Daily Archives: ноември 1, 2018

Делегация от Червен бряг посети град Таганрог

Делегация от Червен бряг посети град ТаганрогПредседателят на Общинския съвет инж. Ивайло Иванов и секретарят на община Червен бряг Николай Недков участваха в десетата юбилейна среща на побратимените градове от Русия и България, която се проведе в Наро-Фоминск, Московска област, от 24 до 26 октомври 2018г.

Форумът е посветен на 140-та годишнина от Руско-турската освободителна война и в българската делегация бяха включени 23-ма представители на местните власти от 13 общини.

Един от основните въпроси, който участниците обсъдиха, беше: ,,Резултатите от многогодишното сътрудничество на местните власти от Русия и България, възможности за бъдещо развитие на взаимоотношенията на побратимените градове от двете страни.“

От 27 до 30 октомври делегацията посети побратимения на Червен бряг град Таганрог, Ростовска област. Нашите представители посетиха местни музеи, театрални постановки и исторически забележителности. На 30 октомври  Инна Титаренко – председател на Общински съвет на град Таганрог, и Роман Корякин – заместник-кмет с ресор икономика, приеха делегация от град Червен бряг. На срещата с ръководството на местната администрация се обсъдиха перспективи за бъдещо сътрудничество между двата града.

В епохата на българо-съветската дружба взаимовръзките между Червен бряг и Таганрог са разнообразни и многопластови. През тази година се навършват 55 години от подписването на договора за двустранно сътрудничество между двата града. За съжаление, от 90-те години  насам контактите са прекъснати.

През 2008 година е подписано ново споразумение, което доведе до възраждане на културно-образователни връзки между Червен бряг и Таганрог. През последните години може да се отбележи тясно взаимодействие между учебни заведения от Таганрог и СУ „Д-р Петър Берон“ и ПГХТ „Юрий Гагарин“ – Червен бряг, в това число в областта на културологията и езикознанието.

  • Към настоящия момент от особена важност е Таганрог да развива взаимоотношенията с всички свои партньори – немски, китайски и български, –  подчерта Инна Титаренко. – Необходимо е да се търсят допирни точки между организациите и институциите, както и между обикновените хора. Това ще подпомогне развитието на взаимоотношенията както на общинско ниво, така и международните отношения на Русия с другите държави. Надявам се, че настоящото посещение ще даде допълнителен тласък за образователните и културните контакти с Червен бряг.

Червен бряг е заинтересован да се развиват и икономическите взаимоотношения с Таганрог. Не случайно в програмата на делегацията беше предвидено посещение на търговско-промишлената палата в града. Ивайло Иванов е на мнение, че таганрогските предприемачи биха могли да посетят непосредствено Червен бряг. Това ще е най-добрият вариант за обсъждане на евентуални съвместни бъдещи проекти.

  • Имаме готовност да проведем консултации с търговско-промишлената палата с цел сформиране на делегация, която да посети Червен бряг в най-кратки срокове, – каза Роман  Корякин.

Инж. Ивайло Иванов изрази мнение, че подходящ повод за това посещение ще е 90–годишнина на град Червен бряг, която ще се отбележи през юни 2019 година.

От името на кмета на община Червен бряг инж. Данаил Вълов е отправена покана към жителите на град Таганрог за празненствата в чест на юбилея на нашия град.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Заповед №06/30.10.2018 год. към Разрешение за строеж №15/14.03.2018 г. по чл.154, ал.5 от ЗУТ

Заповед №06/30.10.2018 год. към Разрешение за строеж №15/14.03.2018 г. по чл.154, ал.5 от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадена Заповед №06/30.10.2018 год. към Разрешение за строеж №15/14.03.2018 г. по чл.154, ал.5 от ЗУТ от Главния архитект на общината за обект:

„Ресторант“–съществена промяна по чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ, находящ се в УПИ VI-2017, кв.1а по плана на гр. Червен бряг, община Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗУТ и чл.10, ал.1, б.“а“, т.4 от изменената  Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „Юриеви“ ЕООД гр. Червен бряг

Настоящата Заповед към Разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

С уважение,

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 31.10.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Разрешение за строеж №43/30.10.2018 год.

Разрешение за строеж №43/30.10.2018 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №43/30.10.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на избено помещение под съществуваща сграда в помещение за творческа работа“ с идентификатор 80501.801.61.3.1 по КК и КР на гр. Червен бряг и в УПИ ІІІ-83, кв.11 по ПУП-ПРЗ на гр.Червен бряг строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ от ЗУТ и чл.11 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Снежана Иванова Иванова и Йонко Георгиев Иванов

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

С уважение,

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 31.10.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Тръгват проверки за качеството на млечните продукти по училищните схеми

Тръгват проверки за качеството на млечните продукти по училищните схемиuchilishten plod mliakoПоради изнесена в медиите информация за доставяни некачествени продукти по европейската схема „Училищно мляко“, ДФ „Земеделие“ съвместно с представители на БАБХ започват проверки на одобрените кандидати по програмата.
По схемата „Училищно мляко“ следва да се разпределят единствено мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, а именно:
Прясно пастьоризирано мляко с масленост 2%, попадащо под номенклатурен код по КН 040120;
Кисело мляко с масленост 2%, попадащо под номенклатурни кодове по КН 04031011 и – категория I;
Бяло саламурено сирене и кашкавал, попадащи под номенклатурен код по КН 0406
Допустимите по схемата продукти следва да са произведени от сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004. Млечните продукти трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на Европейския съюз (ЕС) и да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.
Прясното пастьоризирано, както и киселото мляко следва да се доставят единствено в индивидуални опаковки, независимо дали учебните заведения разполагат с помещения, регистрирани по чл.12 от Закона за храните.
Доставяните в учебните заведения млека и млечни продукти трябва да носят идентификационна маркировка в съответствие с приложение II, раздел I от Регламент (ЕО) № 853/2004 и да бъдат придружавани по време на доставката и транспортирането от търговски документ (съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 931/2011 на Комисията от 19 септември 2011 г.)
Всеки продукт, който не отговаря на посочените по-горе критерии, е абсолютно недопустим по европейската програма „Училищно мляко“ и не следва да бъде приеман и раздаван на учениците и децата в учебните заведения. В случай на установени нередности по отношение на качеството на продуктите, нарушителите ще бъдат санкционирани, а одобрението им може да бъде временно спряно или отнето.

Powered by WPeMatico

Брат Галев стана дядо

Брат Галев стана дядоПоловинката от дупнишкото дуо Братя Галеви – Ангел Христов стана дядо. Докато родната полиция и Интерпол трескаво издирват бандита, синът му Виктор стана горд татко на момченце. Появата на бял свят на пеленачето става още през август, но за раждането му се разбира едва сега. Щастливата новина разкри самият татко, качвайки издайнически снимки в социалните мрежи.

Близки до семейството са лаконични, но все пак разкриват, че щастливите родители са заедно повече от две години. Време, в което Интерпол търси под дърво и камък дядото Ангел Христов. Вестта за появата на новия член на фамилията е посрещната с усмивка не само от семейството на Ангел Христов, пише “България Днес”.

Ченгета, които от години са по петите на дупнишките бизнесмени, също доволно потриват ръце.

Причината за това е очаквана среща между пеленачето и главата на фамилията, самия Ангел Христов, разкриват източници от полицията. “Следим семейството. Проверяваме дали издирваният Ангел Христов ще се осмели да се върне в Дупница. Не е изключено бебето да бъде отведено в чужбина и там да се срещне с дядо си”, разкриват ченгета.

Братя Галеви играят на котка и мишка с родното правосъдие повече от 6 години. Дупнишките командоси духнаха през май 2012 г., часове преди да им се наложи да влязат в затвора и да излежат присъди като главатари на банда за рекет и изнудване. След като т.нар. “братя” си плюха на петите, полицията ги обяви за национално издирване, след което снимките им бяха качени и на сайта на Интерпол при издирваните с червена бюлетина, където стоят и до днес.

През март тази година бе съобщено, че МВР е надушило следите на потъналите в нелегалност Ангел Христов и Пламен Галев. Новината дойде лично от шефа на сектор “Издирване” в Главна дирекция “Национална полиция” Ивайло Димитров. По думите му тогава МВР е получило данни за местонахождението на укрилите се бандити и колегите му проверяват информацията за евентуалното им скривалище. До ден днешен местонахождението им остава загадка.

Стотици слухове през годините пращат бившите командоси на различни екзотични дестинации по цял свят. Сред най-упоритата мълва Братя Галеви са на Сейшелите. Други се кълнат, че Ангел Христов и аверът му са на Малдивите, Сардиния или Галапагос. Клюките по адрес на Братя Галеви са единодушни единствено в това, че двамата драстично са променили външния си вид. Избрали свърталище, което е слабо познато на родните туристи, а в същото време е удобно както за бизнес срещи, така и за събирания с фамилията им.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico