Актуализираха Стратегическата карта за шум на Плевен

Актуализираха Стратегическата карта за шум на ПлевенАктуализация на Стратегическата карта за шум на град Плевен прие Общинският съвет на Плевен. Съветниците гласуваха решението на редовното заседание в края на м. октомври, като предложението получи единодушната подкрепа на присъстващите в залата. Актуализацията е в изпълнение на Закона за защита от шума в околната среда и Директива 2002/49/ВО за оценка и управление на …

Powered by WPeMatico