Фƒ‚бол 24

Фƒ‚бол 24,,
Warning: include_once(): Dynamic inheritance detected for class zend_view_helper_doctype in /home/tshirt24/foot24/library/Zend/Loader/PluginLoader.php on line 390Warning: include_once(): Autofiltering /home/tshirt24/foot24/library/Zend/View/Helper/Doctype.php in /home/tshirt24/foot24/library/Zend/Loader/PluginLoader.php on line 390

Warning: include_once(): Recompiling /home/tshirt24/foot24/library/Zend/View/Helper/Doctype.php in /home/tshirt24/foot24/library/Zend/Loader/PluginLoader.php on line 390
Фƒ‚бол 242020-12-20T00:12:09+02:00Zend_Feed_Writerhttp://football24.bg/<![CDATA[Ювен‚ƒс вкара 4 на Ÿарма, Роналдо с две попадения + ’˜”•О]]>

2020-12-19T23:33:00+02:002020-12-19T23:33:00+02:00http://football24.bg/novina/201747-iuventus-vkara-4-na-parma-ronaldo-s-dve-popadeniya-video

О‚борŠ‚ на Ювен‚ƒс се наложи с ка‚егори‡но‚о 4:0 над Ÿарма в ма‡ о‚
13-ия крŠг на и‚алианска‚а Серия А.    šƒлƒˆевски в 23-а‚а о‚кри
резƒл‚а‚а за гос‚и‚е, а само 3 минƒ‚и по-кŠсно Роналдо ƒдвои с
глава.        ’ 48-а‚а šрис‚иано направи резƒл‚а‚а класи‡ески, а
œора‚а в 85-а‚а о„орми крайно‚о – 4:0.        š›АС˜РАН•:    „– О‚бор
  ”омакин “ос‚ Об‰о       Т œ Ÿ Р — œ Ÿ Р — œ Ÿ Р — “Р 1 œилан 28 6
3 3 0 6 5 1 0 12 8 4 0 27:13 2 Ювен‚ƒс 27 6 4 2 0 7 3 4 0 13 7 6 0
28:10 3 ˜н‚ер 27 6 4 1 1 6 4 2 0 12 8 3 1 30:15 4 Рома 24 6 4 2 0 6
3 1 2 12 7 3 2 27:17 5 Наполи 23 6 4 0 2 6 4 0 2 12 8 0 4 26:12 6
Сасƒоло 23 6 2 3 1 6 4 2 0 12 6 5 1 22:13 7 Хелас ’ерона 20 7 3 2 2
6 2 3 1 13 5 5 3 17:12 8 А‚алан‚а 18 5 2 1 2 6 3 2 1 11 5 3 3 22:17
9 ›а†ио 18 6 1 2 3 6 4 1 1 12 5 3 4 18:20 10 Сампдория 17 6 2 1 3 7
3 1 3 13 5 2 6 21:21 11 Удинезе 14 6 2 1 3 5 2 1 2 11 4 2 5 13:14
12 šаляри 13 5 2 1 2 7 1 3 3 12 3 4 5 18:23 13 ‘олоня 13 6 3 0 3 6
1 1 4 12 4 1 7 18:24 14 ‘еневен‚о 12 6 1 2 3 6 2 1 3 12 3 3 6 13:23
15 Ÿарма 12 7 1 4 2 6 1 2 3 13 2 6 5 12:23 16 Спе†ия 11 6 0 3 3 6 2
2 2 12 2 5 5 17:25 17 Фиорен‚ина 11 7 2 3 2 6 0 2 4 13 2 5 6 13:21
18 ”женоа 7 7 1 1 5 5 0 3 2 12 1 4 7 12:24 19 Торино 6 6 0 2 4 6 1
1 4 12 1 3 8 20:30 20 šро‚оне 6 6 1 1 4 7 0 2 5 13 1 3 9 11:28 …
</content><entry xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"><title type="html"><![CDATA[›ева, ’илиан, ‘екŠм: С‚ра…о‚ни игра‡и, кои‚о бя…а привле‡ени без ‚ранс„ерна сƒма (ТОŸ 30)]]></title><summary type="html"></summary><published>2020-12-19T22:55:00+02:00</published><updated>2020-12-19T22:55:00+02:00</updated><link rel="alternate" type="text/html" href="http://football24.bg/novina/201746-leva-vilian-bekym-strahotni-igrachi-koito-byaha-privlecheni-bez-transferna-suma-top-30"><id>http://football24.bg/novina/201746-leva-vilian-bekym-strahotni-igrachi-koito-byaha-privlecheni-bez-transferna-suma-top-30</id><link rel="enclosure" href="http://static.football24.bg/cache/90x90_fit/assets/germany/BayernMunchen/20_21/lewagggg.jpg"><content type="xhtml"><div>РобŠр‚ ›евандовски спе‡ели приза за най-добŠр „ƒ‚болис‚ за 2020-‚а

година!    ”о момен‚а през сезона ос‚рие‚о на ‘айерн има 17 гола и
4 асис‚ен†ии в 13 ма‡а о‚ ŸŠрва ‘ƒндеслига. Ÿрез минала‚а кампания
›ева записа  55 гола в 47 ма‡а и помогна на бавар†и‚е да с‚игна‚ до
‚ребŠл.   ‘айерн привле‡е ›евандовски през 2014-‚а година ка‚о
свободен аген‚. šон‚рак‚Š‚ мƒ с ‘орƒсия ”ор‚мƒнд из‚е‡е и ‚ой реˆи
да премине в най-големия сŠперник на “жŠл‚о-‡ерни‚е”.    ’˜–Т• 30
УН˜šА›Н˜ С’О‘О”Н˜ ТРАНСФ•Р˜:    30. ”•™’˜” ‘•šЪœ, 2007 (ОТ Р•А›
œА”Р˜” ’ ›А “А›АšС˜)  =18. ”АН˜ ŸАР•ХО, 2020 (ОТ ’А›•НС˜Я ’Ъ’
’˜›ЯР•А›)  =18. œАР˜О ‘А›ОТ•›˜, 2019 (ОТ О›˜œŸ˜š œАРС˜›˜Я ’ ‘Р•ША) 
=18. ”˜•“О “О”˜Н , 2019 (ОТ АТ›•Т˜šО œА”Р˜” ’ ˜НТ•Р)  =18. œАР˜О
‘А›ОТ•›˜, 2018 (ОТ Н˜ЦА ’ О›˜œŸ˜š œАРС˜›˜Я)  =18. ”–Аš У˜›ШЪР, 2018
(ОТ АРС•НА› ’ У•СТ Х•œ)  =18. ™•Х’•Н šОНОŸ›ЯНšА, 2015 (ОТ ”Н˜ŸРО ’
С•’˜›Я)  =18. САœ˜ š•”˜РА, 2015 (ОТ Р•А› œА”Р˜” ’ Ю’•НТУС) =18.
š•™СУš• ХОН”А, 2013 (ОТ ЦСšА œОСš’А ’ œ˜›АН)  =18. Ф•РНАН”О
™ОР•НТ•, 2013 (ОТ АТ›•Т˜š ‘˜›‘АО ’ Ю’•НТУС)  =18. œ˜ХА•› ‘А›Аš,
2010 (ОТ Ч•›С˜ ’ ‘А™•Р ›•’•РšУ—•Н)  =18. ›У˜Ш Ф˜“О, 2005 (ОТ Р•А›
œА”Р˜” ’ ˜НТ•Р)  =18. Х•НР˜Х œХ˜ТАРЯН, 2020 (ОТ АРС•НА› ’ РОœА) 
=16. ЯС˜Н ‘РАХ˜œ˜, 2019 (ОТ ŸОРТО ’ А›-РАЯН)  =16. ”–О šОУ›, 2010
(ОТ Ч•›С˜ ’ ›˜’ЪРŸУ›)  =14. •šТОР •Р•РА, 2019 (ОТ ŸОРТО ’ АТ›•Т˜šО
œА”Р˜”)  =14. САœУ•› •ТО’О, 2013 (ОТ АН–˜ ’ Ч•›С˜)  =13. ’˜›˜АН,
2020 (ОТ Ч•›С˜ ’ АРС•НА›)  12. ТОœАС œУН˜•, 2020 (ОТ ŸС– ’ ‘ОРУС˜Я
”ОРТœУН”)  11. АН”•Р •Р•РА, 2019 (ОТ œАН ЮНА™Т•” ’ ŸС–)  10. ›У˜С
СУАР•С, 2020 (ОТ ‘АРСА ’ АТ›•Т˜šО œА”Р˜”)  =8. САНТ˜ œ˜НА, 2019 (ОТ
’А›•НС˜Я ’ С•›ТА ’˜“О)  =8. •œР• ”–АН, 2018 (ОТ ›˜’ЪРŸУ› ’
Ю’•НТУС)  7. ХАœ•С РО”Р˜“•С, 2020 (ОТ Р•А› œА”Р˜” ’ •’•РТЪН)  =5.
А”Р˜•Н РА‘˜О, 2019 (ОТ ŸС– ’ Ю’•НТУС)  =5. œ˜ХА•› ‘А›Аš, 2006 (ОТ
‘А™•РН ’ Ч•›С˜)  =2. ААРЪН РАœ—˜, 2019 (ОТ АРС•НА› ’ Ю’•НТУС) =2.
›•ОН “ОР•ЦšА, 2018 (ОТ ША›š• ’ ‘А™•РН)  =2. СТ•ФАН ”• ’РА™, 2018
(ОТ ›АЦ˜О ’ ˜НТ•Р)  1. РО‘ЪРТ ›•’АН”О’Сš˜, 2014 (ОТ ‘ОРУС˜Я
”ОРТœУН” ’ ‘А™•РН œЮНХ•Н)  …

<![CDATA[šа„ƒ: Трен‚ АлександŠр-Арнолд може да спе‡ели —ла‚на‚а ‚опка]]>

2020-12-19T22:40:00+02:002020-12-19T22:40:00+02:00http://football24.bg/novina/201745-kafu-trent-aleksandyr-arnold-mozhe-da-specheli-zlatnata-topka

›егенда‚а на бразилския „ƒ‚бол šа„ƒ засипа с по…вали брани‚еля на
›ивŠрпƒл Трен‚ АлександŠр-Арнолд и заяви, ‡е английския‚ на†ионал
може да спе‡ели “—ла‚на‚а ‚опка” в бŠде‰е.    “’иждам прилики междƒ
мен и Трен‚. Той не се с‚ра…ƒва да а‚акƒва, за‰и‚ава се добре, има
с‚ра…о‚но подаване и изпŠлнява с‚ра…о‚но преки свободни ƒдари. Той
‰е бŠде звезда на следва‰о‚о Све‚овно пŠрвенс‚во.”    “Той може да
издигне пози†ия‚а на десен бек на дрƒго ниво. œисля, ‡е ‚ова ве‡е
запо‡на, …ора‚а вижда‚ по разли‡ен на‡ин бекове‚е.”    “Не само
голмайс‚ори‚е ‚рябва да бŠда‚ с‡и‚ани за най-добри‚е „ƒ‚болис‚и в
све‚а. Несправедливо е, ‡е някои велики игра‡и не са пе‡елили
“—ла‚на‚а ‚опка” заради пози†ия‚а, на коя‚о играя‚.”    “Трен‚ ‰е
се превŠрне в един о‚ най-велики‚е десни бекове на Англия за вси‡ки
времена.” …

<![CDATA[Ÿоследния‚ вŠв ’исˆа‚а лига привли‡а ”жеси ›ингард]]>

2020-12-19T21:55:00+02:002020-12-19T21:55:00+02:00http://football24.bg/novina/201744-posledniyat-vyv-visshata-liga-privlicha-dzhesi-lingard

А‚акƒва‰ия‚ полƒза‰и‚ник на œан Юнай‚ед ”жеси ›ингард най-вероя‚но
‰е напƒсне клƒба през зимния ‚ранс„ерен прозоре†.    Ÿрез сезон
2019/20 ›ингард записа 22 ма‡а вŠв ’исˆа‚а лига, ка‚о о‚беляза само
1 попадение и не записа ни‚о 1 асис‚ен†ия.    Ÿрез ‚ази кампания
‚ой не е записал ни‚о един двƒбой за пŠрвенс‚во‚о, ка‚о се появи на
резервна‚а скамейка само в ма‡ове‚е сре‰ƒ ‘рай‚Šн и То‚нŠм, а в
ос‚анали‚е 11 дори не попадна в грƒпа‚а.    Според последни‚е
ин„орма†ии в английски‚е медии, ›ингард е много близо до
преминаване в последния вŠв ’исˆа‚а лига – Ше„ийлд Юнай‚ед. ‘ивˆия‚
английски на†ионал ‰е играе под наем в ‚има до края на сезона, ка‚о
о‚ “‡ервени‚е дяволи” о‡аква‚ новия‚ мƒ о‚бор да поеме голяма ‡ас‚
о‚ запла‚а‚а мƒ. Той прибира по 100,000 паƒнда на седми†а на “Олд
Тра„орд”. …

<![CDATA[СинŠ‚ на ›илиан Тюрам се изплю в ли†е‚о на про‚ивник и полƒ‡и ‡ервен кар‚он + ’˜”•О]]>

2020-12-19T21:33:00+02:002020-12-19T21:33:00+02:00http://football24.bg/novina/201743-sinyt-na-lilian-tiuram-se-izpliu-v-liceto-na-protivnik-i-poluchi-cherven-karton-video

23-годиˆния‚ œаркƒс Тюрам се предс‚авя на с‚ра…о‚но ниво о‚
на‡ало‚о на сезона – ‚ой има 14 попадения вŠв вси‡ки сŠс‚езания с
„ланелка‚а на ‘орƒсия œŒон…енгладба….    ’Šпреки ‚ова ‚ой не
завŠрˆи година‚а в ŸŠрва ‘ƒндеслига по най-добрия на‡ин…   Тюрам
беˆе изгонен при загƒба‚а на своя ‚им о‚ Хо„ен…айм с 1:2, след ка‚о
наплю сŠперник.    ’˜–Т• ’˜”•О ОТ С˜ТУАЦ˜ЯТА:    Marcus Thuram med
loskan och en lång avstängning att vänta.
pic.twitter.com/icG3J6u8ft ” Adam Nilsson (@AdamTNilsson) December
19, 2020 …

<![CDATA[Ÿа‚рик Шик сŠс с‚ра…о‚но попадение сре‰ƒ ‘айерн œюн…ен + ’˜”•О]]>

2020-12-19T19:45:00+02:002020-12-19T19:45:00+02:00http://football24.bg/novina/201742-patrik-shik-sys-strahotno-popadenie-sreshtu-bajern-miunhen-video<![CDATA[‘арселона не ƒспя да победи ’аленсия и изос‚ана о‚ лидери‚е + ’˜”•О]]>

2020-12-19T19:09:00+02:002020-12-19T19:09:00+02:00http://football24.bg/novina/201741-barselona-ne-uspya-da-pobedi-valensiya-i-izostana-ot-liderite-video

О‚бори‚е на ‘арселона и ’аленсия не се победи…а – 2:2 в ма‡ о‚
14-ия крŠг на испанска‚а Ÿримера дивисион.    “ос‚и‚е ƒспя…а да
поведа‚ в резƒл‚а‚а ‡рез ”иакаби след сериозно неразбира‚елс‚во в
за‰и‚а‚а на “ка‚алƒн†и‚е” при един корнер.      ’ продŠлжение‚о на
пŠрва‚а ‡ас‚ домакини‚е полƒ‡и…а право‚о да изпŠлня‚ дƒзпа за
нарƒˆение на “ая сре‰ƒ “ризман. СŠдия‚а пŠрво изгони „ƒ‚болис‚а на
’аленсия, но след разглеждане на си‚ƒа†ия‚а о‚ ’АР промени
реˆение‚о си и мƒ показа само жŠл‚ кар‚он. ›ео œеси пропƒсна
11-ме‚ровия наказа‚елен ƒдар, но след изпŠлнение‚о мƒ се полƒ‡и
разбŠркване пред вра‚а‚а на гос‚и‚е и аржен‚ине†Š‚ все пак ƒспя да
изравни.      ’ 52-а‚а минƒ‚а Роналдо Арƒ…о вкара с‚ра…о‚ен гол за
“ка‚алƒн†и‚е” и ги изведе напред в резƒл‚а‚а, но в 69-а‚а “омес
вŠзс‚анови равенс‚во‚о.        š›АС˜РАН•:    „– О‚бор   ”омакин “ос‚
Об‰о       Т œ Ÿ Р — œ Ÿ Р — œ Ÿ Р — “Р 1 А‚ле‚ико œадрид 29 7 6 1
0 5 3 1 1 12 9 2 1 24:5 2 Реал Сосиедад 26 7 3 3 1 7 4 2 1 14 7 5 2
24:8 3 Реал œадрид 26 6 4 0 2 7 4 2 1 13 8 2 3 22:13 4 ’иляреал 22
7 4 3 0 6 1 4 1 13 5 7 1 16:12 5 ‘арселона 21 8 5 2 1 5 1 1 3 13 6
3 4 25:14 6 Севиля 19 5 3 0 2 6 3 1 2 11 6 1 4 13:9 7 “ранада 18 6
3 2 1 6 2 1 3 12 5 3 4 15:20 8 šадис 18 6 1 2 3 7 4 1 2 13 5 3 5
11:17 9 Сел‚а 16 6 3 0 3 7 1 4 2 13 4 4 5 17:20 10 Реал ‘е‚ис 16 6
2 1 3 7 3 0 4 13 5 1 7 15:24 11 ’аленсия 15 7 2 3 2 7 1 3 3 14 3 6
5 21:21 12 •йбар 15 7 0 4 3 6 3 2 1 13 3 6 4 9:10 13 А‚ле‚ик ‘илбао
14 5 3 0 2 8 1 2 5 13 4 2 7 15:17 14 Алавес 14 7 1 4 2 6 2 1 3 13 3
5 5 11:14 15 •л‡е 14 6 1 3 2 6 2 2 2 12 3 5 4 10:14 16 Хе‚а„е 13 7
3 1 3 5 0 3 2 12 3 4 5 9:14 17 ’алядолид 13 7 2 3 2 6 1 1 4 13 3 4
6 14:20 18 ›еван‚е 11 5 1 3 1 7 1 2 4 12 2 5 5 13:16 19 Осасƒна 11
6 2 1 3 6 1 1 4 12 3 2 7 10:18 20 Хƒеска 11 6 1 3 2 7 0 5 2 13 1 8
4 12:20 …

<![CDATA[›окомо‚ив (Ÿловдив) ‰е залага на ‡ƒждес‚ранна селек†ия за зима‚а, šрƒˆарски с‚яга кƒ„ари‚е за любима‚а Аржен‚ина]]>

2020-12-19T18:28:00+02:002020-12-19T18:28:00+02:00http://football24.bg/novina/201740-lokomotiv-plovdiv-shte-zalaga-na-chuzhdestranna-selekciya-za-zimata-krusharski-styaga-kufarite-za-liubimata-arzhentina

Спор‚ния‚ дирек‚ор на ›окомо‚ив Ÿловдив “еорги ˜ванов е набелязал
няколко ‡ƒждес‚ранни „ƒ‚болис‚и за зимна‚а селек†ия. “онзо и
клƒбния‚ собс‚веник Хрис‚о šрƒˆарски, заедно с ‚ренŒора АлександŠр
Тƒн‡ев, са пре†енили, ‡е в момен‚а ƒ нас няма игра‡и, кои‚о мога‚
да свŠрˆа‚ рабо‚а на ‚има.Ÿловдив‡ани ве‡е се раздели…а с ’ален‚ино
Ÿƒлиезе, а œилоˆ Ÿе‚рови‡ премина в грŠ†кия šсан‚и. Ан‚е Арали†а
пŠк бе изгонен о‚ собс‚веника šрƒˆарски. Това намали о‰е пове‡е
грƒпа‚а на „смŠр„ове‚еœ, кое‚о не е по вкƒса на Тƒн‡ев и ‰аба мƒ,
‚Šй ка‚о намалява сериозно оп†ии‚е. —а‚ова ‚ой и “онзо са нас‚ояли
за поне 3-4 нови попŠлнения.”о дни босŠ‚ на пловдивския ›окомо‚ив
Хрис‚о šрƒˆарски пŠк се о‡аква да замине по бизнес дела в
Аржен‚ина. ’Šзможно е ‚ам да мƒ бŠда‚ предложени „ƒ‚болис‚и.Ÿри
‚акова посе‰ение ‚ой договори ›ƒкас œасоеро преди време….

<![CDATA[Орела: ”оволни сме о‚ равенс‚во‚о сре‰ƒ ‘ерое, игровия‚ план ни се промени с ‡ервения кар‚он]]>

2020-12-19T17:51:00+02:002020-12-19T17:51:00+02:00http://football24.bg/novina/201739-orela-dovolni-sme-ot-ravenstvoto-sreshtu-beroe-igroviyat-plan-ni-se-promeni-s-cherveniya-karton

Нас‚авникŠ‚ на œон‚ана – А‚анас А‚анасов, комен‚ира нƒлево‚о
равенс‚во на неговия ‚им с ‘ерое в о‚ложения ма‡ о‚ 13-и крŠг на
efbet ›ига. Спе†иалис‚Š‚ призна, ‡е е доволен о‚ спе‡елена‚а ‚о‡ка
сре‰ƒ добрия о‚бор на с‚арозагор†и и си пожела о‰е
по-добра игра през в‚ория полƒсезон.”Ÿри разви‚ие‚о на
‚ози ма‡ сре‰ƒ добрия о‚бор на ‘ерое ‚о‡ка‚а е много †енна. С оглед
на ‚ова, ‡е около 75 минƒ‚и играем с ‡овек по-малко сре‰ƒ един о‚
най-добри‚е о‚бори.””Не искам да комен‚ирам. След ка‚о сŠдия‚а е
реˆил ‚ака, мое‚о мнение е без зна‡ение. Червения‚ кар‚он е даден.
Така си е реˆил – ‚ака е свирил.””˜ма…ме дрƒг план. Трябваˆе да
вклю‡а ‘ари, за да засилим о„анзивна‚а мо‰, но вси‡ко се промени с
изгонване‚о на šики. Адмира†ии кŠм мом‡е‚а‚а все пак, предс‚ави…а
се на едно много добро ниво в ‚акава обс‚ановка. Само аплаƒзи”,
допŠлни Орела.”Това е симбиоза о‚ двƒседми‡на‚а ни рабо‚а заедно.
Ÿолƒ‡ава‚ се не‰а‚а, имамˆе о‰е дос‚а пропƒски. С‚ра‚егия‚а на ма‡а
беˆе ‚акава, да за‚варяме силни‚е им с‚рани. С ‡овек по-малко в
о„анзивен план оба‡е бя…ме дос‚а беззŠби.””—а о‚бор ка‚о œон‚ана
всяка ‚о‡ка е †енна. šолко о‚бора ‰е взема‚ ‚о‡ка о‚‚ƒк? Това е
много †енно. Ще наблегнем на ‚ак‚ика‚а в предс‚оя‰а‚а подго‚овка.
Ние няма как да доминираме ка‚о ›ƒдогоре†, ЦСšА 1948 и дрƒгия ЦСšА.
Ние ‰е се за‰и‚аваме здраво, а в а‚ака ‚рябва да сме екплозивни и
комбина‚ивни. Ÿри вси‡ки положения ‰е имаме нови попŠлнения.
’рŠ‰аме си и юноˆа‚а о‚ šариана, сŠс С‚оян Ÿредев сŠ‰о имаме
склю‡ен договор. ˜маме о‰е ‚рима-‡е‚ирима набелязани „ƒ‚болис‚и, с
кои‚о се водя‚ преговори. Ще има и „ƒ‚болис‚и, с кои‚о ‰е се
разделим”, завŠрˆи А‚анас А‚анасов. …

<![CDATA[œинŒор (Ÿерник) може да направи ƒдар с ‘орис “ал‡ев]]>

2020-12-19T17:36:00+02:002020-12-19T17:36:00+02:00http://football24.bg/novina/201738-minyor-pernik-mozhe-da-napravi-udar-s-boris-galchev

œинŒор Ÿерник е на кра‡ка да се подсили сŠс солидно име. “Чƒкове‚е”
са се договорили с бивˆия капи‚ан на Ÿирин и ЦСšА ‘орис “ал‡ев,
сŠоб‰ава Pirinsport.—а последно ‚ой игра в Царско село, а в
‡е‚вŠр‚Šк раз‚рогна с “†аре‚е” по взаимно сŠгласие.37-годиˆния‚
“ал‡ев е полƒ‡ил покана о‚ нас‚авника на œинŒор Хрис‚о Янев.
”вама‚а бя…а екип в ЦСšА преди години, кога‚о дори в Тре‚а лига
о‚борŠ‚ спе‡ели šƒпа‚а на ‘Šлгария през сезон 2015/2016. …


Warning: require(): Dynamic inheritance detected for class basearticle in /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Core.php on line 1148

Warning: require(): Autofiltering /home/tshirt24/foot24/application/models/generated/BaseArticle.php in /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Core.php on line 1148

Warning: require(): Recompiling /home/tshirt24/foot24/application/models/generated/BaseArticle.php in /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Core.php on line 1148

Warning: include_once(): Dynamic inheritance detected for class doctrine_hydrator_arraydriver in /home/tshirt24/foot24/library/Zend/Loader.php on line 134

Warning: include_once(): Autofiltering /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Hydrator/ArrayDriver.php in /home/tshirt24/foot24/library/Zend/Loader.php on line 134

Warning: include_once(): Recompiling /home/tshirt24/foot24/library/Doctrine/Hydrator/ArrayDriver.php in /home/tshirt24/foot24/library/Zend/Loader.php on line 134

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico