В България: Българите са 5.1 милиона, турците-508 000, ромите-266 000

В България: Българите са 5.1 милиона, турците-508 000, ромите-266 0004,4% от населението на България се самоопределят като роми, а 8,4% – като турци. И при двата етноса има леко намаление в сравнение с 2011 г. Руснаците са петият етнос в България и се увеличават с над 40% за десет години. Ромите са най-слабо образовани и с най-голям дял неактивно население. Турската етническа група е съсредоточена в няколко области, докато ромите са по-равномерно разпределени в страната. Българите са малцинство в Кърджалийска и Разградска област.

Това показват данните за етнокултурните характеристики на населението, които представя днес Националният статистически институт. Тази статистика се събира само в рамките на националните преброителни кампании, затова е и една от най-очакваните в рамките на Преброяване 2021.

Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Друга е картината при децата на възраст до 14-годишна възраст. Етническата структура на населението в тази възрастова група е следният:

– българска етническа общност – 78,7%;

– турска етническа общност – 9%;

– ромска етническа общност – 9.1%;

– друга – 0.9%;

– не мога да определя – 0.7%;

– не желая да отговоря – 1.6%.

Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.3%. Тук са арменци, украинци, англичани, помаци и т.н. Най-голямата група тук са помаците – близо 15 000 души. Следва руската етническа група, която е петият етнос в България – 14 000 души. За десет години те са се увеличили с над 40%.

За българо-мохамедани са се обявили почти 11 000 души. 5306 души са арменците. Украинската група е след арменската – 3239 души, но войната вероятно значително е променила тази картина. 2894 са англичаните у нас, 2071 са каракачани, 1625 са гърци, 1153 са евреите. Като македонци са се определили 1143 души, като татарска етническа група са се заявили 1129 души. Италианците са 865, поляците – 824, румънците – 683 души. Тези данни се отнасят до етноса, а не до гражданството, напомни Магдалена Костова, шеф “Демография и социална статистика” в НСИ.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 63 767, или 1.0% от отговорилите лица. И при двете групи е голям делът на младото население, т.е. статистиците предполагат, че много родители не са пожелали да определят етноса на децата си.

Към 7 септември 2021 г. в градовете живеят 77.5% от българския, 38.4% от турския и 51.0% от ромския етнос. Процесът на урбанизация в най-малка степен засяга турската етническа група, преобладаващата част от която през целия период 1900 – 2021 г. продължава да живее в села, коментират от НСИ.

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на областите Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29.0 и 39.7% от населението на областта.

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico