Daily Archives: ноември 21, 2018

Разрешение за строеж №49/21.11.2018 год.

Разрешение за строеж №49/21.11.2018 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №49/21.11.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Пристройка към съществуваща едноетажна жилищна сграда, ремонт, реконструкция, укрепване на съществуващ гараж“, в УПИ VІ-1091, кв.78 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.803.46 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „а“, „в“ и “г“ от ЗУТ и чл.10, ал.1, б.“а“, ал.3, б.“в“ и чл.11 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Николай Бориславов Николов и Таня Красимирова Чуканска-Николова;

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 21.11.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Разрешение за строеж №48/20.11.2018 год.

Разрешение за строеж №48/20.11.2018 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №48/20.11.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на съществуваща складова база в Цех за трайни сладкарски и шоколадови изделия и пристройка за стълбища“, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. “г“ от ЗУТ и чл.11 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „Тракия Комерс 2016“ ЕООД гр. Пазарджик

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 21.11.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Разрешение за строеж №47/14.11.2018 год.

Разрешение за строеж №47/14.11.2018 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №47/14.11.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Авариен ремонт и укрепване на пътно съоръжение-мост над р.Искър на път РVN 1188, свързващ гр. Червен бряг и с.Горник“, строеж от ІІІ (трета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.“а“ от ЗУТ и чл.6, ал.1, б.“а“, т.1 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Община Червен бряг

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 21.11.2018 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Утре и в петък от 9 до 16 часа. движението в тунел „Правешки ханове“ ще е двупосочно в тръбата за Варна

Утре и в петък от 9 до 16 часа. движението в тунел „Правешки ханове“ ще е двупосочно в тръбата за Варнаtunel hemus1Утре – 22 ноември, и в петък – 23 ноември, от 9 ч. до 16 ч. движението в тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ ще е двупосочно в тръбата за Варна, информира АПИ. Ограничено ще е преминаването в тръбата за София, поради техническо обследване на съоръжението. Необходимо е шофьорите да карат внимателно и да спазват стриктно въведената временна организация за движение.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. В агенцията целогодишно работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието на републиканските пътища.

Powered by WPeMatico

Почина бившият правосъден министър Васил Гоцев

Почина бившият правосъден министър Васил ГоцевНа 20 ноември внезапно почина в дома си бившият правосъден министър и конституционен съдия Васил Гоцев, съобщиха неговите близки.

Васил Гоцев е роден на 21 юли 1929 година в София. Завършва право в Софийския университет „Климент Охридски“ през 1951 година, след което работи като адвокат в Перник и София. От 1986 година преподава гражданско право в Софийския университет.

Гоцев става член на възстановената Демократическа партия, част от Съюза на демократичните сили. От 1991 година той на три пъти е избиран за народен представител.

От 1997 до 1999 година e министър на правосъдието и правната евроинтеграция в правителството на Иван Костов. От 2001 до 2011 година Васил Гоцев е съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание.

Панихидата ще се състои на 23 ноември в храм Света София, от 12 часа.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico