В Койнаре информираха незаети младежи как да търсят работа

В Койнаре информираха незаети младежи как да търсят работа

Бюрото по труда в Червен бряг организира последното информационно събитие за активиране на неактивни младежи по проект „Готови за работа” на ОПРЧР 2014 – 2020 в своя филиал в Койнаре. Събитието посетиха повече от 30 заинтересовани граждани, информират от Агенцията по заетостта.

На импровизиран открит офис експертите от бюрото по труда и местния филиал представиха възможностите, от които младите хора могат да се възползват, за да бъдат активни в осъществяването на своите планове за трудова реализация. Акцент бе поставен върху привличането на икономически неактивни младежи до 29-годишна възраст, които не са включени в образование или заетост и не са регистрирани като безработни лица в бюрото по труда.

В непосредствени дискусии специалистите-активиране от екипа обърнаха внимание на конкретните желания за включване на пазара на труда. На по-заинтересованите младежи бе представена същността на „Готови за работа”, което доведе до попълване на 11 анкетни карти за включване в проекта.

Представени бяха още начините за информиране и самоинформиране чрез ползване на информационното пространство на бюрото по труда в Червен бряг и филиал Койнаре, както и електронният адрес на официалния сайт на Агенцията по заетостта.

Снимка: Агенция по заетостта

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico