Община Червен бряг е обявила 23 магазина за наемане.

Община Червен бряг е обявила 23 магазина за наемане.С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА НАЕМАТ МАГАЗИН НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

Община Червен бряг е обявила 23 магазина за наемане.

Уведомява всички граждани, желаещи да наемат магазин на Общински пазар гр. Червен бряг, че НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВЕТЕ.

За допълнителна информация 0659/934-65; 0659/9-31-80.

С уважение,

инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

Кмет на Община Червен бряг
Let’s block ads! (Why?)

Powered by WPeMatico