Daily Archives: януари 23, 2021

Димитър Димитров: Проблеми с машините не може да са основание за касиране на изборите

Димитър Димитров: Проблеми с машините не може да са основание за касиране на изборите

София. Проблеми с машините не може да са основание за касиране на изборите. Това каза Димитър Димитров, говорител на ЦИК, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” по “Радио К2”, съобщиха от екипа на предаването. Той коментира следните теми:

Новата му позиция като говорител на ЦИК.
„Честита нова позиция – говорител на ЦИК!“, поздрави в началото на разговора своя събеседник водещата. Той отговори: „Не мисля, че има нещо за честитене, това е функционална позиция!“. „Но има много отговорности!“, добави Беновска. Димитров отговори, че по-скоро има напрежение, а при гласуването мнението му тежи толкова, колкото и на останалите членове на комисията.

Изготвянето на алгоритъм за санитарни правила.
„Току що говорихме с вицепремиера и външен министър Захариева за изборите, в петък парламентът прие промени в Закона за извънредното положение, които се опитват да урегулират провеждането на избори в пандемична обстановка. Позицията на ЦИК беше огласена тази седмица, че вие не сте в състояние, не можете да носите отговорност да създадете правилата и по тези правила да бъдат организирани изборите, какво е Вашето становище?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че ЦИК е изпратила становище до парламента, оценено положително от правната комисия, че не може да изработи алгоритъм за санитарни правила. Той продължи: „Няма как ЦИК и въобще органите, които се занимават с изборите да са отговорни за здравето на членовете на комисиите и на избирателите. Така че там ще има разместване на акцентите, а финалният резултат от усилията да се създадат правила, съответстващи на епидемичната обстановка, ще бъде готов след около 3 седмици, когато сме по-близо до датата на изборите. Вълните на пандемията имат една периодичност от около 8-10 седмици и да предвидим каква ще бъде обстановката на 4 април не е много състоятелно да се настоява! Ще има някакво напасване на противоепидемичните мерки в рамките на процедурите, каквито са били от приемането на кодекса насам!“, обясни говорителят на ЦИК.

Машинното гласуване.
„Обаче вие сте между политическия чук и наковалнята, ако мога така да се изразя, отговорностите, които трябва да понесете, са ясно разписани. Да отидем към машинното гласуване!“, предложи водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че по лошо стечение на обстоятелствата машинното гласуване се е превърнало в нещо като лайтмотив на политическите кампании. Затова и не е имало как да се избегне неговото въвеждане, въпреки че ползата от този тип гласуване няма да е много голяма, особено като се има предвид трудностите, които ще възникват при пренасянето на числата от машината в главния протокол. Тези данни ще бъдат върху една бележка, която в големите райони може да достига до 3 метра, там ще има стотици имена на кандидати и тези числа трябва внимателно да бъдат пренесени в протокола, който изготвя секционната комисия. „Възможни са грешки. В края на процеса оригиналния протокол, както и неговите корекции, тъй като, ако има грешки, тези корекции ще се нанасят в изчислителния пункт, ще се появят много въпроси защо това е зачеркнато и защо онова е поправено. Това е големият проблем, който може да послужи и за оправдание, и за недобронамерено отношение към целия изборен процес!“, заяви говорителят на ЦИК.
„Даже опозицията говори и за възможност за касиране на изборите!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че не е реалистично да говорим за касиране на изборите заради такова техническо основание. В кодекса е записано, че трябва да има машини и това се изпълнява. Говорителят на ЦИК обясни, че Върховният съд в Ирландия е решил, че ползата от машините е много малка, в сравнение с огромните разходи, поради което е отменила машинното гласуване и в момента машините се продават като вторични суровини. Подобно нещо се случва и в Германия, там Конституционният съд е решил, че не бива да съществува технологичен посредник между подадения глас и отчетеното като резултати. Той трябва да бъде такъв, че самият избирател със средни способности да е в състояние да провери цялата верига.
„Нека да напомня, че в момента ние разговаряме с Вас в качеството Ви на втори говорител на ЦИК, но Вие сте и политолог и изборен експерт!“, припомни водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че това е така и направените забележки от него не могат да бъдат от името на ЦИК, а по-скоро са коментар към текстовете от Изборния кодекс и дългата дискусия за това трябва ли да има машинно и електронно гласуване.

Обществената поръчка за машините за гласуване.
„Избрахте фирмата „Сиела Норма“, тя ще доставя машините, те трябва да бъдат 9 600 на брой, стойността на поръчката е изчислена на 36 милиона лева без ДДС. Защо избрахте „Сиела Норма“ и влязохте ли в разговори по технологията на доставката, съхранението, поддръжката и най-вече софтуера на машините за гласуване?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров направи уточнението, че технологията, която трябва да бъде използвана при машинното гласуване, е описана в Изборния кодекс. Той продължи, че доставчикът има предимството да познава всички реалности, свързани с работата с определен брой машини. Има и друг доставчик, който се нарича „Доминиън“. От ЦИК са имали известна надежда, че той ще се включи в състезанието, което ще го направи реална конкуренция. В крайна сметка „Доминиън“ не са подали оферта, просто са прекратили участието си в обществената поръчка. Така че използваните машини ще бъдат приблизително същите, каквито са били и при предишни избори, когато експериментално е имало машинно гласуване.

Има ли рискове по отношение на софтуера, как ще се извърши сертифицирането?
„Какви са рисковете по отношение на софтуера?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че не може да се произнесе по отношение на софтуера. Изборният кодекс определя кои ще бъдат отговорните държавни институции, които трябва да направят сертифициране на целия комплекс за гласуване. Това са Българският институт за стандартизация, Българският институт по метрология и Агенцията за електронно управление. Вероятно първата пратка машини „Смарт матик“ ще бъдат доставени на 10-ти февруари. Това ще бъдат готовите машини, използвани през миналата година. Тогава обаче са били сертифицирани по друг начин, с екип от БАН, професионалисти в сферата на този тип технологии. „Така че около 10-ти ще обсъждаме вероятно темата кой, при какви условия, при какъв протокол и с какви очаквания е готов да участва в тези два процеса, които са важни!“, заяви говорителят на ЦИК.

Гласуването с подвижни урни на карантинираните.
„Кои са още тесните моменти в тези избори, изброихме почти всичко?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че що се отнася до хартиените бюлетини, то те ще бъдат такива, каквито винаги са били и за работата с тях не е необходимо особено обучение. Той продължи, че има една чувствителна част, която предстои да бъде регулирана и тя се отнася до гласуването с подвижни урни. Повечето европейски страни в условията на пандемия, както и България, са избрали да се използва много по-интензивно подвижна урна, което да направи възможно гласуването на хора под карантина.
„Не е ваша работа, това ще го уточни парламентът, но все пак възниква въпросът – ако на 3-ти април се окаже, че съм карантинирана, по какъв бюрократичен начин да докажа, че съм в опасност?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че процедурата сигурно ще бъде олекотена, но това е въпрос на продължителни разговори с главния държавен санитарен инспектор и МЗ. Той продължи, че референтна структура е РЗИ и нейната база данни. Ще се даде възможност включително в деня преди изборите да се поиска гласуване с подвижна урна.
„Добре, но баба ми, която не е технологична, няма да влезе в базата данни, няма да знае на кого да се обади?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори: „Тя най-вероятно няма да си е направила и PCR тест или бързия антигенен тест. Но за тези случаи ще се ползват паралелни пътища, включително съседи, роднини. Ще направим максималното възможно никой да не бъде пропуснат. Ще има отделни секции за COVID отделенията, въпреки че те много бързо намаляват и ще станат символичен брой!“.

Предпазните средства за членовете на комисиите.
„Колко ще бъдат членовете на Районните избирателни комисии, как ще ги предпазите, колко маски, ръкавици?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че най-вероятно санитарният регламент ще предвиди по един чифт ръкавици еднократна употреба за всеки избирател, както и маски за тези, които не си носят от вкъщи и дезинфектанти. Колкото до членовете на комсиите тепърва ще се мисли дали са необходими по-висок клас маски, колко често ще се проветрява и т.н. Той продължи, че членовете на комисии са около 70 000, което грубо казано означава, че бюджетът ще се утежни с 140 000 маски. „Казвате и маски за избирателите, които не са си донесли, тогава колко маски ще предвидим 1-2 милиона ли?“, попита Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че огромната част от хората имат маски и са свикнали да ги носят, така че едва ли ще се наложи такова огромно количество. На въпроса каква ще бъде процедурата за доставка той отговори, че с това най-вероятно ще се занимаят областните управители.

Възобновяването на седмичните брифинги на ЦИК.
Говорителят на ЦИК съобщи, че се възстановяват седмичните брифинги. Димитров обясни: „Ще има обем от работа, която е свършена и която може да се оповести публично, хронограмата е на страницата на ЦИК, там крайните срокове са изписани в дати, може да се проследи на всяка дата какво е и какво не е свършено!“, с което завърши разговора си с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита“ по „Радио К2“ от 23-ти януари 2021 г.

© 2021 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Харалан Александров: Започва голямата битка за протестния вот

Харалан Александров: Започва голямата битка за протестния вот“Краткосрочната задача на протестите не бе изпълнена – оставка на властта. Ще видим на изборите дали ще бъде изпълнена дългосрочната, зависи какво ще бъде съотношението на силите. Изглежда като разхищение на емоционална гражданска енергия”. Това каза пред Нова Нюз социалният антрополог Харалан Александров.

