Daily Archives: ноември 29, 2018

Междуведомствената комисия за бедствия и аварии отпусна и допълнителна сума за Червен бряг

Междуведомствената комисия за бедствия и аварии отпусна и допълнителна сума за Червен бряг

Народният представител Пламен Тачев съобщи, че решението на Междуведомствената комисия за бедствия и аварии за отпускане на средства за Червен бряг вече е факт.

Както се очакваше по сметката на общината до края на годината ще бъдат преведени за изграждане на временен подход към село Чомаковци – 90 432 лв.; за временен обход на землищата на селата Реселец и Горник – 201 034 лв.; за временен обход град Койнаре – с. Девенци – 223 000 лв. и за моста на с. Горник – общо 792 317 лв., от които 390 000 лв. с предходните средства и останалите 402 317 лв. до м. март 2019 г.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП: – “Авариен временен обход през Реселешко и Горнишко землище (полски път)“.

Обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП: – “Авариен временен обход през Реселешко и Горнишко землище (полски път)“.

ДАТА: 29.11.2018г.

Описание:

Обществена поръчка на основание чл.191, ал.1, т.3 от ЗОП: –  “Авариен временен обход през Реселешко и Горнишко землище (полски път)“.

Покана до определено лице   – дата на публикуване: 29.11.2018г.

Документация по Чл. 191,ал. 1,т. 3 от ЗОП

  <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Let's block ads!</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

До 31 декември се приемат документи за финансиране по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

До 31 декември се приемат документи за финансиране по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“kravi oborДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че приемът на заявления за плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект.
В съобщението изрично се посочва, че е необходимо кандидатите предварително да се запознаят с изискванията по мярката и наборът от документи, разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14. В случай че заявлението не се подава лично от кандидата, а чрез упълномощено лице (пълномощно по образец от ДФЗ), е необходимо всички съпътстващи декларации, задължително да бъдат подписани от кандидата/титуляра. Декларацията по чл. 19 и 20 от Закона за защита на личните данни следва да е подписана от кандидата/титуляра и от упълномощеното лице.
От ДФ „Земеделие“ обръщат внимание, че съгласно чл. 13 и чл. 24 от Наредба 4 от 08.08.2017 г., кандидатите по мярка 14 могат да увеличават броя на животните, одобрени за подпомагане с първото заявление, при подаване на заявка за плащане, без да поемат нов ангажимент, ако увеличението е с не повече от 10 % от одобрените животински единици (ЖЕ) и не могат да заявят нова дейност или подмярка в рамките на поетия ангажимент, като това е възможно единствено с подаването на ново заявление за подпомагане при обявяване на прием.
Специално се акцентира на това стопаните предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Актуализацията включва мястото на отглеждане на животните и капацитет на обекта. За дребните преживни животни се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.
ДФЗ – РА напомня на земеделските стопани, че всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни (ДПЖ) трябва да бъдат регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. За проверка на изискването, стопаните следва да предоставят издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката. В тази връзка е необходимо за временните ЖО, регистрирани на името на кандидата, в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето на удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД.
За животни от вид телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай че не бъде предоставена кантарна бележка животното ще се счита за теле/малаче от категория „над 220 кг”.
При подаване на заявлението за плащане, кандидатите, които нямат промени по отношение на свободната подова или дворна площ за стопанисваните от тях ЖО спрямо заявените през предходния прием данни не следва да предоставят „Становище“ по образец от БАБХ. Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни спрямо 2017 или заявяват нови ЖО трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.
В края на съобщението е указано, че на електронната страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани образци на документи, необходими при подаването на заявлението за плащане. Припомня се, че приемът на документи по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ ще се осъществи в периода от 30 ноември до 31 декември 2018 г.

Powered by WPeMatico

Цветанов бламира Борисов! 11 лв. остана партийната субсидия

Цветанов бламира Борисов! 11 лв. остана партийната субсидияСубсидиите, които получават партиите в Народното събрание за всеки получен глас на изборите, остават 11 лева. Това решиха депутатите при гласуването на текстове от бюджета за 2019 година. Това стана без каквито и да било дебати в пленарната зала, а няколко члена бяха гласувани анблок от народните представители. Така те бяха гласувани със 97 гласа „за“, само 46 „против“ и едва 3 „въздържали се“.

Онези партии, които са останали извън парламента, явили са се самостоятелно на вота, но са спечелили най-малко 1 % от гласовете също имат право на партийна субсидия. Това не важи за онези формации, които са участвали в коалиция на изборите.

По този начин председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов бламира партийния си лидер и премиер Бойко Борисов.

Само преди седмица при гостуването си в bTV в предаването на Слави Трифонов Бойко Борисов заяви, че ще предложи субсидията да стане 1 лева, но уточни, че това е в ущърб на малките партии, а големите ще станат зависими. Само няколко дни по-късно в същото предаване шефката на НС Цвета Караянчева обясни, че ГЕРБ не са съгласни на 1 лева партийна субсидия.

Според Борисов, ако субсидиите са ниски, то олигархията ще има огромна власт над парламента, тъй като партиите ще станат зависими от бизнеса.

Въпреки че е против самата мярка, Борисов пое ангажимент да прокара решението, което бе гласувано на референдум преди две години.

Самият Борисов в деня на вота за президент и референдума заяви, че ангажира ГЕРБ заради волята на народа да внесе три от точките, гласувани на референдума като предложения в Народното събрание. Това се случи по отношение на мажоритарната изборна система с абсолютно мнозинство в 2 тура, чрез създаване на 240 едномандатни изборни района в страната, което предложение обаче не събра необходимото мнозинство и не мина на първо четене в пленарната зала.

Тогава Слави Трифонов заяви в отворено писмо, че депутатите в Народното събрание са суспендирали българската Конституция.

Припомняме, че референдумът, иницииран от Слави Трифонов, се проведе на заедно с президентските избори в страната на 6 ноември 2016 г. Избирателната активност в националния референдум беше 50,59%. Разликата е 0,67% по-малко от необходимите гласове, които можеха да направят резултатите от допитването задължителни. Тричленен, и петчленен състав ВАС решиха също, че референдумът не е задължителен.

След като 43-то Народно събрание беше разпуснато напълно отпадна и възможността референдумът, организиран от „Шоуто на Слави“ да бъде разгледан от депутатите.

Остана възможността гласуваното на референдума да бъде прокарвано от отделни партии като законодателни промени, като това се отнася и намаляване на субсидията за партиите – предложение, което може да бъде предложено в Закона за държавния бюджет от Министерски съвет.

Именно за това настояваше и Слави Трифонов пред премиера Борисов.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

ВИДЕО: Гризман зарадва малко момче с мил жест

ВИДЕО: Гризман зарадва малко момче с мил жест,,

програма

   <fieldset></fieldset>


     Няма мачове на живо.
   <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Let's block ads!</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>