Tag Archives: Новини от облстта

Мапекс е изборът на Община Плевен за изработване на геоинформационна система на града

Мапекс е изборът на Община Плевен за изработване на геоинформационна система на градаGISБългарската геоинформационна компания Мапекс е избраният от Община Плевен изпълнител на обществена поръчка за изработване и инсталиране на географска информационна система (ГИС) на град Плевен. Процедурата беше проведена през м. декември 2018 г. Срокът на подписания договор е 151 дни. В резултат на изпълнение на договора, Община Плевен, респективно и нейните граждани, ще получат географска информационна система, с която ще може да се поддържа в цифров вид информацията за градоустройствените планове. За целта ще бъдат инсталирани над 10 броя лицензи от ГИС Тобел – единна среда за поддържане на данни за територията на общината.С помощта на тази система се предоставят услуги, свързани с географска информация при проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите.
Крайната цел на изпълнението е получаване на единен цифров модел на устройствените планове, който ще служи за решаване на широк спектър от задачи в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и др. Внедряването на системата ще доведе до значително облекчаване на работата на администрацията, както и възможност за предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса.
Проектът е насочен към подобряване и улесняване на работата с данни, поддържани от Общината, тяхното лесно управление, използване и предоставяне. Община Плевен ще оптимизира времето и процесите по изпълнение на административните дейности, ще повиши удовлетвореността на своите граждани от ползването на услуги, които ще се предоставят по-бързо и по-качествено.
С цифровизацията на данните местната администрация ще има достъп до актуална, достоверна и комплексна геопространствена информация за прозрачни управленски решения и отчетност, която ще подобри планирането и управлението на територията.

Powered by WPeMatico

Ще се разглежда предложение за отпадане от разписанието на автобуси до Буковлък, Върбица и Бохот

Ще се разглежда предложение за отпадане от разписанието на автобуси до Буковлък, Върбица и Бохотavtobus patnitsiПредложение за промени на маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема е внесено за разглеждане в постоянни комисии на Общински съвет – Плевен. Предложението е за отпадане на неефективни маршрутни разписания, спирки и корекция в разписанията в празнични и почивни дни.
„В изпълнение на Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, комисия предлага на Общинския съвет да утвърди промени в транспортната схема на Община Плевен. Това предложение касае промени в наше решение от 25.08.2016 г. и се отнася за маршрутните разписания на три междуселищни автобусни линии: Плевен – Буковлък, Плевен – Върбица и Плевен – Бохот. Първо предстои обсъждане на предложението в ПК по „Стопанска политика и транспорт“. Становища по него са представили и кметовете на селата Буковлък, Върбица и Бохот, тъй като предлаганите промени в разписанията на междуселищните автобусни линии засягат на практика тези три населени места“, информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев.
В материалите, публикувани за обсъждане в ПК по „Стопанска политика и транспорт“ за януари, се посочва, че със заповед от 22.11.2018 г. на кмета на Община Плевен е свикана комисия, сформирана съгласно цитираната по-горе Наредба №2. Пред комисията е представено писмо-становище от Палушка Георгиева – председател на Управителния съвет на Браншовото сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен, в което се посочва, че: „…Във връзка с увеличените цени на дизелово гориво, гуми, масла, авточасти и други експлоатационни разходи и подготовката за провеждане на процедура за обществена поръчка, предлагаме да бъдат оптимизирани автобусните линии от общинската и областна транспортна схема, като отпаднат неефективни маршрутни разписания, спирки и намаляване на разписания в празнични и почивни дни.“ От Сдружението предлагат конкретно: по линиите Плевен – Буковлък и Плевен – Върбица да отпаднат сутрешни и вечерни курсове в събота и неделя; по линията Плевен – Бохот да отпаднат курсовете в 5.32 ч. и 19,10 ч. в празнични и почивни дни /събота и неделя/; по линията Плевен – Рибен да отпаднат маршрутни разписания в неделните дни; по линията Плевен – Байкал да отпадне маршрутното разписание в 7,30 ч. в събота и неделя.
Във връзка със становището на Сдружението е изискано мнението на кметовете на населените места, за които предлаганите промени се отнасят пряко. За линиите на територията на община Плевен към преписката, внесена в деловодството на Общински съвет – Плевен, кметовете на селата Буковлък Росен Русанов и на Върбица Леонид Балинов са заявили, че нямат възражения по предложението. В становището си кметът на с. Бохот, Цветан Кънев посочва, че предложението не засяга само жителите на Бохот, а и живущите в селата Тученица а Радишево, тъй като автобусът преминава и през тези две населени места. „Желателно е да изисквате не само моето становище, но и становищата на кметовете на селата Тученица и Радишево“, пише Цветан Кънев и изразява несъгласие по маршрута Плевен – Бохот да отпаднат през почивните дни /събота и неделя/ първият курс на автобуса в 5,32 ч. и последният в 19,10 ч.: „ Не съм съгласен, тъй като повечето фирми в гр. Плевен работят в събота, а има пътуващи работници от селото. Моето предложение е в събота двата курса на автобуса да се запазят, а да отпаднат само в неделя, когато няма пътуващи работници.“

Powered by WPeMatico

Утре от 13 до 16:30 часа движението в тунел „Ечемишка“ ще е в една лента

Утре от 13 до 16:30 часа движението в тунел „Ечемишка“ ще е в една лентаtunel echemishkaУтре – 14 януари, от 13 ч. до 16:30 ч. движението в тунел „Ечемишка“ на АМ „Хемус“ в тръбата за София ще се осъществява поетапно в една лента поради оглед на осветителната система. Огледът ще се извърши в светлата част на денонощието при благоприятни метеорологични условия.
Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват стриктно поставената сигнализация.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Powered by WPeMatico

През февруари пчеларите ще получат 3.5 милиона лева по de minimis

През февруари пчеларите ще получат 3.5 милиона лева по de minimispchelarska programaОт 4 до 28 февруари ще бъдат изплатени средствата на пчеларите по държавната помощ de minimis. Това реши УС на ДФЗ на своето последно редовно заседание, проведено на 10 януари 2019 година. Бюджетът на помощта е 3 500 000 лева. Приемът е отворен от 17 декември 2018 г. и ще продължи до 15 януари 2019 г.
Помощта е част от годишния разход за подхранване на пчелно семейство и се предоставя с цел компенсиране разходите за извършеното зазимяване, както и за справяне с последствията от неблагоприятните климатични условия, довели до ниски добиви на пчелен мед.
Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2016 г. – 2018 г.). Размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления за кандидатстване по помощта.
Подпомагат се пчелари, които притежават минимум 20 пчелни семейства и през 2018 г. са реализирали качествен пчелен мед в съответствие със Закона за пчеларството и Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека. Помощта се предоставя на земеделски стопани, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, еднолични търговци, юридически лица и кооперации, отглеждащи пчелни семейства, които са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.

Powered by WPeMatico

БДЖ: Всички бързи влакове се движат по разписание, за някои пътнически има минимални закъснения

БДЖ: Всички бързи влакове се движат по разписание, за някои пътнически има минимални закъсненияBDZh zimaДвижението на влаковете в страната се осъществява нормално, въпреки усложнената зимна обстановка, съобщават от БДЖ. За сега всички бързи влакове се движат по разписание. В ранните сутрешни часове на деня някои пътнически влакове са пристигнали в крайните си гари с минимални закъснения.
Железопътната инфраструктура в страната е проходима при настоящите зимни условия. Няма железопътни участъци, в които е прекъснато влаковото движение.
Националният железопътен превозвач призовава своите клиенти да търсят съдействие от персонала във влака в случай на забелязани нередности като например: незатворени преходни врати, липса на отопление във вагоните или възникнали принудителни престои.
Актуална информация за движението на влаковете клиентите на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД могат да получат от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси в съответните железопътни гари, както и на националния информационен телефон 0700 10 200.

Powered by WPeMatico