9 млн. лева се отпускат на развъдните организации за 2023 г.

9 млн. лева се отпускат на развъдните организации за 2023 г.Финансов ресурс от 9 000 000 лева утвърди Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) за развъдните организации по схемата за държавна помощ „Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните“ за 2023 г. Целта на помощта е подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор, чрез …

Powered by WPeMatico