Димитър Димитров: Проблеми с машините не може да са основание за касиране на изборите

Димитър Димитров: Проблеми с машините не може да са основание за касиране на изборите

София. Проблеми с машините не може да са основание за касиране на изборите. Това каза Димитър Димитров, говорител на ЦИК, в разговор с Илиана Беновска в седмичното обзорно политическо предаване “Беновска пита” по “Радио К2”, съобщиха от екипа на предаването. Той коментира следните теми:

Новата му позиция като говорител на ЦИК.
„Честита нова позиция – говорител на ЦИК!“, поздрави в началото на разговора своя събеседник водещата. Той отговори: „Не мисля, че има нещо за честитене, това е функционална позиция!“. „Но има много отговорности!“, добави Беновска. Димитров отговори, че по-скоро има напрежение, а при гласуването мнението му тежи толкова, колкото и на останалите членове на комисията.

Изготвянето на алгоритъм за санитарни правила.
„Току що говорихме с вицепремиера и външен министър Захариева за изборите, в петък парламентът прие промени в Закона за извънредното положение, които се опитват да урегулират провеждането на избори в пандемична обстановка. Позицията на ЦИК беше огласена тази седмица, че вие не сте в състояние, не можете да носите отговорност да създадете правилата и по тези правила да бъдат организирани изборите, какво е Вашето становище?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че ЦИК е изпратила становище до парламента, оценено положително от правната комисия, че не може да изработи алгоритъм за санитарни правила. Той продължи: „Няма как ЦИК и въобще органите, които се занимават с изборите да са отговорни за здравето на членовете на комисиите и на избирателите. Така че там ще има разместване на акцентите, а финалният резултат от усилията да се създадат правила, съответстващи на епидемичната обстановка, ще бъде готов след около 3 седмици, когато сме по-близо до датата на изборите. Вълните на пандемията имат една периодичност от около 8-10 седмици и да предвидим каква ще бъде обстановката на 4 април не е много състоятелно да се настоява! Ще има някакво напасване на противоепидемичните мерки в рамките на процедурите, каквито са били от приемането на кодекса насам!“, обясни говорителят на ЦИК.

Машинното гласуване.
„Обаче вие сте между политическия чук и наковалнята, ако мога така да се изразя, отговорностите, които трябва да понесете, са ясно разписани. Да отидем към машинното гласуване!“, предложи водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че по лошо стечение на обстоятелствата машинното гласуване се е превърнало в нещо като лайтмотив на политическите кампании. Затова и не е имало как да се избегне неговото въвеждане, въпреки че ползата от този тип гласуване няма да е много голяма, особено като се има предвид трудностите, които ще възникват при пренасянето на числата от машината в главния протокол. Тези данни ще бъдат върху една бележка, която в големите райони може да достига до 3 метра, там ще има стотици имена на кандидати и тези числа трябва внимателно да бъдат пренесени в протокола, който изготвя секционната комисия. „Възможни са грешки. В края на процеса оригиналния протокол, както и неговите корекции, тъй като, ако има грешки, тези корекции ще се нанасят в изчислителния пункт, ще се появят много въпроси защо това е зачеркнато и защо онова е поправено. Това е големият проблем, който може да послужи и за оправдание, и за недобронамерено отношение към целия изборен процес!“, заяви говорителят на ЦИК.
„Даже опозицията говори и за възможност за касиране на изборите!“, отбеляза водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че не е реалистично да говорим за касиране на изборите заради такова техническо основание. В кодекса е записано, че трябва да има машини и това се изпълнява. Говорителят на ЦИК обясни, че Върховният съд в Ирландия е решил, че ползата от машините е много малка, в сравнение с огромните разходи, поради което е отменила машинното гласуване и в момента машините се продават като вторични суровини. Подобно нещо се случва и в Германия, там Конституционният съд е решил, че не бива да съществува технологичен посредник между подадения глас и отчетеното като резултати. Той трябва да бъде такъв, че самият избирател със средни способности да е в състояние да провери цялата верига.
„Нека да напомня, че в момента ние разговаряме с Вас в качеството Ви на втори говорител на ЦИК, но Вие сте и политолог и изборен експерт!“, припомни водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че това е така и направените забележки от него не могат да бъдат от името на ЦИК, а по-скоро са коментар към текстовете от Изборния кодекс и дългата дискусия за това трябва ли да има машинно и електронно гласуване.

Обществената поръчка за машините за гласуване.
„Избрахте фирмата „Сиела Норма“, тя ще доставя машините, те трябва да бъдат 9 600 на брой, стойността на поръчката е изчислена на 36 милиона лева без ДДС. Защо избрахте „Сиела Норма“ и влязохте ли в разговори по технологията на доставката, съхранението, поддръжката и най-вече софтуера на машините за гласуване?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров направи уточнението, че технологията, която трябва да бъде използвана при машинното гласуване, е описана в Изборния кодекс. Той продължи, че доставчикът има предимството да познава всички реалности, свързани с работата с определен брой машини. Има и друг доставчик, който се нарича „Доминиън“. От ЦИК са имали известна надежда, че той ще се включи в състезанието, което ще го направи реална конкуренция. В крайна сметка „Доминиън“ не са подали оферта, просто са прекратили участието си в обществената поръчка. Така че използваните машини ще бъдат приблизително същите, каквито са били и при предишни избори, когато експериментално е имало машинно гласуване.

Има ли рискове по отношение на софтуера, как ще се извърши сертифицирането?
„Какви са рисковете по отношение на софтуера?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че не може да се произнесе по отношение на софтуера. Изборният кодекс определя кои ще бъдат отговорните държавни институции, които трябва да направят сертифициране на целия комплекс за гласуване. Това са Българският институт за стандартизация, Българският институт по метрология и Агенцията за електронно управление. Вероятно първата пратка машини „Смарт матик“ ще бъдат доставени на 10-ти февруари. Това ще бъдат готовите машини, използвани през миналата година. Тогава обаче са били сертифицирани по друг начин, с екип от БАН, професионалисти в сферата на този тип технологии. „Така че около 10-ти ще обсъждаме вероятно темата кой, при какви условия, при какъв протокол и с какви очаквания е готов да участва в тези два процеса, които са важни!“, заяви говорителят на ЦИК.

Гласуването с подвижни урни на карантинираните.
„Кои са още тесните моменти в тези избори, изброихме почти всичко?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че що се отнася до хартиените бюлетини, то те ще бъдат такива, каквито винаги са били и за работата с тях не е необходимо особено обучение. Той продължи, че има една чувствителна част, която предстои да бъде регулирана и тя се отнася до гласуването с подвижни урни. Повечето европейски страни в условията на пандемия, както и България, са избрали да се използва много по-интензивно подвижна урна, което да направи възможно гласуването на хора под карантина.
„Не е ваша работа, това ще го уточни парламентът, но все пак възниква въпросът – ако на 3-ти април се окаже, че съм карантинирана, по какъв бюрократичен начин да докажа, че съм в опасност?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че процедурата сигурно ще бъде олекотена, но това е въпрос на продължителни разговори с главния държавен санитарен инспектор и МЗ. Той продължи, че референтна структура е РЗИ и нейната база данни. Ще се даде възможност включително в деня преди изборите да се поиска гласуване с подвижна урна.
„Добре, но баба ми, която не е технологична, няма да влезе в базата данни, няма да знае на кого да се обади?“, попита водещата Илиана Беновска. Събеседникът ѝ отговори: „Тя най-вероятно няма да си е направила и PCR тест или бързия антигенен тест. Но за тези случаи ще се ползват паралелни пътища, включително съседи, роднини. Ще направим максималното възможно никой да не бъде пропуснат. Ще има отделни секции за COVID отделенията, въпреки че те много бързо намаляват и ще станат символичен брой!“.

Предпазните средства за членовете на комисиите.
„Колко ще бъдат членовете на Районните избирателни комисии, как ще ги предпазите, колко маски, ръкавици?“, попита водещата Илиана Беновска. Димитър Димитров отговори, че най-вероятно санитарният регламент ще предвиди по един чифт ръкавици еднократна употреба за всеки избирател, както и маски за тези, които не си носят от вкъщи и дезинфектанти. Колкото до членовете на комсиите тепърва ще се мисли дали са необходими по-висок клас маски, колко често ще се проветрява и т.н. Той продължи, че членовете на комисии са около 70 000, което грубо казано означава, че бюджетът ще се утежни с 140 000 маски. „Казвате и маски за избирателите, които не са си донесли, тогава колко маски ще предвидим 1-2 милиона ли?“, попита Беновска. Събеседникът ѝ отговори, че огромната част от хората имат маски и са свикнали да ги носят, така че едва ли ще се наложи такова огромно количество. На въпроса каква ще бъде процедурата за доставка той отговори, че с това най-вероятно ще се занимаят областните управители.

Възобновяването на седмичните брифинги на ЦИК.
Говорителят на ЦИК съобщи, че се възстановяват седмичните брифинги. Димитров обясни: „Ще има обем от работа, която е свършена и която може да се оповести публично, хронограмата е на страницата на ЦИК, там крайните срокове са изписани в дати, може да се проследи на всяка дата какво е и какво не е свършено!“, с което завърши разговора си с Илиана Беновска в предаването „Беновска пита“ по „Радио К2“ от 23-ти януари 2021 г.

© 2021 Всички права запазени. Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации без предварителното съгласие на Информационна агенция “Фокус”!

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico