Category Archives: Новини за облстта

Започва кампанията за заплащане на местни данъци и такси за 2019 г.

Започва кампанията за заплащане на местни данъци и такси за 2019 г.MDT PlevenДирекция „Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен обявява началото на кампанията по плащането на дължимите данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2019 г. Задълженията си собствениците могат да платят изцяло, с 5% отстъпка от пълния размер в срок до 30 април, или на две равни вноски, без отстъпка – до 30 юни и до 31 октомври.
Дължимите суми могат да се заплащат в брой, по банков път, на касите на Изипей в цялата страна или чрез интернет.
От първия работен ден на 2019 г. се извършват  плащания на задължения за предходни периоди за всички видове данъци.
Суми в брой се приемат на гишета от 1 до 5 в Салона за обслужване на клиенти на ул. „П. Р. Славейков” № 21 от 8.30 до 16.30 ч., без прекъсване.
Актуална информация за размера на задълженията, банковата сметка и кодовете за вид плащане клиентите могат да получат на сайта на Община Плевен: www.pleven.bg

 

Powered by WPeMatico

ЧЕЗ организира в град Левски приемна за клиентите си от общината

ЧЕЗ организира в град Левски приемна за клиентите си от общинатаchez klientiНа 22 февруари 2019 г. /петък/ дружествата на ЧЕЗ в България, със съдействието на партньорската организация Изипей, организират приемна за битови и бизнес клиенти от Община Левски, Плевенска област. Приемната ще се проведе от 08:30 ч. до 14:00 ч. в град Левски, ул. „Филип Тотю“ № 2В. Приемната е част от политиката на компаниите за активен диалог с потребителите.
Посетителите на приемната ще имат възможност да заявяват всички безплатни услуги на компаниите, сред които са смяна на титуляр, актуализация на данни, електронна фактура, сключване на споразумение за дистанционно обслужване, sms-известяване и други. По време на приемната потребителите ще могат да правят справки, да получат информация по въпроси, свързани с дейността на „ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Всеки клиент ще получи необходимото внимание и компетентен отговор на поставения от него въпрос, като всеки случай ще бъде разгледан професионално и отговорно.
Грижата за потребителите и повишаване качеството на обслужване на клиентите са основни приоритети в дейността на дружествата на ЧЕЗ в България. Целта на инициативата „Мобилни приемни“ е оптимизация на дейността, осигуряваща максимална близост на компаниите до клиентите и открит диалог с тях.
Потребителите могат да получават информация, свързана с дейността на дружествата на ЧЕЗ в България или да заявят услуга на:
·         информационна телефонна линия 0700 10 010 /на цената на един разговор според тарифния им план/;
·         уеб сайтове www.cez.bg; www.cez-rp.bg;
·         имейл info@cezelectro.bg – за услуги на „ЧЕЗ Електро България“ АД;
·         имейл klienti@cez-rp.bgза услуги на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД;
·         в удобен център за клиенти на ЧЕЗ.

Powered by WPeMatico

До 3 милиона лева може да получи едно лозаро-винарско стопанство по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

До 3 милиона лева може да получи едно лозаро-винарско стопанство по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”lozovi masiviВ ДФ „Земеделие“ са постъпили 137 проекта по време на първия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Заявената инвестиционна стойност за тях възлиза на близо 80 млн. лв. Това съобщи зам.-изпълнителният директор на ДФЗ Иванка Багдатова-Мизова по време на зарязването на лозята на винарна „Мидалидаре естейт“ в с. Могилово.
По мярката се подпомагат само проектни предложения, които ще бъдат изпълнени до края на финансовите 2019 и 2020 г. Предвидените средства за финансова 2019 г. са близо 22 млн. лв. (21 802 818 лв.), а за 2020 г. – над 28,5 млн. лв. (28 521 112 лв.). Целта на финансовата подкрепа е повишаването на конкурентоспособността на винопроизводителите, което от своя страна ще осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност.
Допустими кандидати по мярката са гроздопроизводители, които са физически или юридически лица, група или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър
Основните новости в законодателството за Програмата са свързани с допустимостта на лозарските имоти, за които може да се получи финансиране. Няма да се подпомагат дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“, за които е получено финансиране за същите площи през последните 10 финансови години. Няма да бъдат подпомагани и масиви за дейности, свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, които са получили подкрепа през последните 5 години за това.
Максималният размер на помощта по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е до 75% от разходите, направени при изпълнение на всяка една от дейностите. За всяка дейност са определени пределни цени, разписани в приложение 1 към Наредба 6/26.10.2018 г., в която са регламентирани условията и реда за предоставяне на финансовата помощ по програмата. Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием е 3 000 000 лв., а за целия период на Националната програма е 6 000 000 лв.
Кандидатите могат да получат авансово 80% от договорената финансова помощ, при условие че са започнали изпълнението на дейностите и в заявлението за кандидатстване е заявено авансовото плащане в точния му размер.
За предоставяне на финансова помощ кандидатът подава заявление по образец, утвърден по реда на чл. 3, ал. 2, в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ (ЦУ на ДФЗ).

Powered by WPeMatico

Вече ще знаем на каква цена бензиностанцията, от която зареждаме, е купила горивото, което ни продава

Вече ще знаем на каква цена бензиностанцията, от която зареждаме, е купила горивото, което ни продаваkasova belejkaОт 1 април 2019 г. всички касови бележки, които получават купувачите за заредено от тях гориво на бензиностанциите, ще са по-подробни, съобщават от Националната агенция по приходите (НАП). Според агенцията целта е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца. Това гласят последните промени в Наредба Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Съгласно новите изисквания при продажба/зареждане на течни горива във фискалния бон, издаван на бензиностанциите, ще трябва да е отпечатана на отделни редове по вид гориво и информация за:
– размер на ДДС за продаденото/зареденото гориво;
– размер на акциза за продаденото/зареденото гориво;
– продажна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност);
– покупна цена на горивото без акциз и без ДДС (покупна стойност).
От НАП обръщат внимание, че разликата между крайната продажна цена и покупната му цена не трябва да се възприема като печалба за търговеца, тъй като в този марж се включват и други разходи на съответната бензиностанция за продажбата на горивото – заплати, обучения, сервиз и др. От НАП допълват още, че доработването на фискалните системи на бензиностанциите съгласно последните изисквания в Наредба Н-18 няма да изискват допълнително изпитване, тестване и одобрение от Българския институт по метрология.
Допълнителна информация за промените, свързани с отчитането на оборотите може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 070018700.

Powered by WPeMatico

Запишете се на курс по английски в НТС

Запишете се на курс по английски в НТСangliiski-ezikОбластната организация на НТС Плевен организира курс по разговорен английски (поддържащо ниво В1)
– диалогични упражнения
– диалози в реални ситуации
– допълнителни граматични упражнения
Начало на курса 21.02.2019г.
от 18:00 часа
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
НТС ПЛЕВЕН –
ул.”Александър Стамболийски”№ 1, етаж 3
/сградата на профсъюзите, под Бюро по труда/
   офис 305 – тел. 064/ 801 019, 0895/43 65 30;
   офис 306 – тел. 064/ 800 973,  0885/ 02 71 21
e-mail: nts_pleven@abv.bg

Powered by WPeMatico