото

„Безопасно лято!“ – акция за намаляване на пътнотранспортния травматизъм през лятотоОт средата на юни е в ход традиционната акция на полицията „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя“, съобщават от пътната полиция. Акцията, която условно е разделена на 2 етапа, ще продължи до 31 август, а заложената цел е опазване живота и здравето на децата през летните ваканционни дни. През първия етап, обхващаш последните …

Powered by WPeMatico

Научните институти в района – в основата на изграждането на Северозападния междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен

Научните институти в района – в основата на изграждането на Северозападния междууниверситетски кампус и технологичен парк в ПлевенВ ден, наситен със събития, Плевен се превърна в притегателен център за учени, представители на бизнеса, публичните институции и местната власт с фокус развитието на зелените региони и индустриите за здравословен живот. Регионалният форум „Развитието на зелените региони и индустриите за здравословен живот“, иницииран от Северозападния иновационен център „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ и …

Powered by WPeMatico