Daily Archives: февруари 27, 2020

„Сръчковците“ в село Глава спазиха традицията и изработиха мартеници

„Сръчковците“ в село Глава спазиха традицията и изработиха мартеници

Ендометриозата е хормонално зависимо гинекологично заболяване, което се характеризира с наличие на ендометриална тъкан /маточна лигавица / извън маточната кухина – най-често в рамките на малкия таз: яйчници, маточни тръби, перитонеума на малкия таз, тъканите м …Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

За над 800 хил.лева са три проекта, с които Плевен ще кандидатства за държавно финансиране за ремонт на спортни зали

За над 800 хил.лева са три проекта, с които Плевен ще кандидатства за държавно финансиране за ремонт на спортни залиzala SpartakОбщина Плевен ще предложи няколко проекта за ремонт на спортни зали да бъдат финансирани от Министерство на младежта и спорта. Съгласие за това с пълно мнозинство дадоха на последната сесия общинските съветници. По Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерство на младежта и спорта, е допустимо извършването на широк набор от СМР дейности, водещи до обновяване и модернизация на спортна инфраструктура.
Община Плевен като допустим кандидат и потенциален бенефициент на финансова помощ има намерение да кандидатства пред спортното министерство за осигуряване на необходимото външно финансиране с проект за ремонт на отоплителна, вентилационна и климатична инсталации на зала „Спартак”. За обекта Общината разполага с готова пълна проектосметна документация на стойност 350 447,57 лв. Предвидените конкретни инвестиционни мерки и интервенции са: разработване на нова вътрешна отоплителна инсталация с вентилаторни конвектори, осигуряваща дежурно отопление на спортни зали „Волейбол” и „Акробатика”; разработване на климатична вентилационна инсталация за спортни зали „Волейбол” и „Акробатика”; разработване на вентилационна инсталация за санитарни възли; инсталация за битова гореща вода; абонатна станция с мощност, осигуряваща енергия за отопление на спортни зали „Волейбол” и „Акробатика”, както и прогнозната енергия за отопление на останалите части от сградата.
Вторият проект е за ремонт на залата за борба, за нея също има готова проектосметна документация на стойност 202 433,70 лв. Предвидените мерки са: цялостна подмяна на подовото покритие с нова настилка – комбинация от ново дюшеме и нова ударопоглъщаща гумирана настилка в зоната за силова подготовка; подмяна на ламперията с нова – дървена, частично изкърпване на стени, частична шпакловка и цялостно боядисване на стените на залата с латекс след почистване; ремонт на плоския покрив на ниското тяло на тавана.
Залата по волейбол е третият обект, за чийто ремонт ще се кандидатства за отпускане на средства в размер на 280 111,09 лв. Предвижда се цялостна подмяна на съществуващото дюшеме с нова настилка – комбинация от дюшеме и многослойна PVC настилка – терафлекс; демонтаж на ламперия, частично изкърпване на стени, цялостна шпакловка и цялостно боядисване на стените на залата с латекс; направа на нов окачен таван от плътен гипскартон; подмяна на няколко броя врати.
Срокът за кандидатстване за финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерство на младежта и спорта е 31.03.2020 г.

Powered by WPeMatico

Прецизирани и допълнени са условията за отдаване под наем на части от общински имоти за павилиони

Прецизирани и допълнени са условията за отдаване под наем на части от общински имоти за павилиониpavilion vestnitsi1Общинският съвет в Плевен измени решението си за отдаване под наем на части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на града за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони. Решението бе гласувано на сесията в края на януари, но бе върнато за ново разглеждане от кмета на Общината и областния управител на Област Плевен с мотиви за незаконосъобразност и обсъдено отново днес в залата.
На 5 януари 2015 г., на основание съответните законови разпоредби, решения и одобрени схеми за разполагане, са сключени договори за наем за части от имоти – публична и частна общинска собственост, на територията на Плевен за поставяне на павилиони. Към 05.01.2020 г. срокът на тези договори е изтекъл, което налага провеждане на нова процедура за отдаване под наем на посочените терени.
След дебат, по време на който и днес в залата присъстваха ползватели на павилионите, Общинският съвет прие отдаването под наем на частите от 53 имота – публична и частна общинска собственост, да бъде за срок от 10 години чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен.
Решението бе допълнено и с условия за участие в конкурса. До участие се допускат кандидати, които отговарят на следните шест изисквания:
– да са физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право да извършват стопанска дейност;
– чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава членка на Европейския съюз;
– да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация съобразно съответното законодателство;
– да нямат задължения към Община Плевен;
– да не са неизправна страна по договори, сключени с Община Плевен;
– да запазят предназначението на имота;
При конкурсната процедура тежест при оценяване на офертите ще имат 50 на сто инвестиционна програма за поддържане на прилежащия терен към обекта и 50 на сто конкурсната наемна цена.
Решението бе прието с 38 гласа „за“, 2 „въздържал се“, против няма.

Powered by WPeMatico

ДЕН с позиция за отлагането на влизането ни в чакалнята на Еврозоната

ДЕН с позиция за отлагането на влизането ни в чакалнята на ЕврозонатаНовосформираното от Найден Зеленогорски гражданско сдружение ДЕН (Достойнството на един народ) излезе с официална позиция по повод отлагането на влизането ни в т. нар. чакалня на Еврозоната. Ето какво пишат от ДЕН:

Отдавна планираното и договорено с Европейските институции влизане на България през месец април 2020 г. в ERM 2, т.нар. „Чакалня на Еврозоната”, първоначално хипотетично и с недомлъвки, а на 20.02 вече и официално, беше едностранно отложено и обявено от Бойко Борисов, засега за 3 месеца, без това отлагане да бъде предварително договорено с Европейските институции и без да има конкретни и съществени причини за него.

Този неочакван ход на правителството, беше предшестван от написани „на коляно” и внесени почти тайно промени в закона за БНБ, регулиращи „Валутния борд”. Това стана без никаква разяснителна кампания за тяхната необходимост, предварителна договореност и въздействие, което допусна паника сред населението и фирмите и необоснована покупка от тях на около 1 млрд. Евро на повишени обменни курсове.

Изненадващо, а като официална хронология последвало колебанията на Премиера за отлагането на влизането ни в „Чакалнята на Еврозоната”, Комисията за финансов надзор /КФН/ официално обяви на 20.02.2020г., че: „Отказва да издаде потвърждение на проспект за първично публично предлагане на акции, които да бъдат издадени от „Първа Инвестиционна Банка“ АД”.

Необходимостта от увеличение на капитала на банката е продиктувано от договореностите и изискванията за влизането ни в „Чакалнята на Еврозоната” и Единния надзорен механизъм. В следствие на тях, ЕЦБ проведе и обяви през лятото на 2019г., резултатите от направени стрес-тестове на избрани български банки, които показаха проблеми и капиталов недостиг при ПИБ и Инвестбанк. Бяха поставени условия в срок до приемането ни в „Чакалнята”, тези банки да покрият капиталовия си недостиг, по прозрачен начин и без финансиране от свързани лица.

Веднага възникват следните конкретни въпроси:

Няма ли налични инвеститори, готови да инвестират капитал в тези 2 банки, или те не отговарят дори на българските изисквания за увеличение на капитала и получават отказ от КФН, за което Премиерът е бил предварително известен, че ще провали влизането ни през април в ERM 2?

Умишлено ли от управляващите и държавната администрация се протака и накрая се проваля това увеличение на капитала, а оттам следва и отлагането на членството ни в „Чакалнята”, може би, защото тези 2 банки от години финансират и са обвързани с бизнесите на някои олигарси и при спазването на изискванията на Единния надзорен механизъм и ЕЦБ, те няма да могат да изпълняват тези си функции?

Защо самото Решение на КФН като документ и мотиви не е публикувано, както се публикуват всички решения? Защо контролните органи позволиха банката да се размотава 8 месеца и да се стигне до отказ в последния момент, без да има време за полезен ход и разрешаване на проблема?

Според процедурните правила, ново решение на КФН за потвърждаване на проспект за увеличение на капитала на ПИБ няма как да има за по-малко от 1 месец, дори и банката бързо да внесе нов, което вероятно ще отнеме време. След това процедурата по увеличението със записването и вписването му също отнема поне 2 месеца, ако изобщо има инвеститори за търсените 200 млн. лв. Това означава, че новият срок за влизането ни в „Чакалнята” от 01.07.2020г. е нереалистичен по отношение изпълнението на критериите и предписанията, което беше казано в медиите и от Зам. Председателя на ЕК – Домбровскис.

Отлагане на кандидатстването за „Чакалнята” имаше и през 2015г. поради фалита на КТБ и емитирането на дълг за изплащане на гарантираните депозити в банката. С това нарушихме Маастрихтските критерии за членство и се наложи да чакаме цели 5 години, за да ги покрием отново. Ако се допуснат нови сътресения в банковата ни система, както и при засилващия се инфлационен натиск, може да се наложи да чакаме с години за изпълнение на критериите и нов шанс за приемането ни.

Какво губим от отлагането и членството в ERM-2 и последващото в Еврозоната, Банковия съюз и Европейския механизъм за стабилност и растеж като знаем, че ползите от членството не са свързани единствено с приемането на еврото като валута:

приемането на еврото ще елиминира разходите на бизнеса, гражданите и туристите от превалутиране и транзакционни разходи между евро и лев, които в момента са значителни;

влизането в еврозоната ще означава по-висок кредитен рейтинг, финансиране от ЕЦБ на банките и оттам по-ниски лихви по кредитите;

членството в еврозоната ще гарантира по-добре работеща и без сътресения финансова система и ще предотврати вредното влияние на местната администрация и политическото влияние върху икономиката и финансите.

-статистически, инфлацията в страните членки се понижава в годините след приемането на еврото, противно на спекулациите;

страните членки на еврозоната се радват на високо доверие от най-големите международни инвеститори и компании, които досега ни заобикалят, а те могат да допринесат много за развитието на икономиката и доходите;

еврозоната освен безпристрастен надзор върху финансовата система, гарантира участието в спасителен механизъм, от който можем да се възползваме при нужда, както на ниво държава, чрез участието в Европейски механизъм за стабилност, така и на ниво финансова система, чрез Банковия съюз и неговите институции. Български дългови емисии ще бъдат купувани от Европейската централна банка за вливане на ликвидност и таргетиране на лихвените проценти;

ще имаме наистина независим и високоекспертен контрол върху финансовите институции и пазари, както и надеждни стрес тестове и одити на качеството на активите на банки, застрахователи и пенсионни фондове;

ще трябва стриктно да спазваме Маастрихтските критерии за членство по отношение на ниво на инфлация, бюджетен дефицит, ниски лихвени проценти и валутен курс, което ще наложи строга дисциплина във финансите и липса на сътресения;

като държава сме поели ангажимент при влизането ни в ЕС да приемем еврото, когато изпълним критериите. В момента ЕЦБ и Еврокомисията ни поканиха да кандидатстваме за членство на първо време в „Чакалнята на еврозоната” (ERM-2), какъвто рядък шанс може да не ни се предостави отново при умишлено саботиране на процеса и ще повлияе негативно на имиджа на България;

Зам.-председателят на ЕК – Домбровскис потвърди, че България ще влезе в Еврозоната по досегашния си фиксиран курс към еврото.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Левандовски получил контузия в 36-ата минута срещу Челси, но участва и в трите гола на баварците

Левандовски получил контузия в 36-ата минута срещу Челси, но участва и в трите гола на баварците,,

Отборът на Байерн Мюнхен се наложи над Челси като гост с категоричното 3:0 в първи 1/8-финален сблъсък от Шампионската лига. 

След двубоя стана ясно, че звездата на немския гранд Робърт Левандовски е получил контузия, която ще го остави извън терените за 4 седмици. 

Нападателят е получил травмата в коляното още в 36-ата минута след сблъсък с Матео Ковачич. Въпреки това футболистът на Байерн остана на терена до края на двубоя и взе участие и в трите попадение за своя тим. Той асистира за двата гола на Гнабри, а третият отбеляза сам. 

Интересното е, че Лева много рядко се контузва. От трансфера му на „Алианц арена“ през 2014-та година той е пропуснал само 12 мача. 

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico