Category Archives: Новини България

20 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване в ЕС

20 000 младежи ще получат безплатна карта за пътуване в ЕСЕвропейската комисия съобщи, че се очаква още близо 20 000 младежи на 18-годишна възраст да получат безплатна карта за пътуване в ЕС тази година.

Между 1 април и 31 октомври са били получени около 75 000 заявки за безплатно пътуване.

Пътуването води до засилване на разбирателството между отделните култури, подобряване на езиковите умения и повишаване на самочувствието. Това заявява еврокомисарят Мария Габриел, цитирана в съобщението.

Досега около 50 000 младежи са получили възможност от ЕС за безплатно пътуване в последните две години. За тази година Европейският парламент одобри бюджет от 25 милиона евро за целта, отбелязва комисията.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Приключи почистването във взривения блок във Варна

Приключи почистването във взривения блок във ВарнаПриключило е почистването на входа и пострадалите от взрива апартаменти в блок 302, съобщи кметът на варненския район „Владислав Варненчик” Николай Костадинов пред БНР.

Със съдействието на общината, фирми и граждани се възстановяват и инсталациите в жилищата, но хора от пострадалите апартаменти все още не са се върнали, защото се очаква заключението на конструктивната експертиза.

Комисията е излязла с предложение до кмета на общината да издаде заповед да ограничи достъпа до някои от жилищата. Ограничението ще бъде само за някои жилища, а в момента, в който излезе тази заповед там, където е възможно, хората ще възстановят, доколкото е възможно, нормалния ритъм на живот, пише в експертизата.

Припомняме, че бившият полицай Веселин Димитров загина при взрива в блок във варненския квартал „Владиславово“. Това показаха първоначалните данни на тройната съдебно-медицинска експертиза.

Взривът в жилищния блок избухна на 13 януари, около 4.30 ч. сутринта. Двама души загинаха, а 18 пострадаха.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Искат дискусия за кръстосаното донорство и присаждането на матка

Искат дискусия за кръстосаното донорство и присаждането на маткаМинистерският съвет прие решение за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. С него се правят промени и в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г.

Предлаганите промени в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането са свързани с приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

В Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки се предлагат промени с цел увеличаване броя на донорите, въвеждане на иновативен метод за преодоляване на репродуктивни проблеми чрез трансплантация на матка, както и други мерки, свързани с намаляване на административната тежест.

С цел увеличаване броя на донорите се предвижда възможност да могат да се вземат органи и тъкани от починало лице, ако е формирана воля за това от по-широк кръг негови роднини. Освен сега съществуващото съгласие по подразбиране за донорство от лицето приживе, се предлага да се даде възможност лицата да изразяват и изричното си съгласие за донорство преди своята смърт, което да се вписва в регистрите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Важна цел на законопроекта е провокиране на дискусия, дали да се разреши кръстосаното донорство България – донорство на принципа на реципрочност при двама реципиенти и съответно двама донори (техни роднини), с които обаче те са биологично несъвместими, да се допусне трансплантация на тези двама нуждаещи се пациенти чрез размяна на донорите (нероднини) при съвместимост със съответните реципиенти. Въпросът поражда много дискусии, поради което преди да се вземе решение е от особено значение да се постигне обществен, медицински и институционален консенсус по въпроса. Няма единно европейско или международно законодателство по въпроса.

Друга важна цел на законопроекта е да провокира дискусия за въвеждане на трансплантация на матка в България, поради което са предложени общи идеи по въпроса. Важно е да се води дискусия по значими въпроси в тази област като това какви са критериите за определяне на жената като подходящ донор на матка и кога една жена е осъществила вече репродуктивните си функции.

В изпълнение на РМС № 704/2018 г. режимите, свързани с разрешаване на внос и износ на органи, тъкани, клетки и репродуктивни клетки, без да се изменят, се регламентират на законово ниво, тъй като в момента те са предмет на уредба в подзаконов акт. Отпада изискването лечебните заведения да уведомяват предварително за всяко вземане на тъкани и клетки.

В Закона за лечебните заведения се предлагат промени в някои от режимите по издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност и регистрационния режим на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите с цел намаляване на административната тежест.

Предлага се регламентирането на нов вид лечебно заведение като организационно обособена структура, в която лекарски асистенти, медицински сестри или акушерки осъществяват самостоятелно здравни грижи, манипулации и дейности, свързани с промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите. Целта е създаване на възможност за самостоятелен избор на професионално развитие и извеждане от сивия сектор на този вид здравни услуги, и намаляване на личните и обществени разходи за здравни услуги.

Предлагат се и промени, с които се осигурява механизъм за спомагане стабилизирането на общинските лечебни заведения за извънболнична помощ и възможност за субсидиране на държавни и общински комплексни онкологични центрове от бюджета на Министерството на здравеопазването за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК.

Към задълженията на лечебните заведения за предоставяне на информация с административни цели на съответните органи се предлага въвеждането на задължение за ежедневно предоставяне на информация на Националния съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти от лечебните заведения, определени да проследяват ефекта от терапията с лекарствени продукти.

Предлагат се и промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като се предвижда средствата от продажба на обособени части от лечебни заведения с държавно или общинско участие, независимо от размера на това участие, да могат да се използват за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност и за погасяване на задължения към кредиторите.

Предлагат се промени и в преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. С оглед специфичния предмет и широкия обхват на дейностите, които регламентират правилата за добра медицинска практика, правилата за добра фармацевтична практика и правилата за добра медицинска практика по здравни грижи, се създава възможност за изготвянето им от съответните съсловни организации в по-продължителен период от време.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Бедственото положение в Перник остава до края на януари

Бедственото положение в Перник остава до края на януариБедственото положение заради водната криза в Перник е удължено с един месец до края на януари. Решението беше взето от Кризисния щаб в града, по предложение на кмета Станислав Владимиров. По-рано пред БНР Владимиров обясни, че това се налага, за да продължат да се изпълняват мерките за решаване проблема с липсата на вода.

„Ще предложа бедственото положение да бъде продължено“, беше категоричен кметът на Перник, като уточни, че предстои още много работа и няма как то да бъде отменено. По думите му предстои ремонт на двете пречиствателни станции, предстои и изпомпване на вода чрез сондажи от карстовите извори и пещерите около язовир „Студена“.

В предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“ Владимиров заяви още:

„Ще предложа да започне подмяна на ВиК мрежата от държавната фирма „Монтажи“, за да избегнем по-голямо изпитание и евентуална катастрофа, защото рискът от примесване на водопроводната мрежа с води, които не отговарят на нужното качество, е изключително голям“.

Кметът на Перник обясни, че по естествени, природни причини има приток на вода в язовира в последните дни.

Според него основната вина за водната криза е на ВиК дружеството в града, защото то прави ежедневни наблюдения на нивото на язовир „Студена“, то управлява водните ресурси и подава тази информация на кмета и на областния управител. Той заяви, че очаква прокуратурата да си свърши работата по случая.

По думите на Владимиров помпената пречиствателна станция не може да смогне да пречисти водата, тъй като тя се замътява заради ниското ниво на язовира и притока в него от последните дни. Той уточни, че заради това е имало проблеми с водоподаването в голяма част от Перник.

Камелия Радева от инициативата „Спаси Перник“ подчерта, че трябва да се знае ясно кой е отговорен за кризата в града, която е с национално значение.

„За нас е важно да се отговори кой ни доведе до кризата и каква отговорност ще се понесе, освен всички други неотложни мерки, за които се говори и трябва да се вземат. Много удобно е, както чуваме, че проблемът е във ВиК Перник, но имаме и местна власт, областна администрация, МРРБ, МОСВ, второстепенния разпоредител с бюджет – „Басейнова дирекция“. Има едно демонстрирано бездействие, което доведе до хуманитарна криза с тежки последици, за които все още не си даваме ясна сметка какви ще са,“ категорична е тя.

Според проф. Алексей Бендерев – хидролог, специалист по подземни води, това, което се прави в момента за кризата в Перник, е най-доброто – първо да се спрат течовете и второ – да се увеличи притокът на водата.

Проф. Бендерев добави, че идеята за използване на подземни води от карстовите пещери край Перник е временно решение, често използвано по света.

На 29 декември в Перник гражданската инициатива „Да спасим Перник“ организира шествие с 11 искания, след които безвъзмездна държавна помощ за справяне с безводието и мораториум върху поскъпването на водата.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico

Жители на Бобов дол на протест, камиони рушат домовете им

Жители на Бобов дол на протест, камиони рушат домовете имЖители на Бобов дол заплашват с гражданско неподчинение заради тежкотоварни камиони, преминаващи през града им. Въпреки забранителните знаци в началото и в края на Бобов дол, товарните коли продължават да рушат главния път и да замърсяват въздуха. От вибрациите домовете на хората се тресат и напукват, а досега никоя институция не е предприела никакви мерки въпреки сигналите на хората.

Съседни села подкрепиха протеста, искат незабавно спиране на преминаване през населените места. Споделиха, че е съсипана инфраструктурата, както и водопроводите и домовете им.

Кметът на Бобов дол Елза Величкова обясни пред bTV, че е издала заповед за спиране на камионите, но тя е била отменена със съдебно решение.

Тя обясни, че освен нанесените щети по домовете, камионите са опасни и за жителите, понеже може да предизвикат катастрофи, тъй като са претоварени и са с дълъг спирачен път.

Освен това обясни, че има и алтернативни начини за превозване на въглища, а именно чрез железопътния транспорт.

Протестиращите заплашиха с ефективни действия и спиране на движението, ако институциите не им обърнат внимание.

<

p class=“wpematico_credit“>Powered by WPeMatico