Category Archives: Червенобрежки новини

Борисов: БСП вече не са ни основен опонент

Борисов: БСП вече не са ни основен опонент„Партия на 100 години, а няма кандидати за кметове в някои от най-големите градове“, написа по адрес на БСП в профила си във фейсбук премиера Борисов след срещата си с актива на ГЕРБ в Ямбол.

„От ГЕРБ има смисъл само ако градим и правим живота на хората по-добър. Постовете никога не са били цел за нас. Допускали сме грешки, но сме понасяли отговорност, включително и чрез оставка на правителството. Това е нашето предимство пред останалите“, заявява Борисов. И допълва, че в Ямбол няма две партии ГЕРБ, а кандидатът за кмет на управляващите „е само един и това е Димитър Иванов“.

Борисов е поел ангажимент пред ямболлии за изграждането на спортна зала и ремонт на болницата. За целта обаче очаквал ясни разчети.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Обновяват административните сгради на кметствата в Ракита, Реселец и Сухаче

Обновяват административните сгради на кметствата в Ракита, Реселец и Сухаче

Проектът „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради – кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на Община Червен бряг“ е одобрен за изпълнение по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Става въпрос за ремонт на кметствата на селата Ракита, Реселец и Сухаче. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 550 783,82 лв., представляващ 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Целите на проекта изцяло съответстват на главната цел на процедурата: насърчаване на социално приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в селските райони.

Реализацията на проекта ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони.

Проектът цели създаване на устойчива, естетична и безопасна жизнена среда, допринасяща по-високо качество на живот, по-голяма сигурност за населението и създаваща предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Безплатни прегледи за три вида онкологични заболявания ще се извършват в МБАЛ – Червен бряг

Безплатни прегледи за три вида онкологични заболявания ще се извършват в МБАЛ – Червен бряг

Офис на предизборния щаб на независимия кандидат за кмет на община Плевен Георг Спартански вече работи на площад „Свобода“.
„В отпуск съм във връзка с изборите, но контактите ми с гражданите не са спрели по всичките канали за комуникация, ка …Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Обществено обсъждане на проект

Обществено обсъждане на проектОбществено обсъждане на проект на насоки за кандидатстване по мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

От Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-2.059 МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-50/ 02.07.2019 г., „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване  BG16RFOP002-2.059 МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 01.10.2019 г. – 08.10.2019 г. (включително)

В срок до 12.10.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: karlukovski.karst@gmail.com или на адрес: п.к. 5980, гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ № 1.

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мярката.

Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне. Коментарите, които се приемат от МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, ще бъдат отразени в Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим „проследяване на промените”.

Окончателния вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – http://mig-kk.eu/  в раздел „Процедури“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

С проекта на документите може да се запознаете на интернет страницата на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – http://mig-kk.eu/   в раздел „НОВИНИ“.
Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Дарина Павлова се обясни в любовно на Берлускони

Дарина Павлова се обясни в любовно на Берлускони[unable to retrieve full-text content]

Дарина Павлова трогна с любовно обяснение към Силвио Берлускони за рождения му ден.“Пожелавам ти всяка усмивка, която ще те накара да се чувстваш добре, пожелавам ти всяка мечта, да ти се сбъдва, пожелавам ти надежда, която ще стопли сърцето ти… честит рожден ден, скъпи Силвио“, написа Дарина, като сподели обща снимка с експремиера на Италия. Двамата имат дългогодишно познанство, като дори имената им бяха спрягани в любовни отношения, пише „България Днес“.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico