Община Червен бряг с информация във връзка с частичното бедствено положение

Община Червен бряг с информация във връзка с частичното бедствено положение

Във връзка с обявеното частично бедствено положение, Община Червен бряг дава следната информация:

– Своевременно, след бедственото събитие, Общината е сигнализирала Министерството на отбраната с искане за поставяне на понтонен мост;
– Общинската, републиканската и областната транспортни схеми работят със същите разписания;
– Направена е необходимата организация за извозване на учениците и децата от селищата от двете страни на моста до съответните учебни и детски заведения, като от 29-ти октомври /понеделник/ са възобновени учебните занятия. Осигурено е присъствието на общински служители, представители на РУ – Червен бряг и учители при пешеходното преминаване на децата и учениците. Работи се по поставяне на осветление на моста за с. Горник, както и на бента за пешеходното преминаване при с. Чомаковци, където са монтирани и парапети. Транспортната схема за превозването на децата и учениците е публикувана на официалната страница на Общината;
– При моста, от страна на с. Горник, има базирана линейка, за улесняване евентуалния транспорт на заболели лица от населените места, към които е затруднен достъпът. При необходимост от извозване на болни в спешен порядък, може да се сигнализира на следните телефони в МБАЛ Червен бряг: 0882 99 08 38, 0879 00 56 59, 0888 96 26 48;
– На 29 октомври се проведе среща между жителите на с. Чомаковци и общинското ръководство относно организацията на движението след затваряне на моста при с. Горник. В нея взеха участие кметът на общината -инж. Данаил Вълов, заместник-кметът – инж. Светослав Георгиев и директорът на дирекция КОРС – инж. Илиан Банчев. Поставени бяха въпроси за организацията на движението и последващите действия за възстановяване на нормална обстановка на територията на общината.
Кметът информира присъстващите за предприетите до този момент стъпки, както и за изготвения вече проект за укрепване на моста, като в рамките на броени дни ще започне неговото възстановяване. Ангажира се да провери дали е възможно да бъде монтиран банкомат в с. Чомаковци и на следващата среща да бъде поканен и директорът на Областно пътно управление – Плевен.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico