Най-добрите учителски практики за годината бяха отличени на събитие, организирано от “Заедно в час” и образователният сайт prepodavame.bg

Най-добрите учителски практики за годината бяха отличени на събитие, организирано от “Заедно в час” и образователният сайт prepodavame.bgУчилището в с. Бохот участва с практическа работилница Арт терапевтично студио за подобряване на емоционалните компетентности на учениците; проектно базираното обучение за отбелязване празниците на различни етноси в училище и развиване на толерантност между учениците; ученическо портфолио по биология за развиване на научна грамотност, краткосрочна памет и мотивация; и всеобхватна училищна стратегия за екологично образование …

Powered by WPeMatico