Daily Archives: май 30, 2019

Националът Мишо Александров стана женски татко за втори път

Националът Мишо Александров стана женски татко за втори път[unable to retrieve full-text content]

Халфът на Арсенал (Тула) Михаил Александров има повод да почерпи.Родният национал стана баща за втори път, след като във вторник половинката му Деница го дари с дъщеричка. Малката чаровница ще носи името Амая. Тя се е родила с тегло 3.290 кг и ръст 50 см. Амая е втората дъщеря на семейство Александрови. Нейната кака Мия вече няма търпение да помага в грижите за сестричката си.Щастливото събитие за Мишо Александров дойде само няколко дни след историческото класиране на Арсенал (Тула) за Лига Европа. Отборът на българина завърши на 6-о място в крайното класиране на руското първенство, но получи квота за

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

В Червен бряг представят изпълнението на проекта за модернизация на Социалната служба

В Червен бряг представят изпълнението на проекта за модернизация на Социалната служба

На 31.05.2019 г. ( петък) от 11.00 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг ще се проведе заключителната пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.001-0163-C01„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ на територията на гр. Червен бряг”, по процедура №BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На пресконференцията ще бъдат отчетени резултатите от успешното изпълнение на проекта, свързани с устойчивото подобряване на енергийната ефективност на общинската сграда, което пряко допринася за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в град Червен бряг – един от опорните центрове на полицентричната система, съгласно НКПР. Мерките, свързани с енергийната ефективност допринесоха за осигуряване на рентабилната експлоатация на обществената сграда и се гарантира нейното устойчиво управление и поддръжка. В тази връзка основна цел на проекта е да се подобри качеството и социалните услуга на публичната инфраструктура в гр. Червен бряг, един от опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система, чрез изпълнение на дейности за увеличаване на енергийна ефективност в общинска сграда „Социална служба“ – Червен бряг.

Бенефициент на проекта: Община Червен бряг
Дата на стартиране – 14.11.2016 г.
Дата на приключване – 05.06.2019 г.
Обща стойност: 689 649,00 лева, от които:
Европейски фонд за регионално развитие – 586 201,66 лева
Национално финансиране – 103 447,34 лева

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Печалбата на пет от общинските фирми остава в тях и ще бъде използвана за инвестиции

Печалбата на пет от общинските фирми остава в тях и ще бъде използвана за инвестицииobshtina-plevenОбщинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2018 г. на търговските дружества с общинско участие. Със същото решение съветниците определиха размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества, приключили 2018 г. на печалба. Регламентиран бе и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на три от дружествата за 2019 година.
След дебат с 33 гласа „за“ са приети годишните отчети и баланси за 2018 г. на: „ДКЦ II – Плевен“ ЕООД; „ДКЦ III – Плевен“ ЕООД; „Дентален център I – Плевен“ ЕООД; „Тролейбусен транспорт“ ЕООД; „Инжстрой“ ЕООД; „Паркстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД. Същите бяха разгледани и одобрени по-рано през април и на заседание на Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“. Управителните органи на посочените по-горе седем търговски дружества да бъдат освободени от отговорност за съответния период, гласи точка втора от решението.
Със същото решение Общинският съвет освободи пет от фирмите, приключили 2018 г. на печалба, от плащане в размер на 100% от дължимия дивидент за 2017 г. Това са: ДКЦ – II, ДКЦ – III, „Инжстрой“, „Паркстрой“ и фирма „Тибор“. Управителите на тези търговските дружества се задължават да ползват освободения дивидент за закупуване на дълготрайни материални активи, необходими за осъществяване на основната икономическа дейност, за която са регистрирани и за извършване на строително-ремонтни работи. Всяко тримесечие те трябва да представят и отчет за начина на изразходване на средствата от освободения дивидент.
Прието бе още управителните органи на три от общинските търговски дружества – „Тролейбусен транспорт“, „Инжстрой“ и „Тибор“, да проведат конкурс за избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния си финансов отчет за 2019 г. и в срок до 30 юни тази година да внесат в Общинския съвет протокол от проведения конкурс и съответното предложение.

Powered by WPeMatico

Какво се случва в Община Козлодуй?

Какво се случва в Община Козлодуй?Административният съд във Враца отмени решение на кмета на Козлодуй Маринела Николова, с което тя отказа достъп до обществена информация за това за какво и как се харчат средствата предоставени на Общината от АЕЦ “Козлодуй“ през 2018 година и даде 14-дневен срок за предоставяне на пълен достъп до тази информация. В решението съдът е категоричен, че кметицата е превишила правата си. Запитването по Закона за достъп до обществена информация беше направено от вестник „Козлодуй днес“ още на 30 ноември миналата година, но кметът Маринела Николова отказа да отговори на въпросите, с дежурния мотив, че е засегната трета страна. За отказа да даде тази информация кметицата се позова на клауза за неразкриване на информация, заложена в общо Споразумение между Община Козлодуй и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, но без да пита тази трета страна дали всъщност има някакъв проблем обществеността да знае за какво се разходват средствата, които дарява за, цитирам:„развитие на благоустройството, инфраструктурата и екологията, както и в областта на науката, културата, спорта и туризма на територията на община Козлодуй“, предава kozloduy-bg.info.

Нещо повече на заседанието на съда главният счетоводител на общината Лилия Димитрова недвусмислено и в разрез с всякакви законови норми заяви, че „сумите, дадени от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД на Общината по своя характер са целеви средства, от спонсорство, които те не са длъжни да отчитат, освен пред спонсориращото лице“.

Административният съд ясно посочва, че ограничения в достъпа до обществена информация може да има само ако исканата информация е класифицирана или друга защитена тайна и то в случаите, предвидени със закон. „Няма доказателства, нито се поддържат твърдения, че търсената информация е класифицирана, тя не представлява тайна и по специален закон. Без значение е обстоятелството, колко лица са поискали търсената информация, всеки един гражданин на Община Козлодуй може и има право да получи самостоятелно такава. Без никакво основание ответникът разширява пределите на ограниченията за достъп до обществена информация“, категоричен е съдът.

В мотивите си съдът посочва още, че Споразумението, на което кметицата обосновава отказа да каже как се харчат обществените средства, не е основание за това и нещо повече. „Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато органът на местно самоуправление е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването ѝ. В случая сме изправени именно пред наличието на такъв интерес, който се определя като надделяващ не от броя на лицата, които са потърсили информация, а от нейната важност, защото обявяването ѝ води до подобряване на прозрачността и отчетността на органите на местно самоуправление, което от своя страна предотвратява случаи на корупция и злоупотреба с власт“.

По тези причини Административният съд обяви решението на кметицата за незаконосъобразно, отмени го и определи срок от 14 дни Маринела Николова да отговори изчерпателно и в пълнота на всички поставени въпроси за разходването на средствата предоставени на община Козлодуй от АЕЦ. Решението е окончателно, а срокът тече.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

ВИДЕО: Челси матира отбора на Арсенал със страхотна атака

ВИДЕО: Челси матира отбора на Арсенал със страхотна атака,, програма

   <fieldset></fieldset>

     <table readability="2"><tr readability="4"><td>
      Розова долина       </td>
     <td>
      <img src="http://www.mychervenbryag.com/wp-content/uploads/2019/05/1441image2-2.jpg" alt="Розова долина"></td>
      <td>
      17:00  
     </td>
     <td>
      <img src="http://www.mychervenbryag.com/wp-content/uploads/2019/05/29469021_1590581634311169_487526154745064585_n-2.jpg" alt="<Атлетик (Куклен) "></td>
     <td>
      Атлетик (Куклен)        </td>
    </tr></table><strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Let's block ads!</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>