Шест фирми с оферти за рехабилитацията на пътя Долна Митрополия – Победа – Подем

Шест фирми с оферти за рехабилитацията на пътя Долна Митрополия – Победа – Подемremont patno platnoОтворени са офертите на участниците в обществена поръчка за избор на изпълнители при рехабилитацията на 17 км пътища в Северна България, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
В резултат на 9,3 км от третокласния път III-118 Гулянци – Долна Митрополия, в отсечката Долна Митрополия – Победа – Подем, ще бъде изцяло подменена пътната настилка, хоризонталната маркировка, пътните знаци и ограничителните системи. Ще бъде ремонтиран и мостът над река Барата в Долна Митрополия, който е с дължина 10 м. Индикативната стойност на ремонта е 5 928 230 лв. без ДДС.
6 са отворените оферти за рехабилитацията на участък от път III-118 Гулянци – Долна Митрополия. Те са на:
– „Автомагистрали-Черно море“ АД;
– „Консорциум Виастрой – Т“, с участници: „Виастрой“ АД и „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД;
– „Лапидария“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД и „Новако Строй“ ЕООД;
– Обединение „Инфрастрой 2019“, с участници: „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД и „Хая-С“ ООД;
– Обединение „ГЕОПЪТ ПЛЕВЕН МОНТАНА“, в което са: „Геострой“ АД и „Пътстрой-92“ АД;
– „Трейс Труп Холд“ АД.
Със средства от програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020 г. и държавния бюджет основно ще се ремонтират и 7,7 км от второкласния път II-81 Берковица – Монтана (от км 86+289 до км 94+000). Общата индикативна стойност на поръчката е 10 361 134 лв. без ДДС.

Powered by WPeMatico