“Устойчивите образи в колективното въображение все повече са анимационни. Очаквам надиграването да продължи”, заяви Александров.

По думите му щом идентичността не е стабилна, няма как да се изгради устойчива политика.

“Започва голямата битка за протестния вот. При сравнително високо гласуване, може да е определяща, може да достигнат милион”, коментира антропологът.

Според него опозиционните лидери, част от протестите, нямат обединяващ потенциал. Необходимо е да се предложи проект за общо бъдеще.

“Радев се държи като военен лидер, би бил перфектен в условия на война. Той е смел и праволинеен, не сваля от мерника си врага. При остър социален конфликт лидерството на Радев ще започне да получава подкрепа”, смята Харалан Александров.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico

Лорд Евгени Минчев в акция: Облеченото от Яна – модна баничка без боза, Дони, Нети и Цитиридис, какви ги вършите и още + СНИМКА

Лорд Евгени Минчев в акция: Облеченото от Яна – модна баничка без боза, Дони, Нети и Цитиридис, какви ги вършите и още + СНИМКА

Предлагаме ви новите коментари на лорд Евгени Минчев за в. „Телеграф“ в седмичната му рубрика „ТелеГАФ“.

Никол облечена като минус пет, усеща се като минус 9…

Тук липсват гайдите и двама трима шотландци, които да измъдрят обяснение, защо Никол Станкулова е цялата в каре. Не стига досадната комбинация в червено и черно, ами подобието на рокля окончава с дантела, което трябва да е някакво модно изобретение, за което не са ми докладвали. В много малкото отстояние между дантелата и ботушите прозира парче плът-  напълно недостатъчно за вечерните ми мисли, но това е поносимо, когато по телевизията дават Папи Ханс. Нелепите ботуши влизат с ритник в полезрението на неподготвения и каквито и прогнози да бъдат промълвени, естетическите такива остават мрачни. Виждам над главата на госпожицата някакво таке, вероятно плетено, но все така черно. Види се- телевизионната мода идва в комплект с неясни нам, зрителите детайли, които са ни в клин, ни в ръкав, по- скоро в ръкав, от който излиза зайчето на почудата. Казано на синоптичен език, оценката ми за госпоЙца Станкулова е минус пет, което се усеща като минус девет.

Дони, Нети и Цитиридис, какви ги вършите?

Твърде объркващи послания от страна на Нети. Не ти, Нети, просто дрехата ти е малко смущаваща, като изрязана от хартия за опаковка на букети е. Кройката също е такава, че внушава мисли, Нети да е стрък култивирано зеле, поставено в златиста хартия. До нея Дони, целият в черно, доминира кадъра с огромно колие, стигащо до пъпа му, но дали пъпа му е хвърлен в някоя модна дестинация, това остава да гадаем. Твърде много черно по обичания певец, особено онова черно, което завършва с поло яка. Има определен лиезон между двамата съпрузи и това е черното коланче на Нети, от която за Н-ти път очаквам естетически изненади от по-високо ниво. До двамата ни лук ял, ни бутик помирисал е Николаос Цитиридис, отново облечен като екскурзовод, имащ за маршрут бабините видини кули. На тримата препоръчвам това да е последната им среща преди да позират по начин, който напълно задоволява представата ми за телевизионно облекло. За Бога, Дони, поне ти трябваше да знаеш, какво точно имам предвид.

Облеченото от Яна- модна баничка без боза!

Необикновената Яна Маринова идва при нас обикновено облечена, като синоптик комуто са поръчали да анонсира деликатно поредица от земетресения, градушка и поледица в един ден. Този цвят издава някакво безразличие, но и носи тревога, плъзга се безопасно по ъглите на деня, без да има намерение да подчертае достойнствата на госпожата. Французите биха нарекли това тон сюр тон, но за мен е просто неангажиращ поглед към ежедневието, недай Бог- незаинтересованост към заобикалящите, апатия, инерция. Маринова е постигнала известен сексапил с късата пола, но този сексапил изглежда случаен, налучкан. Мантото е увиснало като челюстта на професор, получил серия от неверни отговори на изпит. Всичко тук много напомня на болнична стая, в която въпреки всичко би имало няколко ярки картини, макар и копия. Тук- нищо, което да облагороди този силует, който би могъл да мине за стилен. Бих препоръчал комбинация на бежовото с ярко жълто, може би няколко нюанса по-наситено бежово , дори снежно бяло, което да се изсипе като лавина върху този цвят на боза, към който липсва баничката, така да се каже.

Модно величие при Нейно Величество…

Този портрет на Нейно Величество Кралицата на Великобритания съдържа причините за цялото ми възхищение към дамата и нейния начина на обличане. Тук са концентрирани изключителни стилистични общения, като плат, дизайн и приличност, съобразена с дългия стаж на Елизабет Втора. Великолепната дреха, която не мога да огранича само в понятието рокля, се спуска достолепно и подчертава значението на носещата я, нейната власт и добронамереност. Златистата материя подкрепя отдавна подържаната импозантност и е някак различна, по-маниерна, по-изтъкваща от обичайните тоалети на Кралицата. Бонбонените цветове и причудливи шапки са отстъпили пред това, което наблюдаваме и познавайки знаците при кралските особи, може би облеченото идва за да изтъкне определено великолепие, както национално, така и лично. Чантата и аксесоарите не търсят самостоятелност, те спазват цветовото съседство, белите ръкавици са уж в баналното бяло, но някои златисти елементи по тях ги вкарват в съзвучие с общото.

Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico

Министър Костадин Ангелов: Все още не се говори за единен европейски сертификат, който да установява антитела

Министър Костадин Ангелов: Все още не се говори за единен европейски сертификат, който да установява антитела

София. Електронният сертификат вече е факт и всеки ваксиниран може да го получи по два начина
Това каза министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов на пресконференция за представяне на сертификата за ваксинация срещу COVID-19 и функционалността на електронното здравно досие, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Важното днес е, че електронният сертификат вече е факт и всеки ваксиниран може да го получи по два начина. Първият е с електронен подпис, с който да имат достъп до електронното си досие. За тези, които нямат електронен подпис, от 1 февруари могат да го получат чрез личните си лекари, които имат достъп до тяхното досие и могат да го разпечата“, посочи Ангелов.

„Сертификатът няма печат и подпис. Той се генерира от системата автоматично. Има QR код, с който влизате в системата и когато го направите, снимаме кода и излиза, че сертификатът е валиден. За да не бъдат допускани злоупотреби, са направени няколко нива на сигурност. Този сертификат може да бъде проверен от всеки контролен орган в страната и чужбина. Излизат последното число от уникалния номер на сертификата, както и първите букви на името, денят на раждането и всички данни за ваксината, както и националният референтен номер на ваксината. Ако някой се опита да направи злоупотреба с този сертификат, тя е невъзможна“, допълни министърът.

Ивайло Филипов, директор на „Информационно обслужване“, посочи, че системата за електронното здравно досие е направена с електронен подпис, защото става дума за здравна информация, а това е най-високото ниво на защита. „В пациентското досие има раздели за личен лекар, прегледи, електронни рецепти, медицинска експертиза, имунизации и др. От системата може да се генерира сертификат за ваксинация. Имената са изписани на латиница и на български. Има уникален номер на сертификата. Системата е активна от днес. Уникалното е, че сертификатът може да бъде проверен с мобилен телефон чрез QR код. Оттук нататък ще надграждаме системата за електронното досие“, посочи Филипов. По думите му в системата се съдържа и всичката необходима информация за личните лекари, всички прегледи на пациентите, както и резултатите от извършени изследвания, които се връщат в системата на личния лекар. Той добави, че всеки може да разгледа електронното си досие посредством електронен подпис. По думите му това е пациентско досие и е изцяло ориентирано към пациентите, а цялата информация постъпва автоматично.

                  <strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Let's block ads!</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>

Републиканците: Настояваме за спиране на плащането на наемите на студентските общежития

Републиканците: Настояваме за спиране на плащането на наемите на студентските общежитияПП „Републиканци за България“ се обръща към Министъра на образованието и науката и към всички ректори на висши училища в България с настояване да бъде временно преустановено плащането на наемите на студентските общежития. Според данните на МОН към 30.11.2020 г. в студентски общежития в страната са настанени 34 970 студенти, от които 4 144 са в общежития към държавното предприятие „Студентски столове и общежития“ и 30 826 в общежития към автономните университети.

“Напомняме, че съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването от 27.10.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, присъственият учебен процес във висшите училища е преустановен. В следствие на тази заповед, голяма част от студентите не обитават общежитията си, но въпреки това те са принудени да заплащат наемите за тях.

Обръщаме внимание на министър Вълчев и ръководителите на висшите училища, че икономическите последици от пандемията се отразяват
изключително тежко върху българските студенти. Трябва да отбележим също, че дистанционната форма на обучение създава допълнителни предпоставки за масово освобождаване на студентските общежития. Към момента по-голямата част от тях остават необитавани, а предвид задаващата се поредна дистанционна сесия, обстановката едва ли ще бъде променена”, пишат от партията.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico