Category Archives: Червенобрежки новини

Сградата на старото читалище в Чомаковци ще стане физкултурен салон

Сградата на старото читалище в Чомаковци ще стане физкултурен салон

Сградата на старото читалище в Чомаковци да се превърне в хубав физкултурен салон към училището – около тази идея се обединиха кметът на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов, народният представител Пламен Тачев и кметът на селото Димчо Бешовишки по време на съвместна работна среща.

Депутатът Пламен Тачев заяви, че ще търси възможност проектът да бъде реализиран с финансовата подкрепа на образователното и спортното министерство, информират от Пресцентъра на Община Червен бряг.

Втората новина от срещата е, че предстои асфалтиране на ул. “Калето“, ул. „26-та“ и ул. „ 27-ма“. Парите за ремонта са по линия на Министерския съвет. Напомняме, че със съдействието на Пламен Тачев, през декември 2019 г. правителството отпусна 1.6 милиона лева за Община Червен бряг за подобряване на пътната мрежа.

В Чомаковци ще се удължи и тротоарната настилка на централната улица в посока с. Еница.

Снимки: Община Червен бряг

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Кметът на Червен бряг избран за представител на Общините в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Кметът на Червен бряг избран за представител на Общините в Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Единадесет са квотите за представители на общините в РСР. След проведено гласуване, заслужено доверие бе гласувано на кмета на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов, който беше легитимиран като член на екипа, чиято роля и функция ще има определящо значение в новия програмен период 2021-2027 г. За това информират от Пресцентъра на Община Червен бряг.

Към общините от Северозападна и Северна централна България ще бъде насочен сериозен финансов ресурс от новите европейски фондове. Така след програмния период 2021-2027 г. Северозападният район на България се очаква да настигне по икономически и демографски показатели южните райони на страната, обяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. Тя проведе среща с представители на местната власт от Северозапада, на която представи новия регионален подход, интегрираните териториални инвестиции за бъдещия програмен период и основните приоритети на новата Оперативна програма „Развитие на регионите“.
Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му НСОРБ, като представител на всички български общини, се проведе процедура за избор на общинските представители на общините в РСР във всичките региони за планиране.
Представители на всичките 51 общини от областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен избраха представителите на местната власт в Регионалният съвет за развитие, който има ключова роля в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.
Съгласно утвърдената процедура, изборът се проведе по области, като делегатите номинираха и гласуваха както за титуляри, така и за техните евентуални заместници.
Право да бъдат предлагани за членове на РСР имат само кметове на общини и председатели на общински съвети.
От Плевенска област в РСР ще работят кметът на Плевен Георг Спартански, Цветан Костадинов – кмет на Червен бряг и кметът на Белене Милен Дулев.
За представители на област Видин в РСР на Северозападния район за планиране бяха избрани кметът на Видин Цветан Ценков и кметът на Ружинци Александър Александров.
Общините от област Враца определиха за свои представители кмета на Враца Калин Каменов –Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.
Ловешка област избра за свои представители в РСР Кметовете на Ловеч – Корнелия Маринова, която председателства постоянната комисия на НСОРБ по еврофондовете и заместник-председателя на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова.
Кметовете на Монтана Златко Живков, който е и член на УС на НСОРБ, и на Георги Дамяново – Нина Петкова ще представляват област Монтана в Регионалния съвет за развитие.

Снимки: Община Червен бряг, Пресцентър

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Направена бе първа копка по проект „Рекултивация на общински сметище гр. Червен бряг“

Направена бе първа копка по проект „Рекултивация на общински сметище гр. Червен бряг“Министърът на околната среда и водите Емил Димитров, народният представител Пламен Тачев, областният управител Мирослав Петров и кметът на Червен бряг д-р Цветан Костадинов дадоха символичен старт на проект „Рекултивация на общински сметище гр. Червен бряг“. Първата копка бе направена на Депото за битови отпадъци в местността „ Долна Биволица”.


„Екологията и опазването на околната среда не е средносрочно действие, а изисква да се предприемат нужните мерки сега. Изказвам своята искрена благодарност към министър Димитров, защото той показа, че държавата много стриктно, много организирано предприема действия по отстраняване на складовете с пестициди и при довършването на рекултивирането на старите сметища.”, каза кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов. „Решението на проблемите в държавата и общината е добра комуникация, правилни стратегии и дела. Благодаря, че делата се случват, защото гражданите искат това.”, обобщи д-р Костадинов.
„За мен е огромна чест, че отново сме се събрали за поредното добро начинание, което ще направи общината ни по-добро място за живеене – кауза на всички присъстващи. Това залегна в програмата на д-р Костадинов и в моята – като ваш народен представител”, каза депутатът Пламен Тачев. Той отбеляза, че екипът на д-р Костадинов последователно следва поетите ангажименти. „Ако няма екипност, ако няма добра комуникация, това нещо няма как да се случи. Искам да благодаря на министър Димитров, чиято врата винаги е отворена за мен, а по този начин и за всички червенобрежани. Той не жали усилия и време и без негова помощ нямаше да можем да свършим нашата работа”, каза още Тачев.


„Макар да не съм от Червен бряг почти всичко за Червен бряг знам, защото няма случай да отидем на работа и той да не ми разкаже нещо. Не сме и предполагали, че аз ще бъда министър, когато сме ги коментирали тези неща, а пък се радвам, че сега като министър мога да му помогна”, каза министър Емил Димитров, визирайки времето, когато беше народен представител. Той подчерта, че с влизането на България в ЕС е взето решение, че депата за битови отпадъци трябва да се закрият и вместо тях да се направят регионални депа, за което държавата непрекъснато отпуска средства. „Нашите усилия на Предприятието за управление дейностите по опазването на околната среда включва и рекултивация. Така че аз много се радвам, че сте кандидатствали, защитили сте своя проект, класирали сте в тази програма и днес имаме честта и удоволствието да направим първа копка”, каза министър Димитров. „Загробените в земята пестициди, които представляват опасност за живота и здравето на хората, ще ги махнем. Знам, че в Плевен по-малко се е работило по предишната швейцарска програма. Ще се опитам да разчистим и от Плевен тези, които са най-опасните”, каза още министърът на околната среда и водите.


Целта на проекта проект „Рекултивация на общински сметище гр. Червен бряг“ е да се извърши техническа и биологична рекултивация на сметището на общината Червен бряг, чрез която да се ограничи неблагоприятното въздействие на отпадъците върху околната среда. Проектът е на стойност 1448753,54лв. с ДДС и е финансиран от ПУДОС.
Това информират от Пресцентър на Областна администрация Плевен.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Започва набиране на преброители и контрольори в община Червен бряг за Преброяване 2021

Започва набиране на преброители и контрольори в община Червен бряг за Преброяване 2021

Започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

При предстоящото преброяване за община Червен бряг ще бъдат ангажирани 91 преброители и 24 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация, информират от Пресцентъра на местната управа.

Най-подходящи са хора, които са комуникативни, имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

С одобрените кандидати ще се сключва граждански договор. Заплащането на преброителите и контрольорите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец

  2. Автобиография по образец

  3. Копие от диплома за завършено образование

  4. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)

  5. Документ, удостоверяващ IBAN.

  6. Съгласие за обработване на лични данни по образец

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Кметът Цветан Костадинов и депутатът Пламен Тачев на работни срещи в населените места в община Червен бряг

Кметът Цветан Костадинов и депутатът Пламен Тачев на работни срещи в населените места в община Червен бряг

Кметът Цветан Костадинов и народният представител Пламен Тачев стартират серия от работни срещи във всички населени места в Община Червен бряг. По време на посещенията те обсъждат с граждани и кметове актуалните проблеми и поемат конкретни ангажименти за решаването им, информират от Пресцентъра на Общинската управа.

Преди дни Тачев и Костадинов, придружени от общинските съветници от ГЕРБ Атанас Атанасов и Николай Николов, разговаряха с кмета на село Глава Ангел Спасов и народния представител лично се ангажира за включването в кампанията за възстановяване на местния храм. Това е единственият храм в общината, разположен в двора на училище. За съжаление, поради недостиг на средства, е в бедствено положение и от години не функционира.

Наред с това обеща и подкрепа за обновяване на чешмата пред Кметството и помощ за облагородяване на детската площадка и мястото за отдих до читалището.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico