70 години от обявяването на „Сребърна“ за защитена територия

70 години от обявяването на „Сребърна“ за защитена територияОтбелязват се 70 години от обявяването на „Сребърна“ за защитена територия и присъединяването й към мрежата на биосферните паркове на ЮНЕСКО и проявите по случай годишнината продължават и днес, съобщават от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

Бегачи от България и Румъния са заявили участие в спортното събитие SrebarnaTrail Run 2018 на територията на биосферен парк „Сребърна“. Организатор на състезанието е Клубът по бегови спортове в Русе „Runners of Ruse“ с подкрепата на РИОСВ – Русе.

Прояви по случай 70-годишнината от обявяване на „Сребърна“ за защитена територия имаше и вчера. За отбелязване на годишнината бяха обявени и два национални конкурса за проекти на графичен знак (лого) и рекламен слоган за Биосферен парк „Сребърна“.
На 20 септември 1948 година с Постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти територията на езерото „Сребърна“ е обявена за резерват. През годините защитената територия получава признание от различни международни научни и природоопазващи организации. „Сребърна“ се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка (Via Pontica).

Езерото е уникално със свободно плаващите по повърхността му тръстикови острови. Животинският свят е много разнообразен. В резервата и неговите околности са установени 223 вида. Тук живеят 22 редки, уязвими или застрашени видове животни и растения, включени в Червения европейски списък на глобално застрашените животни и растения и 149 вида от Червената книга на България. Срещат се 41 вида бозайници, 11 вида влечуги, 10 вида земноводни и 24 вида риби.

Най-голямо е разнообразието на птиците. Гордостта на резервата е гнездовата колония на къдроглавия пеликан.
През 2017 година Програмата „Човекът и биосферата“ одобри разширение на биосферния парк, с което са изпълнени критериите на Севилската стратегия.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico