Daily Archives: септември 2, 2019

Заповед за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Червен бряг

Заповед за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Червен бряг290819-заповед места на списъци

Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Срокът за авансови плащания по Лозаро-винарската програма се удължава до 25 септември

Срокът за авансови плащания по Лозаро-винарската програма се удължава до 25 септемвриlozovi masiviСрокът за кандидатстване за авансови плащания за 2019 г. по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. се удължава до 25 септември, съобщават от Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). Промяната е утвърдена с изменения в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС, публикувани в „Държавен вестник“ (бр. 69, от 30 август 2019 г.).
Проекти по мярката за преструктуриране и конверсия се приемаха от 28 януари до 8 февруари 2019 г., а за инвестиции в предприятия – от 17 до 27 юни 2019 г. След отчитане на остатъчен неусвоен ресурс по мярката за конверсия, беше взето решение да се отвори допълнителен прием по нея в периода 19-20 август 2019 г.
Удължаването на сроковете до 25 септември ще осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, които имат сключени договори за 2019 г. по Лозаро-винарската програма. Целта е по-доброто и целесъобразно използване на средствата, които ЕС предоставя на страната ни от ЕФГЗ.
Бюджетът на НППЛВС 2019-2023 за целия петгодишен период на действие по всички мерки от програмата е близо 262 млн. лв., като от тях за финансовата 2019 г. са разпределени 52,3 млн. лв.

Powered by WPeMatico

Малко над 2 милиона лева са компенсациите за природни бедствия през 2019 година

Малко над 2 милиона лева са компенсациите за природни бедствия през 2019 годинаburja nad poletoУправителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна агенция утвърди финансов ресурс от 2,144 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, съобщават от институцията. Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., при следния интензитет от производствените разходи по култури:
– зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед – до 30%;
– фуражни култури – до 80%;
– плодове, зеленчуци,етерично-маслени, технически култури – до 80%;
На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2019 г. със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.

Powered by WPeMatico