Daily Archives: ноември 6, 2019

Разрешение за строеж № 62/06.11.2019 год.

Разрешение за строеж № 62/06.11.2019 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 62/06.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Преустройство, пристройка и надстройка на съществуващи сгради в Къща за гости  с РЗП 352,80 кв.м., УПИ ХІV-1312, кв. 77, гр. Койнаре“, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ и „г“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 1 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Аркадий Семковски. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.11.2019 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Разрешение за строеж № 61/06.11.2019 год.

Разрешение за строеж № 61/06.11.2019 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 61/06.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

  1. Плътна ограда с височина Н до 2.20 м., съгласно чл. 48, при условията на ал. 4 и ал. 5 и чл. 147, ал. 1, т. 7 и при условията на ал. 2 от ЗУТ, разположена по вътрешните регулационни линии, изцяло в имота на възложителя УПИ Х, кв. 164а по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.806.470 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 12 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
  1. Плътна ограда с височина до 2.20 м по улично-регулационните линии:

– по улица „Кольо Фичето“ масивна ограда с дължина 20,40м;

– по улица „Кольо Фичето“ ограда от ЛТ ламарина с дължина 16,14м;

– по улица „Паисий“ ограда от ЛТ ламарина с дължина 7,97м;

– по улица „Струга“ – масивна ограда с дължина 9,80м;

 на основание чл. 48, ал. 9 от ЗУТ, изцяло в имота на възложителя УПИ Х, кв. 164а по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.806.470 по КК и КР на гр. Червен бряг,   строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „в“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Митко Стоянов. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.11.2019 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Разрешение за строеж № 60/05.11.2019 год.

Разрешение за строеж № 60/05.11.2019 год.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 60/05.11.2019 год. от Главния архитект на общината за обект: 

Плътна ограда по североизточната улична регулационна линия на ПИ 80501.803.138 към ул. „П. Волов“, в УПИ ІІІ-1117, кв.82 по ЗРП на гр.Червен бряг, изцяло в собствения имот, между допълващото застрояване и жилищна сграда, с височина до 2.20 м., съгласно чл.48, ал.1 и ал.9 от ЗУТ, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „в“ от ЗУТ и чл.10, ал.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложители: Костадин Иванов и Петя Иванова. 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 06.11.2019 год.
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Напредва ремонтът на кръстовището на улиците „Хаджи Димитър” и „Самуил”

Напредва ремонтът на кръстовището на улиците „Хаджи Димитър” и „Самуил”rem krastovishteПродължава изпълнението на дейностите по основния ремонт на кръстовището на улиците „Самуил” и „Хаджи Димитър” в Плевен. Обектът е включен в Инвестиционната програма на Община Плевен за 2019 г. с финансиране от целева субсидия за капиталови разходи, стойността му е 115 000 лв. Изпълнява се в рамките на сключен договор „Изграждане, основен ремонт и/или реконструкция уличната мрежа на територията на гр. Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет” – позиция 1, има одобрен технически инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж.
Проектът включва изпълнението на нова асфалтобетоновата настилка в два пласта на цялото кръстовище; подмяна на бордюрите; нова тротоарна настилка от бетонови тротоарни плочи; новоизградена еднопосочна лента по ул. „Хаджи Димитър” източно от кръстовището; обособяване на паркоместа по ул. „Цар Самуил” южно от кръстовището; осигурена достъпна среда чрез тротоари с понижен бордюр в зоните на пресичане; организация на движението по време на експлоатацията посредством хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация с пътни знаци; повдигнати острови за насочване на автомобилното движение.
Изпълнител на обекта е „Новако Строй” ЕООД, гр. Плевен.
Очакваният ефект от строителството е облекчаване на движението и намаляване риска от ПТП в района на кръстовището. 

Powered by WPeMatico

Станишев: Резултатите на БСП са разочароващи

Станишев: Резултатите на БСП са разочароващиМестни избори 2019 са пропуснат шанс за БСП, защото днес все повече хора търсят алтернатива, пише президентът на Партията на европейските социалисти и български евродепутат Сергей Станишев в коментар във фейсбук за вота. Той определя резултатите на БСП като разочароващи.

„Очевидно е, че ГЕРБ спечелиха местните избори. Да, в условията на ниска избирателна активност, отвращение от изборния процес, корпоративен и купен вот, недопускане на адекватна кампания и политически сблъсък на национално ниво, с негласната подкрепа на ДПС“, отбелязва той.

„Въпреки че ГЕРБ сами подбраха контекста, все по-видимо е, че доминиращата им позиция ерозира. Умората от 10-годишното управление, безпринципните коалиции, възмущението от корупцията, безобразията и арогантността създадоха среда за пробиви на опозицията“, пише Станишев.

„На този фон БСП повтори резултатите си от 2015 г. – 61 кметове на общини (в сравнение с 60 на предишните избори) и 1006 общински съветници (сравнени с 930 през 2015 г.). На местните избори БСП е увеличила подкрепата си за листите за общински съветници с 43 367 гласа, от които 41 380 са в София и Русе. В 7 области БСП няма нито един кмет на община, а в други 7 – само по един“, посочва Станишев.

„Знам, че пак ще бъда обвинен във всички грехове, но аз милея за моята партия и съм длъжен да кажа, че ако така продължаваме, БСП няма да спечели следващи парламентарни избори. Нито които и да е следващи избори“, пише той. Защото, посочва Станишев, БСП не е алтернатива. „На поредни избори не предложи модерна, задълбочена и експертна политическа оферта. Доживяхме социолозите да ни отреждат мястото на средна партия в изборната нощ, а ние да се борим на места да сме трета политическа сила“, коментира той.

Според Станишев БСП се изолира и се капсулира. „Тук заслужават поздравления Калоян Паргов и Мая Манолова, както и Пенчо Милков и Крум Зарков, които показаха, че ветрилото на подкрепа може да се разтвори и вотът за БСП отново може да стане престижен“, посочва той.

Според Станишев БСП се деидеологизира, а в кампанията не се е чуло нито едно ляво послание – за доходи, за политики за децата, за здравеопазване, образование. По думите му немалко кандидати са спечелили места в общинските съвети с традиционни леви послания.

Сергей Станишев отбелязва още, че БСП се авторитаризира и се деполитизира, загубила е физиономия и експертност. „Стои въпросът за целите на тази кампания на БСП? Спечелване на местните избори? Дали? По-скоро устременост към прекия избор през май догодина и саморазправа с вътрешната опозиция“, посочва той.

Станишев коментира, че местните избори са били представени като завръщане. „Ако наистина искаме да изиграем епизода със завръщането на джедаите, трябва да сме от добрите. Трябва хората да ни повярват. И да не избират ГЕРБ като по-малкото зло“, пише той.

Според него рецептата е БСП спешно да заложи на обединението, вместо на разкола и да се завърне към себе си.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico