Внимание пчелари! Обработват край жп линиите с препарат срещу плевели

Внимание пчелари! Обработват край жп линиите с препарат срещу плевелиpcheliОбщина Плевен съобщава, че е получено уведомително писмо в изпълнение на Наредба №13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. На 9 юли 2019 година, вторник, ще се проведе наземно третиране с хербицид по сервитута на жп линия Плевен – Пордим – Левски; на 10 юли 2019 година, сряда, по линията Левски -Пордим – Плевен и на 11 юли 2019 година, четвъртък, по линията Плевен – Ясен – Долни Дъбник – Горни Дъбник.
Третирането се извършва срещу плевели. Подлежащите терени са в местностите на общините по протежение на железопътната линия на разстояние два метра от глава релса от двете страни. Обработката е с препарат НАСА 360 СЛ, който не е токсичен за пчели. За организиране и провеждане на третирането отговаря Галя Тодорова. Телефон за връзка: 0885/913 875.

Powered by WPeMatico