На 14 януари ще е публичното обсъждане на проектобюджета на Община Червен бряг за 2019-а

На 14 януари ще е публичното обсъждане на проектобюджета на Община Червен бряг за 2019-а

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 3 и чл. 31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг, ръководството на Община Червен бряг кани всички кметове на населени места от общината, бизнес организации, неправителствени организации и граждани от общината за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2019 г. от 16:00 часа в ритуалната зала на гр. Червен бряг.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico