Започва окончателна оторизация по схемите и мерките на площ за Кампания 2018

Започва окончателна оторизация по схемите и мерките на площ за Кампания 2018zemedelieСъс заповед на министъра на земеделието, храните и горите №РД 09-229 от 1 март 2019 година е одобрен окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” (ПДП) за Кампания 2018, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Заповедта е издадена и е публикувана в “Държавен вестник”, брой 20 от 8 март 2019 година, в изпълнение чл. 33a, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
Земеделските стопани, които са подали възражения в периода 17 декември 2018 г. – 7 януари 2019 г. срещу проекта на слой „Площи, допустими за подпомагане”, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.
На база данните от окончателния слой ПДП, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2018 заявления за подпомагане, предстои да се извърши окончателна оторизация по схемите и мерките на площ за миналогодишната кампания.
При необходимост Разплащателната агенция ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума, а на стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Powered by WPeMatico