Информация за Годишен финансов отчет на община Червен бряг за 2018г. съгласно т. ХІ от ДДС 8/2018г. на Министерство на финансите

Информация за Годишен финансов отчет на община Червен бряг за 2018г. съгласно т. ХІ от ДДС 8/2018г. на Министерство на финансите[pdf-embedder url=“http://chervenbryag.bg/bg2/wp-content/uploads/2019/09/Одитен-доклад-на-Сметна-палата-за-2018г..pdf“ title=“Одитен доклад на Сметна палата за 2018г.“]

[pdf-embedder url=“http://chervenbryag.bg/bg2/wp-content/uploads/2019/09/Баланс-към-31.12.2018г..pdf“ title=“Баланс към 31.12.2018г.“]

[pdf-embedder url=“http://chervenbryag.bg/bg2/wp-content/uploads/2019/09/Отчет-за-касовото-изпълнение-към-31.12.2018г..pdf“ title=“Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2018г.“]
Let’s block ads! (Why?)

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico