Деклариране на доходи като дропшипър – какво трябва да знаем

Деклариране на доходи като дропшипър – какво трябва да знаем

Дропшипингът е начин на търговия, който доста се е развил в последно време. Както всеки друг бизнес и този има своите тънкости. Като дропшипър е важно да имате добри познания по процеса на деклариране на доходите си. Това е първата стъпка при на онлайн търговията. 

Дропшипингът е бизнес модел, при който търговецът продава продукти онлайн, без да притежава физически запаси от тях. Вместо това, продавачът си партнира с производител или доставчик, който да изпраща продуктите директно на клиента. Това позволява на търговеца да продава широка гама от стоки, без да се налага да инвестира предварително в скъп инвентар и складово пространство. 

Дропшипингът може да бъде чудесен начин за започване на онлайн бизнес и получаване на доходи, но първоначално не е за подценяване предварителното проучване за методите на декларирането на печалбите, съветват експертите от nula.bg.

Какви видове доходи ще имате да декларирате?

Ето някои от основните звена, които трябва да следите при формирането на основния ви източник на средства:

  • приходи от онлайн платформите – необходимо е да следите всички свои продажби и доходи от онлайн платформата или платформите, в които продавате стоките си. Това може да включва продажби, осъществени чрез собствения ви уебсайт, както и такива, използвали услугата на платформа, включваща трето лице;
  • деклариране на COGS – това са разходите ви от продадените стоки (cost of goods sold). Това включва стойността на продаваните стоки, както и всички такси, свързани с продажбата, като такси за платформата, през която търгувате или за доставка. Като извадите разходите за продажба на стоки от общите продажби, ще можете да определите брутната си печалба за периода;
  • данъци – важно е да се отбележи, че ако извършвате дропшипинг в рамките на територията на собствената си държава, може би ще се изисква облагане на приходите от продажбите. Ако обаче извършвате дропшипинг в международен мащаб, може да подлежите на допълнителни данъци или тарифи, в зависимост от страната на произход на стоките и страната на доставки. Важно е също така да се отбележи, че като дропшипър се считате за самостоятелно заето лице и ще трябва да плащате данъци за самостоятелна заетост;
  • осчетоводяване на допълнителни разходи – това може да включва разходи за маркетинг и реклама, такси за поддръжка на уебсайта и такси, свързани с използването на конкретна платформа за дропшипинг. Тези разходи могат да бъдат приспаднати от брутната ви печалба, за да се определи нетната ви печалба за периода.


Как да се справите по-лесно с озаконяването на доходите си от дропшипинга?

Цялостното деклариране на доходите ви като дропшипър може да бъде малко по-сложно и объркващо в началото, но всичко има своите тънкости. 

Първата важна стъпка е да водите точна документация за всички продажби, и разноски. Това включва проследяване на всички приходи и разходи от онлайн платформата или платформите, в които продавате стоките си, както и на всички такси и данъци, свързани с продажбата.

Друг метод, който генерално ще улесни процеса, е използването на счетоводен софтуер, за да разполагате с данните за всички разходи и печалби на едно място. Подобни софтуери не само ще ви помогнат да следите сумите за деклариране, но дори могат да генерират отчети за вас, споделят от НулаБГ.

С цел да не объркате нещо при декларирането е препоръчително да се доверите на данъчен специалист. Той може да ви помогне да се ориентирате в по-сложните данъчни закони и разпоредби, свързани с дропшипинга и да ви посъветва как правилно да декларирате приходите и разходите си.

Друг съвет, който ще ви е от полза, е да не оставяте декларирането на доходи за последния момент. Уверете се, че сте подали данъчните си декларации преди крайния срок, а ако не сте сигурни в нещо, помислете за удължаване на срока.

Не се разпилявайте и съхранявайте организирано всички фактури, разписки и друга документация, за да можете лесно да ги намерите при нужда.

Adblock test (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico