Избрани са експерт-счетоводители за три от общинските фирми

Избрани са експерт-счетоводители за три от общинските фирмиobshtina-pleven juliОбщинският съвет в Плевен избра експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет за 2019 година на три от търговските дружества – „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД, чийто собственик на капитала е Общината.
В изпълнение на решение от месец май тази година на местния парламент, трите дружества, съгласно проведени от тях конкурси, са внесли предложения за избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните им финансови отчети за 2019 г. Представени са протоколи от комисиите, провели конкурсите с класираните поименно кандидати. В тази връзка и на основание съответните нормативни документи, Общинският съвет гласува избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2019 г. както следва:
– за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Йорданка Виткова
– за „Инжстрой“ ЕООД – Дияна Иванчева
– за „Тибор“ ЕАД – Йордан Досев.

Powered by WPeMatico