Ученици от Търговската гимназия участваха в образователна програма на Районен съд – Червен бряг

Ученици от Търговската гимназия участваха в образователна програма на Районен съд – Червен бряг

През учебната 2018-2019 година Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища“ бе реализирана съвместно между Търговска гимназия „Васил Априлов“ и Районен съд – Червен бряг. Целта на Висш съдебен съвет и Районен съд Червен бряг е  повишаване на информираността на младежите, превенция и засилване на заинтересоваността от ранна възраст към правораздаването в България.

Програмата на РС-Червен бряг бе осъществена под формата на лекции, презентации, беседи и посещения в съда, както и участие в симулативен съдебен процес от учениците от 10 и 11 клас на Търговската гимназия съвместно с магистрати и съдебни служители от съда.

Програмата започна  в началото на  учебната 2018/2019 година с лекция от съдия Йохан Дженов и наставник Мария Борисова на тема „Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет“.

Втората тема „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“ бе изнесена от съдия Виолета Николова с наставник Ценка Данчева. Голям интерес предизвика сред учениците възможността да облекат  тогите на съдия и прокурор,  като много от тях си пожелаха да станат магистрати.

Следващата изнесена лекция на тема „Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления? Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви  и извършители на престъпление“ бе изнесена от съдия Дженов с наставник Мария Борисова под формата на лекция. На учениците бе разяснено същността, както и процедурата за изваждане на свидетелствата за съдимост, издавани от всички районни съдилища в България. Активното участие и задаваните въпроси свидетелстват за заинтересоваността и интереса сред младежите. По тяхно желание съдия Дженов изнесе и лекцията за „Възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, начини и честа за прилагането им“. Основният извод и урок, който получиха децата е, че за всяко деяния следва да се носи отговорност, независимо от възрастта. Децата имаха възможността да се запознаят и с основните мерки, налагани в България на непълнолетни и начина на изпълнението им.

С много материали,  под формата на снимков материал бе представена темата „Превенция срещу употреба на наркотични вещества. Престъпления, извършвани от наркозависими лица“ от съдия Виолета Николова с наставник Ценка Данчева. Най-често употребяваните вещества,  растения и екстази, предлагани от дилъри, бяха показани на снимки, за да  могат учениците да придобият визуална представа и да се предпазват от недоброжелатели, предлагащи наркотични вещества под всякаква форма.

Първият учебен срок завърши с лекция на тема „Домашно насилие над малолетни и непълнолетни, и мерките за защита на правата на жертвите“, изнесена от съдия Йохан Дженов с наставник Мария Борисова. Темата бе изнесена под формата на беседа, подкрепена с много примери от личната практика на съдията.

Вторият учебен срок продължи с лекцията „Трафик на хора“, която бе представена от съдия Виолета Николова и наставник Ценка Данчева под формата на презентация. Най-голям интерес предизвика 5 минутния филм по действителен случай „Едно момиче от Благоевград“ с разказ на непълнолетна, станала жертва на престъпление. Лекцията предизвика много обсъждания и интерес сред учениците и бе публикувана статия в  местният вестник „Червенобрежка трибуна“, придружена със снимков материал от проведената дискусия.

Темата „Децата и компютърните/кибер престъпления“ бе изнесена от съдия Йохан Дженов и наставник Мария Борисова. Тя също бе много актуална и интересна за учениците, имайки впредвид бързоразвиващите се технологии в наши дни. Основната превенция тук е да се предпазят децата от злонамерени софтуери.

Под формата на презентация и беседа бе представена и темата „ Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да ни предложат подкрепа и защита“ от съдия Виолета Николова с наставник Ценка Данчева и гост господин Ивайло Цанов от Детска педагогическа стая при РУ на МВР-Червен бряг.  Учениците имаха възможността да научат кои са институциите, защитаващи правата им, по какъв начин и към кого трябва да се обърнат, за да получат необходимата грижа и защита. С цветни снимки, показващи създадените в по-големите градове от страната „сини стаи“, младежите разбраха, че най-важния принцип на детското правосъдие е зачитане висшите интереси на детето.

Последната тема, изнесена от екипа на съдия Николова и съдебен деловодител Ценка Данчева на тема „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие.“ стана ясно, че всеки  носи отговорност за постъпките си. Дискусия предизвика сред младежите футболното хулиганство, както и много примери от България, и света за хората, станали жертва на футболно хулиганство. На учениците бяха  раздадени брошури, предоставени по програмата от Висшия съдебен съвет, с цел обогатяване на правната им грамотност и култура, повишаване степента на спазване на законите, и постигане на разбираемо, и отворено към обществото правосъдие, водещо до повишаване на доверието в съдебната система на младите хора на България.

За деня на отворените врати – 16 април Районен съд Червен бряг реализира няколко кампании с учениците от Търговската гимназия. Във фоайето на съда бяха изложени рисунките от конкурса на тема „Познатата и непознатата съдебна власт“, а също и бяха обявени победителите в конкурса за есе на тема „Доброто и злото, кое е повече в живота“, който за първи път бе обявен от РС-Червен бряг. Най-хубавите рисунки и есета бяха наградени с грамота и символични награди. Денят на отворените врати приключи в късния следобед, когато ученици от Търговската гимназия представиха пред своите учители, директор, съученици и господин Ивайло Цанов от Детска педагогическа стая на РУ на МВР-Червен бряг, симулативен процес по наказателно дело от частен характер с обвинение в телесна повреда, причинена при побой между две непълнолетни ученички, съпроводен с размяна на обидни и цинични думи. Все по-често по медиите ставаме свидетели за насилие в сградите на училището, което бе повод да се организира процес на тази тема. С много умения и активна защита децата доказваха своите твърдения, като процесът завърши с присъда.

Краят на Образователната програма „Отворени съдилища“ за учебната 2018/2019г. приключи с посещение на съда на 05.06.2019г. от двата класа на Търговската гимназия „Васил Априлов“, с което се реализира Инициативата на Висш съдебен процес през учебната 2018-2019 г. По желание на самите ученици, последните имаха възможност да видят деловодствата в съда, съдебните зали, кабинетите на съдиите и най-вече да се докоснат до делата и начина на тяхната подредба. Интерес предизвика и показното разпределение от Административния ръководител на съда на част от новопостъпилите дела на случаен принцип в Централизираната система за разпределение на дела.

 Децата обещаха, че ще продължават да  се образоват и  да предават наученото през годината на всички свои приятели, нуждаещи се от помощ.

Информация: РС – Червен бряг

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico