Daily Archives: юли 24, 2019

Община Червен бряг обяви прием на документи за асистенти

Община Червен бряг обяви прием на документи за асистенти

На основание чл. 26 ал.1 от Закона за личната помощ и чл.6 ал.3 от Наредба РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ Община Червен бряг обявява прием на документи за асистенти.
Необходими документи:
1.Заявление ( Приложение 4 към чл.6, ал.3 от Наредбата ) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Червен бряг или получено на хартиен носител в ЦУИГ.
2. Автобиография.
3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен договор.
4. Декларация (по образец), че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
5. Декларация (по образец) за обработка и съхранение на личните данни.
6. Други документи по преценка на кандидата, напр. удостоверение за успешно преминат курс на обучение за асистент; документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище и др.

Прием на документи за ПОТРЕБИТЕЛИ
Необходими документи:

 1. Заявление ( Приложение 1 към чл.2, ал.2 от Наредбата) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Червен бряг или получено на хартиен носител в ЦУИГ.
  2. Декларация (по образец) за обработка и съхранение на лични данни.
  Документите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч. в Център за услуги и информация на гражданите.
  Срок за подаване на документи – постоянен.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩМЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 28 юни 2019г. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. 

С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.

КАКВО Е ЛИЧНА ПОМОЩ?

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:

 1. Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 1. Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
 1. Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
 • Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.
 • В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ 

Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ – Червен бряг, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.

Необходими документи:

 1. Заявление (Приложение 1 към чл.2, ал.2 от Наредбата) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Червен бряг или получено на хартиен носител в Центъра за услуги и информация за граждани в Община Червен бряг.
 • В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ;
 • Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, Общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.
 1. Към заявлението се прилагат направлението от Дирекция „Социално подпомагане“- Червен бряг с определения брой часове лична помощ.

  3. Декларация за обработка и съхранение на лични данни (по образец).

 АСИСТЕНТИ

Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.

Кандидатът за асистент подава до Кмета на община Червен бряг заявление (Приложение 4 към чл.6, ал.3 от Наредбата), което може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Червен бряг или получено на хартиен носител в Центъра за услуги и информация за граждани, към което прилага:

 1. Автобиография;
 2. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
 3. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).;
 4. Декларация за обработка и съхранение на лични данни (по образец).;
 5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение за асистент, документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище и други.
 • В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.
 • С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от 01 септември 2019 г. За целта желаещите да бъдат включени от тази дата и не са подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Червен бряг е необходимо да го направят!

Образци на заявленията може да получите от Центъра за услуги и информация за граждани в Община Червен бряг или да изтеглите от сайта на Общината.

Документите се подават в Центъра за услуги и информация за гражданите в Община Червен бряг, ул. „Антим I“ № 1, всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч., лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес. 

Срок за подаване на документи – постоянен.


Документи асистент

Декларация асистент

Декларация за лични данни – асистент

Заявление – декларация асистент

Декларация асистент трудов договор


Документи потребител

Декларация за лични данни потребител

Заявление – декларация потребител
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Рафтинг с коли на новото кръгово във Варна (ВИДЕО)

Рафтинг с коли на новото кръгово във Варна (ВИДЕО)Поройният дъжд снощи във Варна наводни кръговото кръстовище на новия бул. „Васил Левски”.

Видеа от потопа и трудното придвижване на автомобилите в района бяха публикувани в групата „Спаси Варна”.

Потребители го нарекоха „Водопад Васил Левски”. Кадрите показват как чисто новото и струващо милиони съоръжение се превръща в нещо средно между гигантска автомивка и трасе за рафтинг под давлението на валежа, коментира бТВ.

За щастие, няма данни за сериозно пострадали.

Новият булевард и кръгово кръстовище вече сериозно опънаха нервите на варненци. Строителството продължи дълго, струваше много – 110 млн. лв., а крайният резултат предизвика и подигравки.

Новият булевард беше пуснат предсрочно и все още няма Акт 16.

След проливен дъжд в края на май земна маса се срути върху локално платно. Кметът на Варна Иван Портних обвини за случилото се незаконно построени ромски къщи.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Юве и Интер не се победиха, Де Лихт с автогол

Юве и Интер не се победиха, Де Лихт с автогол,,

Отборите на Ювентус и Интер не се победиха – 1:1 в приятелска среща т турнира International Champions Cup, която се играе в Нянджин.

Матайс Де Лихт в 10-ата минута си отбеляза автогол, а Кристиано Роналдо в 68-ата изравни от пряк свободен удар. 

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Валери платил 100 бона на Биляна да мълчи

Валери платил 100 бона на Биляна да мълчи

„С Валери вече не сме заедно. Неговите нагони се оказаха по-силни. Не, че съм престанала да го обичам, просто неговите болни инстинкти и желанието да ги задоволи, ме нараниха като жена“, гласеше част от публичната изповед на Биляна Дол по повод раздялата й с Валери Божинов.

 

От тези думи вече няма и следа в социалния профил на сръбкинята – бяха изтрити со кротце, со благо. А според упорития слух, за да изчезнат, Божинката е платил баснословна сума, научи HotArena.

 

В публичното пространство се шушука, че футболистът е „помолил“ бившата си половинка да мълчи за раздялата им, за което я „поощрил“ със 100 хиляди лева.

 

Уговорката била Биляна не само да изтрие поста в Instagram, но и да не дава интервюта нито за български, нито за чуждестранни медии; да не коментира пред близки и познати причината за раздялата им, както и интимни подробности от връзката им; да не пуска в социалната мрежа публикации, уронващи престижа на Валери.

 

Дол приела сделката, тъй като й трябвали пари, а и нямала интерес да се унижава допълнително в медиите.

Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico