Daily Archives: август 15, 2019

С богата и разнообразна програма община Червен бряг се включва в Европейските дни наследството

С богата и разнообразна програма община Червен бряг се включва в Европейските дни наследството

Разнообразни прояви са включени в програмата, с която община Червен бряг се включва в отбелязването на Европейските дни на наследството през 2019 г. В националния календар, като част от събитията, присъстват концертните изяви в рамките на традиционния есенен панаир, а в него е и възстановка „Легенда за Червен бряг“, организирана от НД „Традиция“- РК Червен бряг. На 14 септември е Празникът на реселешкия воден лук, който ще събере в Реселец за 11-а година производители и любители на популярния зеленчук, а на 22 септември в Рупци ще се проведе празник под наслов „Всичко, що е българско“. Празникът предоставя възможност за изява на всичко, което носи корените си от българския фолклор: народни обичаи, народни предания, митове, легенди, народни песни, народни танци, занаяти. Част от програмата е и третото издание на Фестивала „Радомирци пее и танцува“ на 28 септември, както и издаването на бр. 17 и 18 на „Вестник 21” – регионален вестник, издаван от НЧ “Светлина 1999”, гр. Червен бряг.

Европейските дни на наследството през 2019 г. ще бъдат отбелязани с над 300 събития на територията на цялата страна през месец септември. Над 500 000 души се очаква да се включат в инициативите, според получената до момента информация от общинските администрации.

Различни прояви са организирани от общини във всички области на България – фестивали, празници на градовете, обществени дискусии, кръгли маси, концерти, изложби, поетични конкурси, театрални постановки на открито, образователни игри за деца и др. Десетки музеи, културни и природни обекти ще осигурят свободен вход за посетителите си в определени дни на идния месец.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР ГР. ЧЕРВЕН БРЯГС Ъ О Б Щ Е Н И Е  

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ НАЕМАТЕЛИ НА

ОБЩИНСКИ ПАЗАР ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

Община Червен бряг уведомява всички, наематели на Общински пазар гр. Червен бряг, че на 19.08; 21.08 и 22.08.2019 г., предстои настаняване в наетите от тях помещения /магазини и маси/, след погасяване на задълженията за наем и ел. енергия, съгласно приложения график.

С уважение,

Вергиния Василева

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

С-но заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.

У Т В Ъ Р Д И Л

    ВрИД К М Е Т:………………….

                                                                             ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

 с/но Заповед №  РД -174/08.04.2019 г.

График за настаняване на наемателите на Общински пазар „Магазини“

№ на договор Наемател № магазин График за среща с наемателите      Час
1 354 „Светослав Лиловски“ ЕООД 3.28 19.08.2019 г. 09:00
2 353 ЕТ „Хепинес – Иванка Маноилова“ 2.4
3 356 Мирослав Петков Здравков 3.30
4 352 „Марин Тошев 59“ ЕООД 3.32
5 351 „Марин Тошев 59“ ЕООД 3.31
6 638 „Марин Тошев 59“ ЕООД 5.4
7 374 ЕТ „Филко Дичков“ 3.10 10:00
8 375 ЕТ „Филко Дичков“ 3.17
9 502 ЕТ „Филко Дичков“ 2.5
10 376 ЕТ „Анета Божилова“ 3.20
11 377 ЕТ „Анета Божилова“ 3.13
12 400 ЕТ „Аяди – Динко Петрова“ 9.00
13 359 ЕТ „Сиси – Силвия Златанова“ 3.12
14 184 ЕТ „Стефана Петрова – Плами 86“ 3.3
15 220 „Мони – Син 2010“ ЕООД 3.25 11:00
16 183 „Мони – Син 2010“ ЕООД 3.29
17 190 ЕТ „Иван Иванов – Комерс“ 8.2
18 197 „България Принт“ ЕООД 3.7
19 182 „Булмарк“ ЕООД 3.19
20 194 ЕТ „Ирина Божилова – 2013“ 2.2
21 185 Светлана Йорданова Битунска 11.5 12:00
22 186 „Лидана 88“ ЕООД 11.6
23 188 ЕТ „Брадърс 2010 – Румен Росенов“ 5.2
24 187 ЕТ „Румен Ванчуков – Комерс“ 8.1
25 193 ЕТ „Красимир Митев“ 3.24
25 192 ЕТ „Вили 90 – Виолета Томова“ 3.11   21.08.2019 г. 09:00
26 307 ЕТ „Ценков 64 – Петьо Ценков“ Помещение ЯМ- ям
27 191 ЕТ „Ценков 64 – Петьо Ценков“ 3.22
28 199 ЕТ „Елена Венкова Илиева“ 5.1
29 198 ЕТ „Елена Венкова Илиева“ 3.23
30 189 „Арт Дриймс“ ЕООД 3.6
31 618 „Централ -12“ ЕООД 2.1 10:00
32 730 ЕТ „Веселка Нго“ 3.5
33 503 ЕТ „Симона 2 – Николай Николов“ 6.2
34 1030 ЕТ „Сияна – ИД – Ивайло Димитров“ 6.1
35 734 ЕТ „Димови – Петя Димова“ 5.3
36 614 ЕТ „Петър Стоянов 2005“ 11.3 11:00
37 675 „Маринамед 2017“ ЕООД 11.7
38 615 ЕТ „Албена – Петя Банова“ 11.2
39 427 ЕТ „Вени 90 – Валентин Диков“ 7.2
41 613 ЕТ „Виолина 73 – Виолина Данчева“ 3.21
42 1065 ЕТ „Вики – Николина Петрешковска“ 3.26 12:00
43 1064 ЕТ „Вики – Николина Петрешковска“ 3.27
44 729 „Мега 2013“ ЕООД 3.16
45 959 „Мега 2013“ ЕООД 3.1
46 506 ЕТ „Илия Пешев“  2.3
47 507 ЕТ „Михаил Стефанов – 95“ 7.1
48 699 „Ком – Нет 2004“ ЕООД 3.8
49 698 „Ком – Нет 2004“ ЕООД 3.9
50 509 „Алекс ИВ – 2009“ ЕООД 8.3 13:00
51 731 „Стефано Итал – Червен бряг“ 3.15
52 732 „Стефано Итал – Червен бряг“ 3.14
53 733 „Стефано Итал – Червен бряг“ 3.2

У Т В Ъ Р Д И Л

    ВрИД К М Е Т:………………….

                                                                             ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

 с/но Заповед №  РД -174/08.04.2019 г.

График за настаняване на наемателите на Общински пазар „Маси“

№ на заявление Наемател № маса График за среща с наемателите      Час
1 44-К-150/25.06.19 Камелия Руменова Николова – ЗП 15 22.08.2019 г. 09:00
2 44-С-270/03.07.19 ЗП Симеон Петков Георгиев
3 44-И-265/28.06.19 Иван Стефанов Мариновски 47,48
4 44-Д-218/27.06.19 Димитър Илиев димитров 18
5 44-С-262/25.06.19 Стефка Георгиева Ефтимова – ЗП 14
6 44-Й-79/25.06.19 Йонка Кръстева Ненковска 8
7 44-А-160/25.06.19 ЗП Ангел Илиев Илиев 12
8 44-С-255/20.06.19 Светла Кунчева Петкова 4 10:00
9 38-00-868/20.06.19 ЕТ „Валери Янкински“ 2,3,4,5,6
10 44-Ц-154/20.06.19 Цвета Петкова Димитрова 48
11 38-00-837/20.06.19 ЕТ „Пенка Иванова – Ц.И.В“ – Станимир Цветанов 47
12 44-Н-211/20.06.19 Николинка Цекова Донурковска 17
13 38-00-884/24.06.19 ЕТ „Маргарита Каменова – 54“ 40
    <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Let's block ads!</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

В сравнение с 2018 година в над 1500 заявления за директни плащания се установени близо 450 ха двойно декларирани площи

В сравнение с 2018 година в над 1500 заявления за директни плащания се установени близо 450 ха двойно декларирани площиDF zemedelie logoДържавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е приключил кръстосаните проверки по подадените заявления от земеделските стопани за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2019, съобщават от институцията. В резултат на проверките в заявленията на 10 992 бенефициенти са установени двойно декларирани площи в размер на 5 901 ха. За сравнение за Кампания 2018 застъпвания бяха констатирани при 9 456 кандидати с обща площ 5 457 ха.
Информация за установените застъпвания е публикувана в раздел „Справки“, секция „Двойно декларирани площи“, в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги на ДФЗ.
С цел намаляване на административната тежест не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на ДФЗ за предоставяне на документи за изясняване принадлежността на двойно декларираните площи. При обработката на тези площи ДФЗ ще ползва данни за регистрирано правно основание, предоставени от Министерство на земеделието, храните и горите.
ДФЗ информира бенефициентите, че в срок до 1 декември 2019 е възможно подаване на искания за оттегляне по подадените през кампания 2019 заявления при спазване на реда и условията на Наредба № 5 от 2009 г.

Powered by WPeMatico

Дипломатическото дружество за Пламен Георгиев: Подигравка!

Дипломатическото дружество за Пламен Георгиев: Подигравка!Българското дипломатическо дружество разпространи официалната си позиция относно назначението на бившия шеф на КПКОНПИ Пламен Георгиев за Генерален консул във Валенсия.

Ето какво пишат от дружеството (без редакторска намеса):

Поредното грубо погазване на Закона за дипломатическата служба!

Поредната подигравка с дипломатическата служба!

Поредната демонстрация на пълното незачитане на опита и познанията в дипломацията и потъпкване на професионализма в дипломатическата служба!

За Българското дипломатическо дружество даже е обидно да коментира назначението на Пламен Георгиев за Генерален консул на България във Валенсия!

Първо, бихме искали да напомним на правителството, че Генералният консул е позиция в дипломацията, която е високо уважавана и ценена в двустранната дипломация. В международните отношения консулът е фигура от „древни времена”, както казва още в преамбюла си Виенската конвенция за консулските отношения, появила се далеч преди посланика.

Второ, за информация на нашето правителство Генералният консулт не е този, който поддържа отношенията между т. нар. „служби” и работи с правоохранителните органи, както се посочва в мотивите на МВнР. За това се изпращат нарочни полицейски аташета.

Трето, не е видно от биографията на Пламен Георгиев къде точно е научил испански, което също се подчертава с голяма гордост от МВнР. Но, пак за информация на управляващите, и знаенето на езика не е гаранция, че можеш да свършиш работата, за която те изпращат – той е просто необходим
реквизит.

Четвърто, не трябва да се отминава с лека ръка и това, че името на Пламен Георгиев е съпътствано от непрекъснати публични скандали, което българското правителство да не си прави илюзия, че приемащата страна не отбелязва.

Генералният консул на една държава е този, който трябва да развива двустранните отношения със съответната държава, да организира добро консулско обслужване на нашите граждани и на гражданите на съответната държава и най-важното – да работи активно с местната българска общност.

Да изпратиш човек във Валенсия, който няма представа от консулската работа, който няма елементарен опит в дипломацията, е „бедствие” и за българската общност там, и за България тук, и за дипломатическата служба в частност.

Тенденцията да се изпращат непрофесионалисти на длъжността генерален консул на България вече продължава доста години. Политическите назначения при генералните консули далеч надхвърлят допустимите 20% процента за политически назначения по Закона за дипломатическата служба.

Като добавим и посланиците, скоро ще се окаже, че за кадровите дипломати, за истинските дипломатически служители, вече няма свободни позиции. Затова нека не се учудваме, че външната ни политика се свежда до „прегръдки и целувки” и ПР-мероприятия и никакви реални постижения.

Защото дипломацията е работа, и то денонощна, макар че на някои хора им се струва, (за съжаление най-вече сред управляващите), че тя е всъщност ходене от един прием на друг или от един коктейл на следващия!

Призоваваме правителството да отмени назначението на бъдещия генерален консул във Валенсия Пламен Георгиев!

Призоваваме ръководството на Министерството на външните работи да се противопоставя и на това и на всякакви подобни назначения!

Призоваваме президента да заеме съответната позиция!

НЕКА СЕ ОПИТАМЕ ДА СПРЕМ ПОРЕДНОТО НАЛАГАНЕ НА НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА, НЕВЕЖЕСТВОТО И НЕГРАМОТНОСТТА В БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАТИЧЕСКА СЛУЖБА!!!

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Оборище може да си върне бившия капитан Никола Иванов – Шейха, за да подсили халфовата си линия

Оборище може да си върне бившия капитан Никола Иванов – Шейха, за да подсили халфовата си линия,,

Поредно завръщане в Оборище ще направи почти сигурно бившият капитан на тима Никола Иванов – Шейха, пише Котаспорт.

Юношата на Локомотив София за последно бе част от Балкан(Ботевград), но после отново спря с футбола за известно време.

Шейха е бил потърсен „на пожар” от старшията на Оборище Танчо Калпаков след контузията на привлеченият през лятото бивш капитан на Марица(Пд) Костадин Дяков.

Ако шефовете на Оборище дадат зелен семафор за привличане на свободния агент, то Никола Иванов ще започне третия си период на „Орчо войовода”.През 2014-та и 2016-та той бе на два пъти вече част от панагюрския тим, но си тръгваше по различни причини.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico