Над 1500 птици от 21 вида са преброени в Източните Родопи

Над 1500 птици от 21 вида са преброени в Източните РодопиНад 1500 птици от 21 вида бяха преброени от екипи на фондация “По-диви Родопи”, Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ и дружеството “Природа Маджарово” на традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда в Източните Родопи, съобщиха от Фондация “По-диви Родопи”.

Преброените птици са в пъти по-малко от предните години както като видово разнообразие, така и като брой, са отчели експертите. За сравнение през изминалата година са били пребоени над 4300 броя водолюбиви птици от 22 вида.

Според Христо Иванов от фондацията, цитиран в сайта на НПО-то, тази съществена разлика вероятно се дължи на по-топлото време в края на декември и началото на януари. Повече птици се очаквали в следващите дни с настъпилото застудяване.

За поредна година най-много птици – 1010 от 13 вида са били преброени край язовир “Студен кладенец”. Сред по-интересните видове са били къдроглав пеликан, ням лебед, зимно бърне, малък и голям гмурец, зеленоглава патица, малък и голям корморан, които традиционно зимуват по Арда. Мониторингът е установил, че най-многобройна е кафявоглавата потапница (aythya ferina) – 612 броя, която е уявзвим вид и намалява в световен мащаб.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на световната организация за влажните зони “Wetlands International” и се практикува от 1967 г. в почти всички европейски държави.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico