Когато някой се ядоса, просто го прегърнете

Когато някой се ядоса, просто го прегърнете,, програма

   <fieldset></fieldset>

     <table readability="1"><tr readability="2"><td>
      Брайтън енд Хоув       </td>
     <td>
      <img src="http://www.mychervenbryag.com/wp-content/uploads/2019/04/brighton-2.png" alt="Брайтън енд Хоув"></td>
      <td>
      21:45  
     </td>
     <td>
      <img src="http://www.mychervenbryag.com/wp-content/uploads/2019/04/cardifff-2.png" alt="<Кардиф"></td>
     <td>
      Кардиф       </td>
    </tr></table><strong><a href="https://blockads.fivefilters.org/">Let's block ads!</a></strong> <a href="https://blockads.fivefilters.org/acceptable.html">(Why?)</a></p><p class="wpematico_credit"><small>Powered by <a href="http://www.wpematico.com" target="_blank">WPeMatico</a></small>