Община Червен бряг обяви прием на документи за асистенти

Община Червен бряг обяви прием на документи за асистенти

На основание чл. 26 ал.1 от Закона за личната помощ и чл.6 ал.3 от Наредба РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ Община Червен бряг обявява прием на документи за асистенти.
Необходими документи:
1.Заявление ( Приложение 4 към чл.6, ал.3 от Наредбата ) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Червен бряг или получено на хартиен носител в ЦУИГ.
2. Автобиография.
3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен договор.
4. Декларация (по образец), че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
5. Декларация (по образец) за обработка и съхранение на личните данни.
6. Други документи по преценка на кандидата, напр. удостоверение за успешно преминат курс на обучение за асистент; документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище и др.

Прием на документи за ПОТРЕБИТЕЛИ
Необходими документи:

  1. Заявление ( Приложение 1 към чл.2, ал.2 от Наредбата) – може да бъде изтеглено от интернет страницата на Община Червен бряг или получено на хартиен носител в ЦУИГ.
    2. Декларация (по образец) за обработка и съхранение на лични данни.
    Документите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч. в Център за услуги и информация на гражданите.
    Срок за подаване на документи – постоянен.

Let’s block ads! (Why?)

<

p class=”wpematico_credit”>Powered by WPeMatico